AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marzena Zdobylak, 2016-03-17
strzelce opolskie

Matematyka, Zadania

Egzamin poprawkowy z matematyki.

- n +

Opracowanie przez mgr inż. Marzenę Zdobylak
Egzamin poprawkowy z matematyki z zakresu klasy IV SP
Część pisemna

1. Narysuj prostokąt o bokach 3,5 cm i 6,5 cm. Oblicz jego obwód.


2. Skrzynka z mandarynkami waży 12 kg , a pusta skrzynka 1 kg . Ile kilogramów mandarynek jest w tej skrzynce ? Zapisz obliczenia .


3. Oblicz sposobem pisemnym:
a) 2,34 + 3,7=
b) 3,456 + 2,567 =
c) 4,56 – 3,21 =
e) 0,36 – 0,3456 =

4. Odpowiedz na pytania:

0,6 cm – ile to milimetrów?
0,9 dm - ile to centymetrów?
0,807 km - ile to metrów?


5. Narysuj prostą prostopadłą do prostej k przechodząca przez punkt B, i prostą równoległą do prostej k przechodzącą przez punkt S . Oznacz narysowane proste.6. Porównaj ułamki . Wstaw odpowiedni znak .
........... ........... .........


7. Szerokość blatu stołu wynosi 40 cm i jest 2 razy mniejsza od jego długości . Ile centymetrów kwadratowych ma powierzchnia blatu?

8. Narysuj kąty o mierze 45º i 210º. Podaj ich nazwy.


9. Słynny obraz francuskiego malarza Eduarda Maneta „Śniadanie na trawie” ma wymiary 200 cm * 250 cm. Jakie wymiary miałby ten obraz w skali 1 : 25 ?


Klucz odpowiedzi do części pisemnej
Numer zadania Sprawdzana czynność Liczba uzyskanych punktów
za zadanie
1 - narysowanie podanej figury o danych wymiarach ( 1 p)
- zapisanie działania i obliczenie poprawnie obwodu wyznaczonej figury ( 2 p) np. : 3,5cm +3,5cm + 6,5cm + 6,5cm = 20 cm 3 p
2 - zapisanie działania prowadzącego do rozwiązania zadania ( 1p)
12 kg - 1 kg =
- wykonanie obliczeń, które wyznaczą nam prawidłowy wynik – odejmowanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach ( 3 )
12 kg - 1 kg = 11 - 1 kg = 10
- podanie odpowiedzi (1p)

4p
3 - dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych w sposób pisemny, za każdy przykład poprawnie wykonany
a) 2,34 + 3,7= 6,04 ( 2p )
b) 3,456 + 2,567 = 6,023 ( 2p )
c) 4,56 – 3,21 = 1,35 ( 2p )
e) 0,36 – 0,3456 = 0.0144 ( 3p )
9p
4 - zastosowanie zależności pomiędzy podstawowymi jednostkami długości:
0,6 cm = 6 mm ( 1 p)
0,9 dm = 9 cm ( 1 p)
0,807 km = 807 m ( 1 p)
3p
5 -kreślenie prostej prostopadłej do danej prostej przechodzącej przez podany punkt, oraz odpowiednie oznaczenie tej prostej (2p)
-kreślenie prostej równoległej do danej prostej przechodzącej przez podany punkt oraz odpowiednie oznaczenie tej prostej ( 2p)
4p
6 - prawidłowe porównanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach lub tych samych licznikach:
< > <

3p
7 - narysowanie rysunku pomocniczego, oznaczenie na nim długości i szerokości podanej figury ( 2 p);
- obliczenie pola powierzchni blatu z zastosowaniem wzoru (2p)
- podanie prawidłowej odpowiedzi ( 1 p)

5p
8
-prawidłowe kreślenie i podanie jaki jest to rodzaj kąta ( 2 p)
4p
9 -prawidłowe obliczenie długości i szerokości obrazu w podanej skali ( 4p ) np.: 200 cm : 25 = 8 cm; 250 cm : 25 = 10 cm
- podanie prawidłowej odpowiedzi (1p) np. Obraz ten narysowany w skali 1:25 miałby następujące wymiary 8 cm*10cm
5p
Razem 40 punkty!!!
40-36 punktów bardzo dobry
35 -30 dobry
29 – 20 dostateczny
19 – 12 dopuszczający

Aby zaliczyć egzamin uczeń musi uzyskać najmniej 12 punktów ( czyli 30% całości) z części pisemnej , jeśli nie ma szanse uzupełnić braki podczas egzaminu ustnego.


Egzamin poprawkowy z matematyki z zakresu klasy IV SP
Część ustna
Zestaw I
1. Oblicz w pamięci:
a) 14 + 27 =
b) 57 – 21 =
c) 8 * 7 =
d) 81 : 9 =
e) 210:10 =
f) 77 : 11 =

2. Pod jakim kątem przecinają się proste prostopadłe ?
3. Co należy zrobić, aby skrócić ułamek ?
4. Odczytaj podane liczby:
a) 125023
b) 30006
c) 6005003
Zestaw II
1. Jaka jest kolejność wykonania działań w wyrażeniu, w którym nie ma nawiasów ?
np : 3 + 12 :3 -5
2. Jak nazywa się kąt, którego miara jest równa 180º ?
3. Oblicz w pamięci:
g) 14 + 27 =
h) 57 – 21 =
i) 8 * 7 =
j) 81 : 9 =
k) 210:10 =
l) 77 : 11 =
4. Podaj przykład ułamka niewłaściwego, oraz definicję jego nazwy.


Zestaw III
1. Kwadrat ma bok długości 4 cm , jaką długość będzie mieć bok kwadratu , jeśli narysujemy go w skali 1 : 2.
2. Wskaż w najbliższym otoczeniu przykład prostych równoległych.
3. Oblicz w pamięci:
m) 14 + 27 =
n) 57 – 21 =
o) 8 * 7 =
p) 81 : 9 =
q) 210:10 =
r) 77 : 11 =
4. Zapisz znakami rzymskimi liczby : 18 i 90.
Odczytaj : XL, LXIV.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 844


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.