Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Mariola Sylwia Bała, 2013-05-14
Bartoszyce

Pedagogika, Scenariusze

Scenariusze indywidualnych i zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

- n +

Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

Data: …………………………………..
Uczestnicy: …………………………………..
Prowadząca: …………………………………..

Temat: „Pisanki Wielkanocne.”

Cele ogólne:
- koncentrowanie uwagi na zadaniu;
- doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;
- rozwijanie sprawności manualnej.

Cele operacyjne (uczeń):
- potrafi na polecenie nauczyciela wskazać pisanki;
- potrafi zanurzyć palce w farbie i pokolorować pisankę (samodzielnie lub z pomocą);
- porządkuje miejsce pracy;
- potrafi wybrać instrument perkusyjny i akompaniować podczas słuchania piosenki.

Metody pracy: oglądowe, słowne, praktyczne.

Środki dydaktyczne:
- różnego rodzaju pisanki, koszyk;
- rysunek jajka do malowania;
- farby kryjące;
- instrumenty perkusyjne (grzechotki, kołatki, trójkąty);
- CD z nagraniem.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie poprzez uścisk ręki nauczyciela i każdego ucznia.
2. Zapoznanie z tematyką zajęć: zabawy pisankami – oglądanie, dotykanie, turlanie po stoliku, wkładanie pisanek do koszyka. Zwrócenie uwagi na różnorodność technik, jakimi zostały wykonane pisanki.
3. Zajęcia plastyczne: wykonanie pracy plastycznej pt. „Kolorowe pisanki” – wypełnianie konturu jajka narysowanego na sztywnym papierze kolorowymi farbami (przy pomocy rąk).
4. Porządkowanie miejsc pracy, przejście do toalety: mycie rąk i osuszanie ich ręcznikiem.
5. Przejście z łazienki do sali zajęć.
6. Zajęcia muzyczne – słuchanie piosenki pt. „Pisanki”, akompaniament na wybranych przez dzieci instrumentach perkusyjnych (grzechotki, kołatki, trójkąty).
7. Podsumowanie zajęć – omówienie czynności wykonywanych podczas zajęć, ocena pracy i zachowania ucznia – nagrodzenie za aktywne uczestnictwo.
8. Zakończenie zajęć.Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

Data: …………………………………..
Uczestnicy: …………………………………..
Prowadząca: …………………………………..

Temat: „Zabawy baziami.”

Cele ogólne:
- koncentrowanie uwagi na danym zadaniu;
- rozwijanie mowy biernej;
- doskonalenie percepcji wzrokowej;
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Cele operacyjne (uczeń):
- potrafi odróżnić bazie od innych roślin i umieścić je w wazonie (samodzielnie lub z pomocą nauczycielki);
- potrafi posmarować klejem gałązkę wyciętą z brystolu i przykleić na nią kulki z waty (samodzielnie lub z pomocą nauczycielki);
- stara się wykonać pracę estetycznie;
- porządkuje swoje miejsce pracy.

Metody pracy: oglądowe, słowne, naśladownictwa, praktyczne.

Środki dydaktyczne:
- bazie, kwiatki, gałązki drzew;
- wazon;
- wata, klej;
- kartka z przyklejoną gałązką z brązowego brystolu;
- nagranie CD.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów.
2. Odwołanie się do wycieczki, przypomnienie roślin widzianych na spacerze.
3. Zabawy baziami – wybieranie bazi spośród innych roślin znajdujących się na stoliku, oglądanie, dotykanie, przekładanie z ręki do ręki, próby wkładania bazi do wazonu, wydawanie poleceń „weź”, „daj”, „włóż”.
4. Zajęcia plastyczne: wykonanie pracy plastycznej pt. „Bazie” – przyklejanie kulek z waty na wcześniej przygotowaną gałązkę na papierze.
5. Porządkowanie przez dzieci swoich miejsc pracy, przejście do toalety: mycie rąk i osuszanie ich ręcznikiem.
6. Przejście z łazienki do sali zajęć.
7. Zajęcia relaksacyjne – słuchanie piosenek o wiośnie, oraz „odgłosów przyrody” (nagranie CD).
8. Podsumowanie zajęć – omówienie czynności wykonywanych podczas zajęć, ocena pracy i zachowania ucznia – nagrodzenie za aktywne uczestnictwo.
9. Zakończenie zajęć.Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

Data: …………………………………..
Uczestnicy: …………………………………..
Prowadząca: …………………………………..

Temat: „Mikołaje z butelek po ketchupie.”

Cele ogólne:
- koncentrowanie uwagi na danym zadaniu;
- doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
- rozwijanie sprawności manualnej.

Cele operacyjne (uczeń):
- potrafi posmarować klejem elementy twarzy Mikołaja i przykleić je na butelkę (samodzielnie lub z pomocą nauczycielki);
- potrafi posmarować klejem czapkę z bibuły i przykleić ją na głowę Mikołaja, oraz przyozdobić ją watą (samodzielnie lub z pomocą nauczycielki);
- stara się wykonać pracę estetycznie;
- porządkuje swoje miejsce pracy.

Metody pracy: słowna, oglądowa, naśladownictwa, praktycznego działania.

Środki dydaktyczne:
- klej roślinny, czerwona bibuła na czapeczkę, wata;
- wcześniej narysowane na papierze i wycięte przez nauczycielkę elementy twarzy Mikołaja (broda z wąsami, oczy, brwi);
- nagrania CD.
Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów.
2. Przygotowanie butelek po ketchupie, kleju, elementów twarzy Mikołaja, bibuły i waty.
3. Zamocowanie na głowie Mikołaja czapki wykonanej z czerwonej bibuły i ozdobienie jej watą (samodzielnie lub z pomocą nauczycielki).
4. Naklejanie na butelkę oczu, brwi, wąsów z brodą (samodzielnie lub z pomocą nauczycielki).
5. Porządkowanie przez dzieci swoich miejsc pracy, wyjście do toalety: mycie rąk i osuszanie ich ręcznikiem.
6. Przejście z łazienki do sali zajęć.
7. Zajęcia relaksacyjne – słuchanie piosenek pt.: „Mikołaj”, „Zostań z nami Mikołaju” (nagrania CD).
8. Podsumowanie zajęć – omówienie czynności wykonywanych podczas zajęć, ocena pracy i zachowania ucznia – nagrodzenie za aktywne uczestnictwo.
9. Zakończenie zajęć.Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

Data: …………………………………..
Uczestnicy: …………………………………..
Prowadząca: …………………………………..

Temat: „Doskonalenie orientacji w schemacie ciała – program aktywności M. i Ch. Knillów.”

Cele ogólne:
- koncentrowanie uwagi na danym zadaniu;
- doskonalenie koordynacji ruchowej;
- rozwijanie sprawności motorycznej.

Cele operacyjne (uczeń):
- próbuje nawiązać kontakt emocjonalny;
- ma poczucie bezpieczeństwa;
- ma świadomość własnego ciała.

Metody pracy: metoda Knillów.

Środki dydaktyczne:
- nagrania CD z programem specjalnym M. i Ch. Knillów;
- maty do ćwiczeń.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów.
2. Przygotowanie zajęć – rozkładanie maty, zajęcie miejsc na macie. Po włączeniu nagrania staramy się przyciągnąć uwagę dzieci. Ten czas poświęcamy również na wprowadzenie spokojnej i bezpiecznej atmosfery. Dzieci wyżej funkcjonujące ćwiczą samodzielne, dzieci mniej sprawne ruchowo ćwiczą z pomocą nauczyciela lub pomocą nauczyciela.
3. Program Specjalny SPH – (25 min.): kołysanie, wymachiwanie rękoma, pocieranie dłoni, zaciskanie i otwieranie dłoni, klaskanie, poklepywanie policzków, poklepywanie brzucha, poklepywanie ud, ruch stóp / nóg, przewracanie się, relaksacja.
4. Zakończenie zajęć – gdy muzyka się kończy, dzieci składają maty (samodzielnie lub z pomocą nauczyciela).
5. Przejście z sali do toalety: mycie rąk i osuszanie ich ręcznikiem.
6. Przejście z łazienki do sali zajęć.
7.Zakończenie zajęć.Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

Data: …………………………………..
Uczestnicy: …………………………………..
Prowadząca: …………………………………..

Temat: „Doskonalenie umiejętności związanych z samoobsługą: spożywanie posiłku, mycie zębów, mycie i wycieranie rąk oraz twarzy.”

Cele ogólne:
- koncentrowanie uwagi na danym zadaniu;
- doskonalenie czynności samoobsługowych;
- doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Cele operacyjne (uczeń):
- właściwie posługuje się łyżką, widelcem, kubkiem;
- samodzielnie spożywa posiłek;
- w sposób kulturalny spożywa posiłek;
- myje i wyciera ręce oraz twarz (samodzielnie lub z pomocą).

Metody pracy: praktycznego działania.

Środki dydaktyczne:
- naczynia, sztućce;
- przybory toaletowe do mycia.

Przebieg zajęć:
1. Przygotowanie się do spożycia posiłku: samodzielne mycie rąk; nałożenie fartuszków przez nauczyciela.
2. Zajęcie przez dzieci swoich miejsc przy stole.
3. Rozróżnianie przez ucznia poszczególnych sztućców rozłożonych na stole.
4. Estetyczne spożywanie posiłku przez dzieci, użycie łyżki i widelca (samodzielnie lub z pomocą nauczyciela).
5. Odejście od stołu po zjedzeniu obiadu i przejście do łazienki.
6. Zdejmowanie fartuszków po zjedzeniu posiłków (samodzielnie lub z pomocą nauczyciela). Rozpoznawanie i nazywanie przyborów higienicznych znajdujących się w toalecie. Wykonywanie czynności:
a) mycie rąk i twarzy:
- odkręcenie wody,
- regulacja strumienia i temperatury wody,
- zmoczenie wodą rąk,
- namydlenie rąk,
- mycie rąk,
- spłukanie wodą,
- mycie twarzy,
- opłukanie rąk wodą,
- zakręcenie kurka wody,
- osuszanie rąk i twarzy ręcznikiem.
b) mycie zębów:
- odkręcenie kurka, uregulowanie temperatury wody, nalanie letniej wody do kubka,
- odkręcenie pasty do zębów,
- wyciśnięcie odpowiedniej ilości pasty na szczoteczkę,
- szczotkowanie zębów,
- wypłukanie jamy ustnej wodą z kubka,
- wytarcie buzi i rąk ręcznikiem.
7. Przejście z łazienki do sali zajęć.
8. Podsumowanie zajęć – omówienie czynności wykonywanych podczas zajęć, ocena pracy i zachowania ucznia.
9. Zakończenie zajęć, odpoczynek i relaksacja przy muzyce.Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu głębokim

Data: …………………………………..
Uczeń: …………………………………..
Prowadząca: …………………………………..

Temat: „Ćwiczenia rewalidacyjne z wykorzystaniem piłek.”

Cele ogólne:
- koncentrowanie uwagi na danym zadaniu;
- doskonalenie zmysłu dotyku, wzroku, słuchu;
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Cele operacyjne (uczeń):
- potrafi wybrać wszystkie piłki znajdujące się wśród innych przedmiotów;
- wykonuje ćwiczenia z elementami rzutu i toczenia;
- składa obrazek z części (samodzielnie lub z pomocą);
- koloruje obrazek przedstawiający piłkę.

Metody pracy: oglądowe, słowne, naśladownictwa, praktyczne.

Forma organizacji pracy: indywidualna praca dziecka.

Środki dydaktyczne:
- obrazek z piłką do złożenia;
- kartka z narysowaną piłką do pokolorowania;
- strużyny z kredek ołówkowych;
- piłki różnej wielkości;
- kosz, zabawki (miś, klocki, samochody);
- nagranie CD.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie poprzez uścisk ręki nauczyciela i ucznia, zaśpiewanie przez nauczyciela piosenki„ Witaj …, witaj …, jak się masz, jak się masz, wszyscy Cię kochamy, wszyscy Cię kochamy, bądź wśród nas, bądź wśród nas”.
2. Zapoznanie z tematyką zajęć – składanie obrazka przedstawiającego piłkę rozciętego na dwie części.
3. Zabawy z piłkami o różnej wielkości i różnej powierzchni – gładka, kolczasta, miękka oraz piłka z dzwonkami: dotykanie piłek palcami, całą dłonią; rzucanie do nauczycielki, do kosza; chwytanie; turlanie po stole lub podłodze; odbija¬nie od podłogi.
4. Rozpoznawanie piłek wśród innych przedmiotów. Na polecenie nauczycielki ”wybierz wszystkie piłki” dziecko wybiera z ustawionych przedmiotów na stole wszystkie piłki.
5. Rozcieranie strużyn z kredek ołówkowych w konturach piłki narysowanej na kartce.
6. Porządkowanie sali. Przejście z sali do toalety: mycie rąk i osuszanie ich ręcznikiem.
7. Przejście z łazienki do sali zajęć.
8. Podsumowanie zajęć – omówienie czynności wykonywanych podczas zajęć, ocena pracy i zachowania ucznia – nagrodzenie za aktywne uczestnictwo.Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu głębokim

Data: …………………………………..
Uczeń: …………………………………..
Prowadząca: …………………………………..

Temat: „Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo – ruchową.”

Cele ogólne:
- doskonalenie percepcji wzrokowej;
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
- wyrabianie sprawności manualnej i precyzji ruchów;
- doskonalenie umiejętności różnicowania kształtów i kolorów;
- koncentracja uwagi na danym zadaniu;
- słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela.

Cele operacyjne (uczeń):
- sortuje figury według koloru;
- sortuje figury według kształtu;
- potrafi dopasować obrazki do ich odpowiedników na planszy;
- umieszcza poszczególne elementy układanki w odpowiednim miejscu;
- potrafi nawlec korale na sznurowadło.

Metody pracy: oglądowe, słowne, naśladownictwa, praktycznego działania.

Forma organizacji pracy: indywidualna praca dziecka.

Środki dydaktyczne: układanki, duże korale, grube sznurowadło, układanka ,, Domek” – plansza z wzorem i elementy układanki.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie poprzez uścisk ręki ucznia.
2. Segregowanie figur według koloru (żółte, czerwone i niebieskie figury).
3. Segregowanie figur według kształtu (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
4. Dopasowywanie kształtów do ich odpowiedników na obrazku (układanka „Domku” na planszy z wzorem z podstawowych figur geometrycznych).
5. Umieszczanie kształtów – figur (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt) w odpowiednim miejscu (układanka kształty na palikach).
6. Uzupełnianie układanki wtyczkowej według kolorów.
7. Nawlekanie korali na sznurowadło.
8. Porządkowanie sali.
9. Zakończenie zajęć.Opracowała: Mariola Sylwia Bała
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6024
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016