Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Marzena Zdobylak, 2013-06-13
strzelce opolskie

Matematyka, Zadania

egzamin poprawkowy z matematyki

- n +

Opracowanie przez mgr inż. Marzenę Zdobylak
Egzamin poprawkowy z matematyki z zakresu klasy IV SP
Część pisemna

1. Narysuj prostokąt o bokach 3,5 cm i 6,5 cm. Oblicz jego obwód.


2. Skrzynka z mandarynkami waży 12 kg , a pusta skrzynka 1 kg . Ile kilogramów mandarynek jest w tej skrzynce ? Zapisz obliczenia .


3. Oblicz sposobem pisemnym:
a) 2,34 + 3,7=
b) 3,456 + 2,567 =
c) 4,56 – 3,21 =
e) 0,36 – 0,3456 =
4. Odpowiedz na pytania:

0,6 cm – ile to milimetrów?
0,9 dm - ile to centymetrów?
0,807 km - ile to metrów?


5. Narysuj prostą prostopadłą do prostej k przechodząca przez punkt B, i prostą równoległą do prostej k przechodzącą przez punkt S . Oznacz narysowane proste.
6. Porównaj ułamki . Wstaw odpowiedni znak .
........... ............. .........


7. Szerokość blatu stołu wynosi 40 cm i jest 2 razy mniejsza od jego długości . Ile centymetrów kwadratowych ma powierzchnia blatu?8. Narysuj kąty o mierze 45º i 210º. Podaj ich nazwy.

9. Słynny obraz francuskiego malarza Eduarda Maneta „Śniadanie na trawie” ma wymiary 200 cm * 250 cm. Jakie wymiary miałby ten obraz w skali 1 : 25 ?

Klucz odpowiedzi do części pisemnej
Numer zadania Sprawdzana czynność Liczba uzyskanych punktów
za zadanie
1 - narysowanie podanej figury o danych wymiarach ( 1 p)
- zapisanie działania i obliczenie poprawnie obwodu wyznaczonej figury ( 2 p) np. : 3,5cm +3,5cm + 6,5cm + 6,5cm = 20 cm 3 p
2 - zapisanie działania prowadzącego do rozwiązania zadania ( 1p)
12 kg - 1 kg =
- wykonanie obliczeń, które wyznaczą nam prawidłowy wynik – odejmowanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach ( 3 )
12 kg - 1 kg = 11 - 1 kg = 10
- podanie odpowiedzi (1p)

4p
3 - dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych w sposób pisemny, za każdy przykład poprawnie wykonany
a) 2,34 + 3,7= 6,04 ( 2p )
b) 3,456 + 2,567 = 6,023 ( 2p )
c) 4,56 – 3,21 = 1,35 ( 2p )
e) 0,36 – 0,3456 = 0.0144 ( 3p )
9p
4 - zastosowanie zależności pomiędzy podstawowymi jednostkami długości:
0,6 cm = 6 mm ( 1 p)
0,9 dm = 9 cm ( 1 p)
0,807 km = 807 m ( 1 p)
3p
5 -kreślenie prostej prostopadłej do danej prostej przechodzącej przez podany punkt, oraz odpowiednie oznaczenie tej prostej (2p)
-kreślenie prostej równoległej do danej prostej przechodzącej przez podany punkt oraz odpowiednie oznaczenie tej prostej ( 2p)
4p
6 - prawidłowe porównanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach lub tych samych licznikach:
< > <

3p
7 - narysowanie rysunku pomocniczego, oznaczenie na nim długości i szerokości podanej figury ( 2 p);
- obliczenie pola powierzchni blatu z zastosowaniem wzoru (2p)
- podanie prawidłowej odpowiedzi ( 1 p)

5p
8
-prawidłowe kreślenie i podanie jaki jest to rodzaj kąta ( 2 p)
4p
9 -prawidłowe obliczenie długości i szerokości obrazu w podanej skali ( 4p ) np.: 200 cm : 25 = 8 cm; 250 cm : 25 = 10 cm
- podanie prawidłowej odpowiedzi (1p) np. Obraz ten narysowany w skali 1:25 miałby następujące wymiary 8 cm*10cm
5p
Razem 40 punkty!!!
40-36 punktów bardzo dobry
35 -30 dobry
29 – 20 dostateczny
19 – 12 dopuszczający

Aby zaliczyć egzamin uczeń musi uzyskać najmniej 12 punktów ( czyli 30% całości) z części pisemnej , jeśli nie ma szanse uzupełnić braki podczas egzaminu ustnego.Egzamin poprawkowy z matematyki z zakresu klasy IV SP
Część ustna
Zestaw I
1. Oblicz w pamięci:
a) 14 + 27 =
b) 57 – 21 =
c) 8 * 7 =
d) 81 : 9 =
e) 210:10 =
f) 77 : 11 =

2. Pod jakim kątem przecinają się proste prostopadłe ?
3. Co należy zrobić, aby skrócić ułamek ?
4. Odczytaj podane liczby:
a) 125023
b) 30006
c) 6005003
Zestaw II
1. Jaka jest kolejność wykonania działań w wyrażeniu, w którym nie ma nawiasów ?
np : 3 + 12 :3 -5
2. Jak nazywa się kąt, którego miara jest równa 180º ?
3. Oblicz w pamięci:
g) 14 + 27 =
h) 57 – 21 =
i) 8 * 7 =
j) 81 : 9 =
k) 210:10 =
l) 77 : 11 =
4. Podaj przykład ułamka niewłaściwego, oraz definicję jego nazwy.


Zestaw III
1. Kwadrat ma bok długości 4 cm , jaką długość będzie mieć bok kwadratu , jeśli narysujemy go w skali 1 : 2.
2. Wskaż w najbliższym otoczeniu przykład prostych równoległych.
3. Oblicz w pamięci:
m) 14 + 27 =
n) 57 – 21 =
o) 8 * 7 =
p) 81 : 9 =
q) 210:10 =
r) 77 : 11 =
4. Zapisz znakami rzymskimi liczby : 18 i 90.
Odczytaj : XL, LXIV.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 654
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2014