AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabela Caban, 2013-06-03
Częstochowa

Matematyka, Konspekty

scenariusz lekcji matematyki w klasie IV

- n +

Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV

TEMAT: Opis prostopadłościanu.

Cele lekcji:

Cel ogólny:
- zapoznanie uczniów z opisem prostopadłościanu.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- zna pojęcie prostopadłościanu
- zna elementy budowy prostopadłościanu
- potrafi wyróżniać prostopadłościany spośród figur przestrzennych
- potrafi wyróżniać sześciany spośród figur przestrzennych
- potrafi wskazywać elementy budowy prostopadłościanu
- potrafi wskazywać w prostopadłościanie ściany oraz krawędzie prostopadłe i równoległe

Metody nauczania:
- rozmowa dydaktyczna,
- zabawa dydaktyczna,
- ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy:
- praca w parach
- indywidualna praca uczniów
- praca zespołowa

Pomoce dydaktyczne:
- komputer, projektor multimedialny,
- modele brył (pudełka przyniesione przez dzieci oraz modele szkolne),
- prezentacja multimedialna.

Przebieg zajęć
1.Czynności organizacyjne
- sprawdzenie obecności
- ustawienie przyniesionych opakowań na stoliku obok przygotowanych przez nauczyciela modeli rożnorodnych figur przestrzennych
- przedstawienie tematu i celów lekcji, uruchomienie prezentacji multimedialnej, której kolejne slajdy prezentują materiał omawiany w czasie lekcji
- zapisanie tematu w zeszytach
2.Różnica między figurami płaskimi i przestrrzennymi – rozmowa.
3.Zabawa dydaktyczna
Dzisiaj wszystkie bryły podzielimy na dwie grupy: prostopadłościany i pozostałe. Karton z sokiem, kostka do gry, kostka Rubika, pudełko zapałek mają kształt prostopadłościanu. Wśród pudełek ustawionych na biurku też są takie. Zapraszam was do zabawy. Ja zaczynam. Wybieram jedno pudełko w kształcie prostopadłościanu i przekładam je na ten stół. Kto dołoży „podobne” pudełko?
Do biurka podchodzi ochotnik i wybiera inne pudełko w kształcie prostopadłościanu. Zabawa trwa tak długo, aż wszystkie prostopadłościany zostaną przełożone na środkowy stół.
4.Omówienie budowy prostopadłościanu. Wykorzystanie modeli i slajdu z prezentacji.
5.Praca w parach – ćwiczenia we wskazywaniu elementów budowy prostopadłościanu.
Podręcznik ćwiczenie A strona 207.
Weź do ręki pudełko w kształcie prostopadłościanu. Wskaż i policz wszystkie jego ściany, krawędzie i wierzchołki.
Zapisanie notatki w zeszytach.
6.Definicja i przykłady sześcianów.
7.Omówienie przez nauczyciela położenia ścian prostopadłych i równoległych w prostopadłościanie.
Praca w parach – podręcznik ćwiczenie B strona 208.
Weź do ręki model prostopadłościanu.
Wskaż 3 pary ścian równoległych. Czy ściany równoległe są jednakowymi prostokątami?
Wskaż kilka par ścian prostopadłych.
8.Omówienie przez nauczyciela położenia krawędzi prostopadłych i równoległych w prostopadłościanie.
Praca w parach – podręcznik ćwiczenie C strona 208.
Weź do ręki model prostopadłościanu. Wskaż jedną z jego krawędzi, a następnie wskaż krawędzie do niej równoległe oraz krawędzie do niej prostopadłe.
9.Podręcznik zadanie 1 strona 209 – ćwiczenie umiejętności wskazywania poznanych elementów prostopadłościanu.
Rozwiązanie uczniowie zapisują na tablicy i w zeszytach.
10.Podsumowanie lekcji.
Powtórzenie wiadomości poznanych na lekcji.
Ocena pracy uczniów.
11.Zadanie i objaśnienie pracy domowej.
Zeszyt ćwiczeń, ćwiczenia 1, 2, 5, 6, 7 strona 63, 64.
Dla chętnych: Podręcznik superzagadka str. 210.
Opracowała:
mgr Izabela Caban
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1540


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0