AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Przydatek, 2013-06-07
Brwinów

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwojowy zawodowego - nauczyciel stażysta

- n +
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
Nauczyciel stażysta:
Magdalena Przydatek

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Magdalena Przydatek
Nauczyciel: nauczyciel wspomagający
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Czas trwania stażu: do 31.05.2012 r.
Opiekun stażu: Ewa Pruska
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845 ) - dalej zwana ustawą
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593 ) dalej zwane rozporządzeniem

ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI ZADAŃ FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
(zgodnie z §5 ust. 2 pkt 1)
Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji
1 Poznanie procedur osiągania awansu zawodowego Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli. Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconych oświacie.
Napisanie planu rozwoju zawodowego Dyrektor szkoły opiekun stażu, Wrzesień 2012 Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem Opiekun stażu Wrzesień 2012 Opracowanie zasad współpracy, hospitacje, rozmowy
3 Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych Opracowanie zakresu i tematów zajęć. Opiekun stażu Wrzesień- Październik 2012 Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
4 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły Udział w radach pedagogicznych Opiekun stażu, Dyrektor Cały rok Lista obecności na radach pedagogicznych
5 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy Opiekun stażu Cały rok Teczka stażysty
6 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Szkolenie BHP
Lektura obowiązujących aktów prawnych Opiekun stażu , Dyrektor Wrzesień 2012 Świadectwo ukończenia szkolenia BHP
7 Przygotowanie projektu sprawozdania Opis realizacji niniejszego planu Opiekun stażu Maj 2013 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju


UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY

1 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt), konsultacja, analiza. Opiekun stażu Cały rok Konspekty z zajęć
2 Opieka wychowawcza podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Podejmowanie problemów dzieci oraz pomoc w ich rozwiązywaniu. Opiekun stażu Cały rok Stosowne wpisy w dzienniczku ucznia, dzienniku lekcyjnym
3 Dokumentacja własnych działań pedagogicznych oraz tworzenie warsztatu pracy. Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia z zaburzeniem. Opiekun stażu Cały rok Wybrane scenariusze zajęć, odpowiednie pomoce dydaktyczne.
4 Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym oraz podczas przygotowywania zajęć i pomocy dydaktycznych dla uczniów. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego. Opiekun stażu Cały rok Portale internetowe, niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji.
5 Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania. Opiekun stażu, Dyrektor Cały rok Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.
6 Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej. Opiekun stażu Cały rok Notatki własne, wnioski, refleksje.


ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW
(zgodnie z ust. 2 pkt. 3)

1 Zapoznanie ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami i wychowawcom Opiekun stażu, pedagog szkolny Cały rok Potwierdzenie pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy
2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków Lektura pedagogiczna i psychologiczna Opiekun stażu Cały rok Notatki własne z literatury psychologicznej i pedagogicznej
3 Wspieranie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i mającego trudności w nauce Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia, rozmowy z nim. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz z rodzicami. Udzielanie pomocy oraz otoczenie ucznia szczególną opieką i uwagą. Opiekun stażu Cały rok Wyniki w nauce ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4 Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanka Stały kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz z rodzicami ucznia
Pedagog szkolny, Psycholog szkolny, Opiekun stażu Cały rok Potwierdzenie psychologa i pedagoga szkolnego oraz rodzicówUMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
(zgodnie z ust. 2 pkt 4)

1 Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Obserwacje Opiekun stażu Wrzesień 2012 Scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
2 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi (Arkusze obserwacji lekcji) omówienie jej wyników. Opiekun stażu Cały rok Wnioski z obserwacji i hospitacji
3 Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz, ewaluacji Opiekun stażu Cały rok Samoocena, wnioski do dalszej pracy
4 Analiza i samoocena swojej pracy Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych Opiekun stażu Cały rok Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy, opinia opiekuna stażu


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1568


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.