AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Kolasa, 2013-06-03
Kraśnik Górny

Matematyka, Konspekty

konspekt lekcji matematyki Czytanie dużych liczb

- n +

Typ szkoły: Szkoła Podstawowa
Klasa: 4
Przedmiot: Matematyka
Temat: Czytanie dużych liczb i zapisywanie ich słowami.
Czas zajęć: 1 godzina

Cel ogólny;

- Opanowanie umiejętności czytania i zapisywania dużych liczb;
Szczegółowe cele operacyjne lekcji:
Uczeń zna:
-sposób odczytywania dużych liczb;
-poprawną pisownię liczb np. pięćset;
Uczeń umie:

- zapisać liczbę słowami i cyframi;
- pisać poprawnie nazwy liczb;
- czytać i zapisywać za pomocą cyfr arabskich liczby w zakresie miliona

Metody nauczania
ćwiczeniowa, dyskusja problemowa;

Forma pracy :
-praca indywidualna, praca z podręcznikiem, praca w grupie

Środki dydaktyczne :

-podręcznik, pocztowe przekazy pieniężne, wzory rachunków sklepowych i faktur, artykuły z prasy codziennej ;

Przebieg lekcji :

I. Cześć Wstępna
Czynności organizacyjne
*sprawdzenie obecności,
*sprawdzenie zadania domowego,
*przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji : w jaki sposób rozpisujemy liczby np. 354, jaka jest najmniejsza a uczniowie jaka największa liczba naturalna?
*wprowadzenie do tematu
* podanie tematu lekcji

II. Cześć główna
Realizacja tematu lekcji
*uczniowie w grupach zapisują rozszerzenie liczby 1 kolejno mnożonej przez liczbę 10 aż do miliarda, wykonujemy zadanie 2
* dostają przykładowe pocztowe przekazy pieniężne, wzory rachunków sklepowych i faktur, artykuły z prasy codziennej ,aby sprawdzić w jaki sposób grupuje się cyfry trójkami od prawej strony do lewej w celu łatwiejszego odczytywania liczb;
*wykonujemy zadanie 3 i 4

III. Cześć końcowa
Podsumowanie lekcji : co dzisiaj robiliśmy i ocena aktywności pracy uczniów.
Podanie uczniom zadania domowego zad.5 str175, podać przykład zastosowania dużych liczb.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1580


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 1