AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Iskra, 2013-05-23
Nowosielec

Uroczystości, Konkursy

Konkurs na temat wiedzy o Janie Pawle II

- n +

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II
Runda I
W tej rundzie pytania są za 1 punkt, macie 5 sekund na udzielenie odpowiedzi.
Pytanie 1
1. Jakiego światowego mocarstwa, mimo wielu starań, nie udało się odwiedzić Janowi Pawłowi II?
Prosimy o oddanie karteczek z odpowiedziami.
Poprawna odpowiedź to…. Rosji
2. Jak wyglądał słynny gest, który papież Jan Paweł II przez wiele lat wykonywał na początku każdej wizyty zagranicznej, zaraz po zejściu z pokładu samolotu?
a) pokropienie płyty lotniska wodą święconą
b) posypanie głowy popiołem
c) ucałowanie ziemi
Prosimy o oddanie karteczek z odpowiedziami.
Poprawna odpowiedź to…. c) ucałowanie ziemi
3. Po wyborze na Stolicę Piotrową Jan Paweł II nie pozwolił uklęknąć przed sobą...
Podaj imię i nazwisko tej osoby
Poprawna odpowiedź to…. Stefan Wyszyński
4. Jan Paweł II powiedział: „miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wybór konklawe”
O jaką chodzi pieśń?
Poprawna odpowiedź to…. o pieśń oazową „Barka”
5. Ile podróży apostolskich poza granice Włoch odbył Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu?
a) 86
b) 104
c) 114
Poprawna odpowiedź to…. b) 104

6. W Wigilię jakiego święta zmarł Jan Paweł II?
a) Miłosierdzia Bożego
b) Bożego Narodzenia
c)Niepokalanego Poczęcia NMP
Poprawna odpowiedź to…. a) Miłosierdzia Bożego
Pyt. 7. Jak nazywają się spotkania młodych, które ustanowił
Jan Paweł II?
Poprawna odpowiedź to…. Światowe Dni Młodzieży
8. Jakie słynne słowa wypowiedział papież na początku swojego pontyfikatu:
a) Dziękuje Wam za wszystko!
b) Teraz wy przyszliście do mnie!
c) Totus Tuus!
d) Niech zstąpi Duch Twój!
Poprawna odpowiedź to…. c) Totus tuus
9. Podaj dokładną datę powołania na „Urząd Piotrowy” kardynała Karola Wojtyły.
Poprawna odpowiedź to…. 16 października 1978 roku
10. Którym w kolejności papieżem Kościoła Rzymskokatolickiego był Jan Paweł II?
Poprawna odpowiedź to…. 264 dwieście sześćdziesiątym czwartym
Prosimy teraz szanowne jury o podliczenie punktów w pierwszej rundzie i podanie wyników. (podchodzicie z mikrofonem do jury i przekazujecie mikrofon; Klaudia zapisuje wyniki na tablicy) Każda z drużyn otrzyma teraz cukierki w zamian za zdobyte punkty.
(gdy wszyscy otrzymają cukierki to…)
Przechodzimy do następnej rundy
Rozpoczynamy rundę II
W tej rundzie pytania są za 2 punkty, macie 10 sekund na udzielenie odpowiedzi.
Pytanie nr 11
11. Podaj dokładną datę pogrzebu Jana Pawła II
Prosimy o oddanie karteczek z odpowiedziami.
Poprawna odpowiedź to…. 8 kwietnia 2005 r.
12. Na jaką chorobę od początku lat 90-tych cierpiał Jan Paweł II?
Poprawna odpowiedź to…. Choroba Parkinsona
13. Wymień imiona rodziców Karola Wojtyły oraz imiona jego rodzeństwa.
Poprawna odpowiedź to…. Rodzice: Emilia i Karol Rodzeństwo: Olga i Edmund
14. Który rok był ogłoszony przez Jana Pawła II Międzynarodowym Rokiem Rodziny?
a) 1996 r.
b) 1994 r.
c) 2001 r.
Poprawna odpowiedź to…. b) 1994 r.
15. Podaj rok ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
Poprawna odpowiedź to…. 2002 rok
16. Podaj w języku łacińskim tytuł adhortacji Jana Pawła II poświęconej rodzinie. Poprawna odpowiedź to…. Familiaris consortio (familjaris konsortio)
17. Jak nazywał się zamachowiec, który próbował odebrać życie Ojcu Świętemu?
Poprawna odpowiedź to…. Agli Agca (Ali akcza)
18. Podaj imię i nazwisko kardynała, który udzielił Karolowi Wojtyle święceń kapłańskich.
Poprawna odpowiedź to… kardynał Adam Sapieha
19. Kiedy został beatyfikowany Jan Paweł II (dokładna data) i przez kogo?
Poprawna odpowiedź to… 1 maja 2011 r. przez papieża Benedykta XVI

20. Przestrzelony podczas zamachu pas sutanny Jana Pawła II znajduje się
Poprawna odpowiedź to… w sanktuarium: na Jasnej Górze
21. Gdzie Karol Wojtyła odprawił swoją mszę prymicyjną?
Poprawna odpowiedź to… Krypta św. Leonarda w katedrze na Wawelu.
Prosimy teraz szanowne jury o podliczenie punktów w rundzie drugiej i podanie wyników. (podchodzicie z mikrofonem do jury i przekazujecie mikrofon; Klaudia zapisuje wyniki na tablicy) Teraz również każda z drużyn otrzyma cukierki w zamian za zdobyte punkty. (gdy wszyscy otrzymają cukierki to…)
Przechodzimy do następnej rundy


Runda III
W tej rundzie za poprawną odpowiedź można otrzymać 3 punkty, zaś za błędną odpowiedź traci się 3 punkty. Na udzielenie odpowiedzi macie 15 sekund.
Pytanie 22
22. Wyjaśnij słowo ekumenizm i odpowiedz czy Jan Paweł II opowiadał się za ekumenizmem?
Prosimy o oddanie karteczek z odpowiedziami.
Poprawna odpowiedź to… Ekumenizm to ruch w ramach chrześcijaństwa dążący do wzajemnego zrozumienia i ściślejszej współpracy między poszczególnymi Kościołami i wspólnotami. W dalszej perspektywie dąży do przywrócenia pełnej jedności chrześcijan. Jan Paweł II opowiadał się za ekumenizmem.
23. Podaj tytuł encykliki dotyczącej ekumenizmu:
a) Evangelium vitae (ewangelium wite)
b) Veritatis splendor (weritatis splendor)
c) Ut unum sint
Poprawna odpowiedź to… c)Ut unum sint
Prosimy teraz szanowne jury o podliczenie punktów w rundzie trzeciej i podanie wyników. (podchodzicie z mikrofonem do jury i przekazujecie mikrofon; Klaudia zapisuje wyniki na tablicy) Teraz również każda z drużyn otrzyma cukierki w zamian za zdobyte punkty. (gdy wszyscy otrzymają cukierki to…)
Teraz podliczymy ilość punktów każdej z drużyn, które zdobyliście w trzech rundach. (czekacie aż zostaną podliczone punkty) Prosimy Panią Dyrektor o ogłoszenie wyników konkursu i zwycięzcy, oraz o wręczenie dyplomów.
Jeśli byłby remis to mówicie, że mamy remis między dwiema klasami. Między klasą ….. i klasą …….. Nastąpi teraz dogrywka między tymi klasami. Za chwilę zobaczycie pytania dodatkowe, prosimy również o zapisanie odpowiedzi na kartkach i oddanie ich opiekunom. Na odpowiedź macie 5 sekund. Gramy do pierwszej błędnej odpowiedź jednej z drużyn. Prosimy jury o sprawdzanie odpowiedzi.
Pytania dodatkowe
1. W którym roku Karol Wojtyła zdał maturę?
Poprawna odpowiedź to… W 1938 roku

2. W którym roku Karol Wojtyła został mianowany biskupem?
Poprawna odpowiedź to… w 1958 r.
3. Jaką modlitwę odmawiał Jan Paweł II o godz. 21.00?
Poprawna odpowiedź to… Apel Jasnogórski
4., Podaj nazwę teatru, z którym związany był Karol Wojtyła.
Poprawna odpowiedź to… Teatr Rapsodyczny
5., Ile lat miał Karol Wojtyła gdy zmarł jego ojciec?
Poprawna odpowiedź to… 21 lat
6. W którym roku zmarł brat Karola Wojtyły?
Poprawna odpowiedź to… w 1932 roku

Po dogrywce mówicie ………. Mamy już wyniki…….. Prosimy Panią Dyrektor o ogłoszenie wyników i zwycięzcy oraz o wręczenie dyplomów.
Dziękujemy za uwagę.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 878


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0