AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Wasiewska, 2014-03-11
Iława

Fizyka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego - fizyka

- n +


Planu rozwoju zawodowego - aneks
za okres stażu od 01.09.2010 r. do 31.05.2013 r.
przedłużony do 11.03.2014 r.

Małgorzata Wasiewska – nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie
Opiekun stażu:

Cel podstawowy podejmowania stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

§ 7 ust.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Potwierdzenie rea-
lizacji określonych zadań
1.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. 1.1 Omówienie zasad współpracy z opiekunem stażu – zawarcie kontraktu
1.2 Ustalenie harmonogramu hospitacji
1.3 Opracowanie projektu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2010 r.

Październik 2010 r.

Marzec 2014 r. Kontrakt

Harmonogram hospitacji

Sprawozdanie
2.
Przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego. 2.1 Określenie zadań przewidzianych do realizacji w czasie stażu. Wrzesień 2010 r. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego przez Dyrektora Szkoły
3.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych z zakresu nauczania przedmiotu w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnych doskonaleniu. 3.1 Udział w szkoleniach, konferencjach, kursach
3.2 Lider WDN Okres stażu

Okres stażu Zaświadczenia
4.
Podwyższenie kwalifikacji zawodowych – samokształcenie. 4.1 Uzupełniające Studia Magisterskie – kierunek rewalidacja.

4.2 Studia Podyplomowe – kierunek Muzyka. Historia muzyki 2010 r. - 2012 r.


2012 r. - 2013 r. Dyplom ukończenia Uzupełniających Studiów Magisterskich
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
5.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. 5.1 Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje, analiza. Okres stażu Scenariusze zajęć
Harmonogram spotkań
6.
Udział w zajęciach realizowanych przez innych nauczycieli. 6.1 Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu

6.2 Udział w zajęciach otwartych, prowadzonych przez innych nauczycieli. Okres stażu Potwierdzenia zawarte w tabeli
Scenariusze zajęć
Potwierdzenia zawarte w tabeli
7.
Tworzenie własnego warsztatu pracy dostosowanego do możliwości rozwojowych i psychofizycznych uczniów. 7.1 Opracowywanie planu wynikowego do starej podstawy programowej i programów nauczania z fizyki do nowej podstawy programowej. Okres stażu Plan wynikowy z fizyki
Program nauczania z fizyki
8.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz samodzielne przygotowanie środków dydaktycznych. 8.1 Przygotowanie pomocy dydaktycznych
8.2 Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumenatcji obowiązującej w szkole:
- dzienniki lekcyjne
- dzienniki zajęć rewalidacyjnych
- dzienniki nauczania nauczania indywidualnego. Okres stażu
Okres stażu Oświadczenie
Oświadczenie
9.
Usprawnianie umiejętności analizy wyników testów. 9.1 Analiza wyników testów wewnątrzszkolnych w klasach gimnazjalnych. Okres stażu
W miarę potrzeb Wyniki analizy testów wewnątrzszkolnych
10.
Określanie mocnych i słabych stron własnej działalności. 10.1 Analiza i autorefleksja, rozmowy i konsultacje z opiekunem stażu. Okres stażu
Arkusz samooceny
§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Potwierdzenie rea-
lizacji określonych zadań
1.
Pogłębianie wiedzy na temat środowiska uczniów oraz współczesnych problemów społeczno – cywilizacyjnych. 1.1 Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
1.2 Wywiady środowiskowe, indywidualne kontakty z rodzicami uczniów.
1.3 Indywidualne rozmowy z uczniami Okres stażu
Potwierdzenia

Oświadczenie
2.
Przybliżanie uczniom problemów związanych z ekologią. 2.1 Przygotowanie gazetek ściennych o tematyce ekologicznej.
2.2 Współpraca z Samorządem Uczniowskim poprzez współorganizację akcji:
- " Sprzątanie Świata"
- " Czyste jeziora i rzeki"
2.3 Współorganizacja obchodów Święta Ziemi. Okres stażu Potwierdzenia zawarte w tabeli
3.
Organizacja pracy w sferze wychowawczej i opiekuńczej. 3.1 Organizacja i współorganizacja imprez, apeli, uroczystości szkolnych, akcji ogólnoszkolnych:
- Jubileusz Szkoły (część artystyczna i kawiarenka dla uczniów)
- "Góra grosza"
- Andrzejki
- Mikołajki
- Wigilia
- bal karnawałowy
- Walentynki
- konkurs wiedzy matematyczno – przyrodniczej "Rusz głową"
- konkurs "Karaoke"
3.2 Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez, wyjść i konkursów pozaszkolnych.

3.3 Uczestnictwo w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Okres stażu
Wg harmonogramu uroczystości szkolnych Scenariusze,
potwierdzenia zawarte w tabeli
4.
Organizacja zajęć pozalekcyjnych. 4.1 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – kółko wokalne. Okres stażu Potwierdzenia zawarte w tabeli
§ 7 ust.2 pkt 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Potwierdzenie rea-
lizacji określonych zadań
1.
Wykorzystanie technologii komputerowej w przygotowaniu do zajęć i pracy z uczniami. 1.1 Przygotowanie dokumentacji, materiałów i pomocy dydaktycznych (testy, scenariusze zajęć, imperz, konkursów, dyplomów, gazetek ściennych)
1.2 Dokumentowanie przebiegu stażu. Okres stażu
Oświadczenie
2.
Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno – pedagogicznej i samodzielnym doskonaleniu. 2.1 Monitorowanie aktualizacji przepisów oświatowych.
2.2 Monitorowanie aktualizacji materiałów pomocniczych w zakresie:
- awansu zawodowego
- pedagogiki specjalnej
- wiedzy z zakresu fizyki. Okres stażu Wykaz stron www
3.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych. 3.1 Wykorzystanie programów w pracy z uczniami. Okres stażu Oświadczenie
4.
Publikacje w Internecie. 4.1 Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego i scenariuszy zajęć. Luty/Marzec 2014 r. Wykaz stron
§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu
oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Potwierdzenie rea-
lizacji określonych zadań
1.
Rozpoznawanie i rozwiązy - wanie problemów edukacyj- nych i wychowawczych uczniów za pomocą odpowiednich strategii. 1.1 Rozmowy z pedagogiem szkolnym, psychologiem, wychowawcami klas. Okres stażu
W zależności od potrzeb
Oświadczenie
2.
Pogłębianie wiedzy z psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu. 2.1 Samodzielne studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie odpowiednich rozwiązań.
2.2 Udział w szkoleniach, konferencjach. Okres stażu Oświadczenie


Potwierdzenia zawarte w tabeli
3.
Rozwijanie i doskonalenie
umiejętności interpersonalnych. 3.1 Rozmowy z pedagogiem, psychologiem,

wychowawcami internatu. Okres stażu Oświadczeniei
4.
Przekazanie do biblioteki szkolnej scenariuszy zajęć i imprez szkolnych. 4.1 Opracowanie scenariuszy zajęć i imprez szkolnych. Okres stażu Scenariusze,
potwierdzenia zawarte w tabeli
5.
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych 5.1 Bieżące rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych.
5.2 Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej Okres stażu
W zależności od potrzeb
Okres stażu Oświadczenie

Potwiedzenia zawarte w tabeli
6.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki 6.1 Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (podręczniki, czasopisma). Okres stażu Oświadczenia
§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Potwierdzenie rea-
lizacji określonych zadań
1.
Znajomość aktów prawnych dotyczących oświaty. 1.1 Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
- statutu szkoły
- planu pracy placówki
- planu wychowawczego
- WSO
- programu profilaktyki
- opracowywanie indywidualnych programów nauczania zgodnie z podstawą programową. Okres stażu
Na bieżąco
Właściwe prowadzenie dokumentacji, znajomość przepisów
2.
Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty. 2.1 Udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych oraz spotkaniach zespołów przedmiotowych. Okres stażu Potwierdzenia zawarte w tabeliZgłoś błąd    Wyświetleń: 519


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.