AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewelina Muntowska, 2013-06-21
Sztum

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

Ewelina Muntowska
nauczyciel kontraktowy
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie
Nauczany przedmiot: język polski
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Opiekun stażu – .....................................

Data rozpoczęcia (kontynuacji) stażu – 01.09.2011r.

Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2013r.Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Data zatwierdzenia planu do realizacji§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.Zadania
do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji

1. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
- rozmowy z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
- ustalenie terminów spotkań
z opiekunem
- poznanie procedur awansu zawodowego
wrzesień 2011
kontrakt

zapis
w dokumentacji przebiegu stażu


2. Doskonalenie warsztatu
i metod pracy
pedagogicznej.
- wybór programu nauczania w oparciu
o merytoryczne jego wartości
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego
- opracowanie planów wynikowych
z języka polskiego dla klas IV – VI
- stosowanie aktywnych metod nauczania
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany
- dobieranie różnorodnych metod
i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów
- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków- gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy

- aktywne uczestnictwo w WDN
- opracowywanie scenariuszy apeli
i akademii szkolnych

wrzesień 2011cały stażna bieżąco


cały staż


cały staż
wg harmonogramu imprez
zapis w dziennikach lekcyjnych,
kryteria oceniania,
plany wynikowe
testy, sprawdziany,analiza wyników sprawdzianu kl. VI,pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, przedstawień,


protokoły,
scenariusze, potwierdzenia,

3. Publikowanie własnych prac.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego
- publikacje scenariuszy, konspektów
październik 2011
cały staż

potwierdzenia

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych
na bieżąco
dzienniki lekcyjne§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania
do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Poznanie środowiska lokalnego
i rodzinnego uczniów.
- diagnozowanie środowiska uczniów
- otoczenie opieką dzieci z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką
i zachowaniem
- opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o plan pracy szkoły, potrzeby rodziców
cały staż


wrzesień
ankietywpis
w dzienniku

plan wychowawczy

2. Współpraca
ze Sztumskim Centrum Kultury

- przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach organizowanych
przez SCK
cały staż
potwierdzenia
kopie dyplomów

3. Współpraca
z lokalną prasą.
- promocja szkoły poprzez zamieszczanie artykułów w Biuletynie Sztumskim oraz Dzienniku Bałtyckim oddział Sztum.
cały staż
ksero artykułów

4. Dostosowanie działań edukacyjnych
do potrzeb poszczególnych uczniów.
5. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną w Sztumie
- wyrównywanie szans edukacyjnych
- pomoc uczniom mającym trudności
w czytaniu i pisaniu poprzez uczestnictwo uczniów w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego

- kierowanie na badania
- organizowanie zajęć z pracownikami PPP dotyczących bieżących problemów i potrzeb uczniów
- konsultowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów
wg potrzeb

wg potrzeb
plany pracy, dzienniki zajęć pozalekcyjnychwpisy w dzienniku zajęć,
potwierdzenia


5. Praca z uczniem zdolnym.
- przygotowanie uczniów do udziału
w interdyscyplinarnym konkursie humanistycznym oraz innych konkursach humanistycznych
- udział uczniów w konkursie recytatorskim o „Złote usta”
- udział uczniów w konkursie wiedzy mitologicznej
- udział uczniów w międzyszkolnym konkursie ortograficznym
- udział uczniów w klasowych konkursach recytatorskich, czytelniczych oraz literackich

na bieżąco
potwierdzenia,
ksero dyplomów uczniów,wpisy w dzienniku, scenariusze konkursów


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Doskonalenie umiejętności
korzystania
z komputera
i Internetu.
- przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową
- wykorzystanie Internetu i jego zasobów
w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego
- sporządzanie testów, ankiet, ćwiczeń
na zajęcia lekcyjne przy użyciu komputera
cały staż
testy, ankiety, dokumentacja przebiegu stażu wykonana
przy użyciu komputera

2.Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej
na zajęciach lekcyjnych.
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
- korzystanie z Internetu
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej
wg potrzeb
konspekt lekcji§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania
do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy
z zakresu dydaktyki, psychologii
oraz pedagogiki.
- aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
na kursach, szkoleniach, warsztatach
- udział w szkoleniach rady pedagogicznej oraz konferencjach
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
- aktywna praca nad samokształceniem; kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa
-pedagogizacja rodziców – współpraca
z rodzicami
cały staż
zaświadczenia


potwierdzenia
zaświadczenie

wpisy
w dzienniku

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych.- wspólne wycieczki klasowe, szkolne,
- imprezy klasowe ( Dzień Chłopaka, andrzejki, wigilia szkolna, bal karnawałowy, walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, i. in.)
- kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności, właściwych postaw wobec środowiska poprzez: aktywne uczestnictwo w akcjach „Sprzątanie Świata”, itp.
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych,
- aktywne pełnienie funkcji opiekuna
na bieżącowg harmonogramu uroczystości
i imprez szkolnych
cały staż
karty wycieczek,


wpisy
w dziennikupotwierdzenia
§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Znajomość zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły.
- dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: Statutu, WSO, regulaminów, ustawy
o systemie oświaty , Karty Nauczyciela, itp.
- udział w szkoleniach
- stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
- sporządzenie planu wychowawczego
w oparciu o programy szkolne
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- opracowanie planów wynikowych
z języka polskiego w oparciu o program nauczania
- opracowanie kryteriów oceniania z języka polskiego dla klas IV- VI
- przygotowanie planu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego

na bieżąco


cały stażzaświadczeniaksero wniosku

plan wychowawczy
potwierdzenia

Podpis nauczyciela kontraktowego …………………………………………..

Podpis opiekuna stażu ………………………………………………………..


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 922


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.