AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Kulig, 2013-05-28
Kraków

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

awans zawodowy

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGOnauczyciela mianowanego mgr Anety Kulig ubiegającej się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Informacje o nauczycielu:


1. Imię i nazwisko: Aneta Kulig
2. Pełniona funkcja w szkole: nauczyciel wychowania fizycznego
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
4. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
5. Staż pracy: 16 lat
6. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
1. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej ( § 5 ust. 2 pkt 1).
Zadania:
Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Formy realizacji:
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
Zadania:
Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie i innych źródłach.
Formy realizacji:
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Zadania:
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Zadania:
Opracowanie kryteriów systemu oceniania.
Formy realizacji:
Opracowanie i wdrożenie wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego
Zapoznanie z kryteriami oceniania uczniów i stosowanie ich na lekcji.
Zapoznanie uczniów z wymogami edukacyjnymi.
Zadania:
Praca z uczniem zdolnym.
Formy realizacji:
Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych miejskich i wojewódzkich na zajęciach pozalekcyjnych.
Zadania:
Wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych
Formy realizacji:
Szkolenie uczniów.
Zadania:
Zorganizowanie i przeprowadzenie meczy towarzyskich w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego
Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć.
Organizacja wspólnie z innymi nauczycielami wychowania fizycznego zawodów między klasowych z okazji „Dnia Sportu”.
Zadania:
Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
Formy realizacji:
Wykorzystanie komputera do opracowywania sprawozdań, tworzenia dyplomów.
Tworzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia

2. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły (§ 5 ust. 2 pkt 2).
Zadania:
Dzielenie się swoją wiedzą.
Formy realizacji:
Prowadzenie lekcji otwartych w celu wymiany doświadczeń.
Prezentowanie własnych rozwiązań w zakresie dydaktyki i wychowania na forum Rady Pedagogicznej.
Czynny udział w WDN.
Prezentowanie nauczycielom materiałów metodycznych podczas szkoleń samokształcenia.
Sposoby organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie szkoły i innych
Zadania:
Przygotowywanie uroczystości szkolnych
Formy realizacji:
Opracowanie układu tanecznego „Poloneza” dla uczniów klas maturalnych.
3. Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą (§ 5 ust.2 pkt 3b).
Zadania:
Promocja szkoły w środowisku
Formy realizacji:
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Zadania:
Opracowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą.
Formy realizacji:
Publikacje w prasie artykułów oraz wyników o treningu lekkoatletycznym.
4. Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrz szkolnym doskonaleniem zawodowym (§ 5 ust. 2 pkt 3c).
Zadania:
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych wychowania fizycznego oraz rodziców
Formy realizacji:
Zajęcia otwarte
Zadania:
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenie zawodowego.
Formy realizacji:
Udział w konferencjach i szkoleniach.
5. Aktywna i systematyka współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich (§ 5 ust. 2 pkt 3d).
Zadania:
Współpraca z doradcą metodycznym.
Formy realizacji:
Rozmowy, szkolenia.
Zadania:
Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym, klubami sportowymi, Urzędem Miasta, Strażą Miejską, AWF
Formy realizacji:
Organizacja zawodów sportowych dla szkół
7Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły (§ 5 ust. 2 pkt 3g).
Zadania:
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Formy realizacji:
Udział w konferencjach metodycznych.
Udział w szkolnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Studiowanie literatury pedagogicznej.
Zadania:
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Formy realizacji:
szkolenia zawodowe, kursy
8. Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem, innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§ 5 ust. 2 pkt 3h).
Zadania:
Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego
Formy realizacji:
Powadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla młodzieży.
Zadania:
Aktywna praca z młodzieżą szkolną
Formy realizacji:
Powadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla młodzieży.
Zadania:
Aktywna praca z młodzieżą szkolną
Formy realizacji:
Organizowanie wewnąrzszkolnych turniejów z poszczególnych dyscyplin sportowych.
Organizowanie międzyszkolnych turniejów z poszczególnych dyscyplin sportowych.
Zadania:
Dokumentowanie życia sportowego szkoły.
Formy realizacji:
Powadzenie dokumentacji zawodów.

Zadania:
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z piłki ręcznej.
Formy realizacji:
Zajęcia pozalekcyjne.
9. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 5 ust.2 pkt 4).
Zadania:
Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki i typu szkoły.
Formy realizacji:
Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1135


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.