AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Górka, 2014-02-24
Warszawa

Fizyka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Górka
Szkoła:
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 – 31.05.2014 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor Szkoły:

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004r. z uwzględnieniem rozporządzenia MEN z 14. 11.2007 r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji
§ 7 ust.1 pkt.1Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego 1. Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej.2. Organizacja konkursów i imprez szkolnych.3. Organizacja konkursów międzyszkolnych.4. Uczestnictwo i przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych5. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.6. Udział w realizacji programów profilaktycznych i projektów edukacyjnych. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady PedagogicznejWedług harmonogramuWedług potrzebWedług potrzebWedług potrzebWedług potrzeb PotwierdzeniaPotwierdzenia
§ 7 ust.1 pkt.2Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. 1. Udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli.2. Udział w konferencjach, warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa3. Udział w zewnętrznych formach doskonalenia. Cały okres stażu Świadectwaukończeniadoskonaleniazawodowego.
§ 7 ust.1 pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż. 1. Znajomość dokumentów szkolnych (statut, wewnątrzszkolny system oceniania, szkolny program wychowawczy i profilaktyczny)2. Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy3. Analiza dokumentacji: Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty4. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego Wrzesień 2011Wrzesień 2011Wrzesień 2011Cały okres stażu NotatkiPotwierdzeniaNotatkiWłasna komputerowa baza


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004r. z uwzględnieniem rozporządzenia MEN z 14. 11.2007 r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji
§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu 1. Współpraca z opiekunem stażu.· Zawarcie kontraktu. · Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. · Ustalenie terminów spotkań z opiekunem. · Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji. · Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza. · Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. 2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.· Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości. · Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – tworzenie lub gromadzenie gotowych rozkładów materiałów i planów wynikowych,· Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z fizyki korelującego z WSO, · Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania. · Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, pokazy itp.. · Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania, pozytywne motywowanie ucznia do nauki.3. Publikowanie własnych prac.· Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www· Publikacja scenariuszy lekcji, sprawdzianów itp. 4. Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego5. Udział w warsztatach metodycznych i konferencjach6. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych awansowi zawodowemu. IX 2011 r.IX 2011 r.IX 2011 r.Raz w miesiącuRaz na dwa miesiące Co miesiąc Według potrzebWedług potrzebWedług potrzebWedług potrzebCały okres stażuWedług potrzeb XI 2011 Według potrzebCały okres stażuCały okres stażuCały okres stażu KontraktPlan rozwoju zawodowegoNotatkaWnioski z obserwacji Scenariusze zajęć lekcyjnychNotatka NotatkaKryteria oceniania Notatka Testy, gazetki, pokazyNotatka Potwierdzenie PotwierdzenieZaświadczeniaZaświadczenia Notatki
§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1. Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, wychowawcami klas.2. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów 3. Powadzenie koła fizycznego.4. Zorganizowanie III etapowego wewnątrzszkolnego konkursu pt. „Astronomia i kosmologia”.5. Współorganizowanie i współudział w uroczystościach szkolnych. 6. Organizowanie bądź współudział w wycieczkach i wyjazdach szkolnych, klasowych.7. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursu „lwiątko” i innych konkursów pozaszkolnych 8. Uwzględnienie indywidualnych możliwości ucznia, przydzielanie trudniejszych zadań uczniom szczególnie zdolnym, pomoc w zdobywaniu wiedzy i opanowaniu umiejętności w stopniu podstawowym uczniom mniej zdolnym. W ciągu całego stażu Na bieżąco Cały okres stażuWedług potrzeb Według potrzeb Według potrzeb W ciągu całego stażu Cały okres stażu Notatki z rozmówAnkiety, adnotacje w dziennikach lekcyjnych. Dziennik zajęć pozalekcyjnychPokaz na forum szkołySprawozdaniaSprawozdaniaKarty wycieczekPotwierdzenie udziałuZeszyt konsultacji, dziennik zajęć pozalekcyjnych
§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. 1. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera 2. Wykorzystanie w swojej pracy Internetu. 3. Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera. 4. Wykonywanie pomocy dydaktycznych.5. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera, tablicy interaktywnej i wizualizera. Na bieżącoCały okres stażu. Według potrzebWedług potrzebWedług potrzeb Testy, quizy, krzyżówki itp. Potwierdzenie Konspekty, sprawozdaniaNotatkaNotatka
§ 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. 1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. · Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).· Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.· Aktywna praca nad samokształceniem. Przez cały okres stażu W okresie całego stażu Notatki
§ 7 ust. 2 pkt 5 Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami. 1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statut Szkoły, Plan dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy szkoły, Plan rozwoju szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania uczniów. 2. Analiza przepisów prawa oświatowego. 3. Analiza dokumentacji:· Rozporządzenie MEN z 12 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.· Rozporządzenie MEN z 14. listopada 2007 r· Karta Nauczyciela.· Ustawa o systemie oświaty IX, X 2011r. W ciągu całego stażuW ciągu całego stażu NotatkiNotatkiNotatki

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 657


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.