AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Kasprzyk, 2013-06-26
Dzierżoniów

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Anny Kasprzyk

- n +


Plan rozwoju zawodowego Anny Kasprzyk

nauczycielki matematyki w Szkole Podstawowej w Piławie Górnej

ubiegającej się o stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany.
WYMAGANIA L.P.
FORMY REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN DOWODY REALIZACJI

1.
Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego poprzez analizę prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, rozporządzenie MEN, ustawy).

01.09.2010 r.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego.
ss&8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
1.

2.3.


4.


5.6.7. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: Statutu, Programu Rozwoju Szkoły, regulaminów szkolnego systemu oceniania itp.


Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.


Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczna.

Organizacja uroczystości szkolnych w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego.

Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów.

Wycieczki przedmiotowe w celu wzbogacenia poznanej wiedzy oraz wycieczki krajoznawcze w celu zapoznania z pięknem natury i integrowania grupy.

Koordynowanie międzynarodowego konkursu KANGUR MATEMATYCZNY . Zorganizowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu „Z matematyką na Ty” Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu


Okres stażu


Okres stażuOkres stażu
Okres stażu Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły.

Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

Dziennik lektur


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym


Karta wycieczki, potwierdzenie Dyrektora Szkoły


Potwierdzenia udziału, sprawozdania
8.

9.


Dzielenie się wiedzą i przeprowadzenie lekcji koleżeńskich, prowadzenie szkolenia dla Zespołu Samokształceniowego matematyczno-przyrodniczegoOpracowanie i wdrożenie własnego programu douczania z matematyki dla ucznia z niedosłuchem.

Okres stażu

Okres stażu

Scenariusze lekcji i lista obecności, potwierdzenie udziału w prowadzeniu szkolenia zespołu na dany temat.Program potwierdzony przez Dyrektora
&8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1.


2.


3.
Wykorzystanie programów komputerowych w realizacji niektórych lekcji matematyki.

Przygotowanie prezentacji w Power Point do wykorzystania na lekcji.

Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej. Okres stażu

Okres stażu

X 2010 r. Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
Prezentacja, potwierdzenie Dyrektora
& 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, przeprowadzenie zajęć otwartych 1.2.


3. Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu matematyczno – przyrodniczego oraz Samorządu Uczniowskiego.

Prowadzenie lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Wygłoszenie referatu na wybrany temat na spotkaniach Zespołu Samokształceniowego.
Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu Sprawozdania z prac zespołów


Scenariusze, karty pracy

Potwierdzenie zespołu
& 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich 1.

2.
3.
4.

Przygotowanie i realizacja planu działań wychowawczych

Pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne. Przygotowanie zajęć otwartych dla rodziców.Opracowanie i wdrożenie własnego programu koła matematycznego .Opracowanie i wdrożenie własnego programu douczania indywidualnego dla ucznia z niedosłuchem.Okres stażu
Okres stażuOkres stażuOkres stażu Plan pracy wychowawcy
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, scenariusze zajęć

Program, sprawozdanieProgram, sprawozdanie

& 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 1.2.3.


4. Organizacja konkursów matematycznych, udział w konkursach zewnętrznych.Organizacja i realizacja planów wycieczek.


Współorganizacja różnych uroczystości i imprez szkolnych.

Wdrażanie własnych pomocy dydaktycznych wspomagających pracę z uczniem. Okres stażuOkres stażu

Okres stażu

Okres stażu Regulamin, sprawozdanie, przykładowe materiały

Karty wycieczek


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły


Zestawy pomocy
& 8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. 1.2.


3.


4.

Skierowania na badania, opinie, konsultacje.Współpraca z pedagogiem szkolnym.


Organizacja imprez szkolnych w Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej.


Organizowanie spotkań z pielęgniarką.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu


Okres stażu Zaświadczenia


Zapisy w dzienniku lekcyjnym

Potwierdzenie Dyrektora


Potwierdzenie Dyrektora

&8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem spe3cyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony 1. Analizowanie i opisywanie przypadków rozpoznania i sposobów rozwiązania problemów wychowawczych. Okres stażu wg potrzeb Analiza i opis przypadku


Uwaga: plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnej do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 845


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.