AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Angelika Grabelna-Sochaj, 2013-05-28
Wierzchowo

Historia, Konspekty

Temat lekcji: Najazdy Normanów

- n +

KONSPEKT LEKCJI
Autor: Angelika Grobelna - Sochaj
Klasa I Gimnazjum (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
Historia.
Pomoce dydaktyczne:
• „Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum” pod red S. Roszak Nowa Era , „Śladami przeszłości. Zeszyt przedmiotowy do historii dla klasy pierwszej gimnazjum”, płyta compact disc do podręcznika;
• „Atlas historyczny. Dzieje Polski na mapach interaktywnych” Nowa Era wydanie na płycie compact disc.
• Multibook „Śladami przeszłości. Podręcznik multimedialny dla nauczycieli historii. Klasa 1 Gimnazjum”
Temat lekcji: Najazdy Normanów
Odniesienie do podstawy programowej: 7.1 umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa.
Cele lekcji:
• zna wydarzenia związane z datą 1066;
• przedstawia dokonania postaci: Wilhelma Zdobywcy;
• poprawnie posługuje się terminami: Normanowie (wikingowie);
• opisuje warunki życia i zajęcia ludności normańskiej;
• podaje przyczyny wypraw organizowanych przez Normanów;
• omawia osiągnięcia Normanów w dziedzinie sztuki i rzemiosła.
Metody pracy: opowiadanie, praca z mapą, praca ze źródłem ikonograficznym, praca z infografiką, rozmowa kierowana, praca z materiałem multimedialnym.
Forma pracy: grupowa.
Przebieg lekcji:
I. Faza wprowadzająca:
1. Czynności organizacyjne, sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Krótkie wprowadzenie do tematyki lekcyjnej.
II. Faza realizacyjna:
1. Wprowadzenie w zagadnienie tematyczne obejmujące opis warunków życia i zajęcia ludności normańskiej:
• analiza mapki „Wyprawy Wikingów” pod kątem zasiedlonego przez nich terytorium;
• prezentacja materiału infograficznego przedstawiającego współczesne wyobrażenie Wikingów; (materiał pozyskany ze stron internetowych)
• omówione zostają warunki życia Wikingów; ich osiągnięcia i wierzenia.
2. W dalszym toku lekcji uczniowie pod kierunkiem nauczyciela dokonują analizy infografiki ze strony 172 (multibook). Wykonane zostaje ćwiczenie 1 str. 88.
3. Nauczyciel wymienia przyczyny, które skłoniły Normanów do organizowania wypraw handlowych i rabunkowych. Na podstawie mapki „Wyprawy Wikingów” zostają omówione kierunki ich wypraw. Wymienione zostają nowopowstałe państwa w Skandynawii.
4. Podboje Normanów w 1066r. Odtworzony zostaje film „Bitwa pod Hastings”. (mulibook 4 minuty)
5. Uczniowie uzupełniają notatkę z lekcji. Notatka zostaje odczytana jako podsumowanie omawianego zagadnienia.
III. Faza podsumowująca:
1. Praca domowa: ćwiczenie 2 str. 89. Uczniowie mają nanieść dane na podstawie mapki ze str. 173.
2. Podsumowanie lekcji - wykonanie ćwiczenia 3 str. 89. *

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2441


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1