AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Jeziorna, 2013-05-23
Papowo Biskupie

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowaneo

- n +

AGNIESZKA JEZIORNA
nauczyciel matematyki
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
„Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” I Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie
Ubiegająca się o status zawodowy nauczyciela dyplomowanego
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.
- 2 -
Zagadnienia organizacyjne Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Poznanie procedury awansu zawodowego
 Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego
sierpień/
wrzesień 2010
 Wniosek o rozpoczęcie stażu
 Plan rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
 Gromadzenie materiałów i dokumentów
cały okres stażu
 Potwierdzenia
 Zaświadczenia
 Opracowane materiały
 Zdjęcia
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego
maj 2013
 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego §8 ust. 2, pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Opracowanie procedur zapewniających podniesienie jakości pracy szkoły
 Przeprowadzenie ewaluacji PSO i jego korekta
wrzesień 2011
 PSO
 Kserokopia protokołu z zebrań zespołu przedmiotowego
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego
cały okres stażu
 Zaświadczenia o ukończeniu kursów
 Poświadczenie Dyrektora o udziale w szkoleniach
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych
 Prowadzenie zajęć dla uczniów zainteresowanych matematyką
 Udział uczniów w konkursach przedmiotowych
cały okres stażu
 Poświadczenie Dyrektora
 Kserokopie dyplomów zdobywanych przez uczniów
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych
 Przygotowanie i przeprowadzenie Powiatowej Olimpiady matematycznej – etap szkolny i powiatowy
 Przeprowadzenie Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Test matematyka plus”
luty 2011, 2012, 2013
kwiecień 2011,
2012, 2013
 Poświadczenie Dyrektora
 Przygotowane materiały
Różne formy promocji szkoły w środowisku
 Udział w organizacji Drzwi Otwartych Szkoły
kwiecień 2011
 Poświadczenie Dyrektora
- 3 -
§8 ust. 2, pkt.2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
 Przygotowanie sprawdzianów
 Opracowanie zestawów egzaminacyjnych
 Wykonanie zaproszeń, dyplomów, opracowanie regulaminu Powiatowej Olimpiady Matematycznej techniką komputerową
 Zapoznanie się z nowościami z matematyki zamieszczonymi na różnych portalach internetowych
 Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do analizy danych egzaminu maturalnego z matematyki
cały okres stażu
 Poświadczenie Dyrektora
 Przykładowe materiały
 Adresy portali internetowych
Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły materiałów z matematyki dla uczniów
 Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły arkuszy maturalnych z matematyki
 Przygotowanie i zamieszczenie na stronie informacji o organizowanych konkursach matematycznych
 Zamieszczenie na stronie zadań przygotowawczych do udziału w konkursach
cały okres stażu
 Poświadczenie Dyrektora
 Adres strony internetowej szkoły
 Wydruki komputerowe
Prowadzenie dziennika klasy w formie elektronicznej
 Utworzenie bazy danych uczniów
 Opracowanie w arkuszu kalkulacyjnym okresowych zestawień i statystyk
cały okres stażu
 Płyta CD
 Przykładowe materiały
Systematyczne studiowanie literatury pedagogicznej
 Studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism „Matematyka”, „Matematyka w szkole”, „Wychowawca”
cały okres stażu
 Dziennik lektur §8 ust. 2, pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Prowadzenie lekcji koleżeńskich
 Przeprowadzenie lekcji koleżeńskich dla nauczyciela kontraktowego
3 razy w okresie stażu
 Poświadczenie Dyrektora
 Scenariusz lekcji
Publikacje
 Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
 Publikowanie w prasie lokalnej informacji na temat wyników Powiatowej Olimpiady Matematycznej
luty 2011, 2012, 2013
 Adres strony internetowej
 Ksero artykułu
- 4 -
Praca w zespole przedmiotowym z matematyki
 Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego z matematyki
 Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego
 Opracowanie w ramach zespołu rozkładów, przedmiotowego systemu oceniania
 Wymiana doświadczeń z nauczycielami matematyki
 Organizowanie konkursów matematycznych
 Praca w zespole opracowującym regulamin wyboru specjalizacji
cały okres stażu
wrzesień
2011
 Poświadczenie Dyrektora
 Plan pracy zespołu przedmiotowego
 Poświadczenie nauczycieli współpracujących §8 ust. 2, pkt. 4b Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
 Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów
 Ukończenie kursu na egzaminatora
marzec 2011
 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Wykonywanie zadań egzaminatora
 Udział w pracach komisji egzaminacyjnej
maj 2012
 Poświadczenie Dyrektora
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce
 Przygotowanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
w okresie stażu
 Poświadczenie Dyrektora §8 ust. 2, pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Organizowanie wycieczek
 Organizowanie wycieczek klasowych
 Organizowanie wyjazdów na wykłady matematyczne na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
cały okres stażu
 Poświadczenie Dyrektora
 Karta wycieczki
Organizowanie dodatkowych zajęć
 Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego
wrzesień 2010-kwiecień 2011
 Poświadczenie Dyrektora
Dbanie o bazę szkoły
 Zagospodarowanie i opiekowanie się salą matematyczną
 Wykonanie pomocy dydaktycznych z matematyki
cały okres stażu
 Poświadczenie Dyrektora
- 5 -
§8 ust. 2, pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Organizowanie wyjazdów na Wydział Matematyki i Informatyki
 Zaproszenie wykładowcy z Wydziału Matematyki i Informatyki w celu przeprowadzenia wykładu dla uczniów zainteresowanych matematyką
2 razy w roku
 Poświadczenie Dyrektora
 Poświadczenie z UMK
Współpraca z pedagogiem szkolnym
 Pomoc w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki
 Przeprowadzenie z pedagogiem szkolnym ciekawych lekcji wychowawczych
cały okres stażu
1 raz w roku
 Poświadczenie Dyrektora
 Poświadczenie Pedagoga
Współpraca z opiekunem Samorządu Szkolnego i Samorządem Szkolnym
 Włączanie się i współorganizowanie akcji, projektów i przedsięwzięć realizowanych przez Samorząd Szkolny
cały okres stażu
 Poświadczenia opiekuna Samorządu Szkolnego
 Sprawozdania
Współpraca z organizatorami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 Aktywny udział w Finałach WOŚP
 Przygotowanie „Bonów na niepytanie z matematyki”
styczeń 2011, 2012, 2013
 Poświadczenie od organizatorów
Współpraca z rodzicami
 Pedagogizacja rodziców – przeprowadzenie pogadanek na tematy wychowawcze
 Rozmowy indywidualne z rodzicami na temat problemów wychowawczych dzieci
 Angażowanie rodziców w życie szkoły i klasy
cały okres stażu
 Poświadczenie Dyrektora
 Dokumentacja własna §8 ust. 2, pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu
 Analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
cały okres stażu
 Analiza przypadku
 Wnioski
Powyższy plan rozwoju może ulec uzupełnieniu, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.
Opracowała: mgr Agnieszka Jeziorna
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 920


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.