AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Szajdziuk, 2014-05-14
Garwolin

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - przedszkole

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOImię i nazwisko: mgr Elżbieta Szajdziuk

Wykształcenie: studia wyższe magisterskie na kierunku Historia – Wydział Humanistyczny
Uniwersytetu Szczecińskiego, podyplomowe studia na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Reedukacja- Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Stanowisko pracy: nauczyciel w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2011r.

Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2014r.


Podstawa prawna:
1. Dz. U. Nr 260, poz.2593.
2. Karta Nauczyciela, tj. Dz. U. Nr 118 z 2003r, poz. 1112 z późniejszymi zmianami.
3. Rozporządzenie MEN z dnia 1.12.2004r
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).


Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego


Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
• Udział w aktualizowaniu dokumentów- Statut Szkoły, roczny plan pracy szkoły, program profilaktyczny
• Opracowywanie planów pracy.
• Diagnozowanie dojrzałości szkolnej dzieci.

Poszarzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolny i zewnętrznym doskonaleniu.
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
• Udział w radach szkoleniowych.
• Udział w warsztatach metodycznych.
• Udział w zajęciach koleżeńskich zespołu samokształceniowego, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów.
• Gromadzenie pomocy dydaktycznych i innych materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć.
• Opracowywanie kart pracy, arkuszy obserwacji.
• Opieka nad salą przedszkolną.
• Wymiana doświadczeń z koleżankami

Współpraca z rodzicami.
• Udział rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych.
• Udział w spotkaniach i indywidualne konsultacje dla rodziców (porady, wskazówki).
• Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.

Promocja szkoły w środowisku.

• Współorganizowanie imprez szkolnych z udziałem rodziców.


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
• Opracowanie przy pomocy komputera materiałów do zajęć.
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej, oraz dokumentacji związanej ze stażem

Wykorzystywanie Internetu.
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
• Korzystanie ze stron MEN.
• Korzystanie ze stron tematycznie poświęconych doskonaleniu pracy w przedszkolu.

Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.

• Przygotowanie scenariuszy, kart pracy do zamieszczenia na stronach internetowych.

Tworzenie prezentacji multimedialnych do zajęć.

• Prowadzenie zajęć przy użyciu technik komputerowych i multimedialnych.


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust.2 pkt.3.)


Dzielenie się swoją wiedza i doświadczeniem.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
• Opracowanie i udostępnienie w szkole konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów.
• Wykorzystanie szkolnej strony internetowej do publikacji artykułów.
• Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli przedszkola, wymiana spostrzeżeń.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4a).


Praca z dzieckiem uzdolnionym lub mającym kłopoty edukacyjne.
• Systematyczna i długofalowa praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Opracowywanie scenariuszy zajęć.
• Wykonanie potrzebnych do realizacji programu pomocy dydaktycznych.
• Przygotowanie referatu dla rodziców o problemach lub szczególnych uzdolnieniach dzieci.
• Przewodniczenie przedszkolnemu zespołowi ds. wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Opracowanie kart indywidualnych potrzeb dziecka oraz planu działań wspierających.
• Praca w charakterze trenera w ramach projektu „Kwantowy skok” finansowanego ze środków EFS.

Wdrożenie założeń programu szkoły.

• Opracowanie planu pracy opiekuńczo- wychowawczego oddziału przedszkolnego zgodnego z programem wychowawczym szkoły

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych(§ 8 ust.2 pkt.4c).

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami.
• Diagnozowanie środowiska dzieci.
• Rozmowy z rodzicami.
• Współpraca z psychologiem, logopedą szkolnym.
• Organizowanie pomocy dzieciom.

Organizacja imprez oraz wycieczek szkolnych.
• Organizacja jednodniowych wycieczek w celu integracji grupy, zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy.
• Zorganizowanie imprez przedszkolnych- Andrzejki, Mikołajki, zabawa choinkowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt.4e).


Współpraca ze strukturami samorządowymi.
• Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Garwolinie –organizowanie pomocy materialnej dla dzieci z ubogich rodzin - dożywianie.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
• Współpraca na bieżąco z PPP.
• Współpraca z psychologiem szkolnym

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
• Współpraca z Dyrektorem.
• Współpraca z rodzicami.
• Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Pełnienie funkcji wychowawcy

Uczestniczenie w różnorodnych akcjach o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, charytatywnym.

• Udział w akcji: „Góra Grosza”, „Sprzątanie Świata”, zbiórka różnych środków w celu wspomagania osób potrzebujących pomocy.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły(§ 8 ust.2 pkt.5).
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Opis i analiza przypadków.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 734


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.