AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mariola Sylwia Bała, 2013-05-14
Bartoszyce

Pedagogika, Scenariusze

Scenariusze indywidualnych i zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

- n +

Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

Data: …………………………………..
Uczestnicy: …………………………………..
Prowadząca: …………………………………..

Temat: „Pisanki Wielkanocne.”

Cele ogólne:
- koncentrowanie uwagi na zadaniu;
- doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;
- rozwijanie sprawności manualnej.

Cele operacyjne (uczeń):
- potrafi na polecenie nauczyciela wskazać pisanki;
- potrafi zanurzyć palce w farbie i pokolorować pisankę (samodzielnie lub z pomocą);
- porządkuje miejsce pracy;
- potrafi wybrać instrument perkusyjny i akompaniować podczas słuchania piosenki.

Metody pracy: oglądowe, słowne, praktyczne.

Środki dydaktyczne:
- różnego rodzaju pisanki, koszyk;
- rysunek jajka do malowania;
- farby kryjące;
- instrumenty perkusyjne (grzechotki, kołatki, trójkąty);
- CD z nagraniem.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie poprzez uścisk ręki nauczyciela i każdego ucznia.
2. Zapoznanie z tematyką zajęć: zabawy pisankami – oglądanie, dotykanie, turlanie po stoliku, wkładanie pisanek do koszyka. Zwrócenie uwagi na różnorodność technik, jakimi zostały wykonane pisanki.
3. Zajęcia plastyczne: wykonanie pracy plastycznej pt. „Kolorowe pisanki” – wypełnianie konturu jajka narysowanego na sztywnym papierze kolorowymi farbami (przy pomocy rąk).
4. Porządkowanie miejsc pracy, przejście do toalety: mycie rąk i osuszanie ich ręcznikiem.
5. Przejście z łazienki do sali zajęć.
6. Zajęcia muzyczne – słuchanie piosenki pt. „Pisanki”, akompaniament na wybranych przez dzieci instrumentach perkusyjnych (grzechotki, kołatki, trójkąty).
7. Podsumowanie zajęć – omówienie czynności wykonywanych podczas zajęć, ocena pracy i zachowania ucznia – nagrodzenie za aktywne uczestnictwo.
8. Zakończenie zajęć.Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

Data: …………………………………..
Uczestnicy: …………………………………..
Prowadząca: …………………………………..

Temat: „Zabawy baziami.”

Cele ogólne:
- koncentrowanie uwagi na danym zadaniu;
- rozwijanie mowy biernej;
- doskonalenie percepcji wzrokowej;
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Cele operacyjne (uczeń):
- potrafi odróżnić bazie od innych roślin i umieścić je w wazonie (samodzielnie lub z pomocą nauczycielki);
- potrafi posmarować klejem gałązkę wyciętą z brystolu i przykleić na nią kulki z waty (samodzielnie lub z pomocą nauczycielki);
- stara się wykonać pracę estetycznie;
- porządkuje swoje miejsce pracy.

Metody pracy: oglądowe, słowne, naśladownictwa, praktyczne.

Środki dydaktyczne:
- bazie, kwiatki, gałązki drzew;
- wazon;
- wata, klej;
- kartka z przyklejoną gałązką z brązowego brystolu;
- nagranie CD.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów.
2. Odwołanie się do wycieczki, przypomnienie roślin widzianych na spacerze.
3. Zabawy baziami – wybieranie bazi spośród innych roślin znajdujących się na stoliku, oglądanie, dotykanie, przekładanie z ręki do ręki, próby wkładania bazi do wazonu, wydawanie poleceń „weź”, „daj”, „włóż”.
4. Zajęcia plastyczne: wykonanie pracy plastycznej pt. „Bazie” – przyklejanie kulek z waty na wcześniej przygotowaną gałązkę na papierze.
5. Porządkowanie przez dzieci swoich miejsc pracy, przejście do toalety: mycie rąk i osuszanie ich ręcznikiem.
6. Przejście z łazienki do sali zajęć.
7. Zajęcia relaksacyjne – słuchanie piosenek o wiośnie, oraz „odgłosów przyrody” (nagranie CD).
8. Podsumowanie zajęć – omówienie czynności wykonywanych podczas zajęć, ocena pracy i zachowania ucznia – nagrodzenie za aktywne uczestnictwo.
9. Zakończenie zajęć.Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

Data: …………………………………..
Uczestnicy: …………………………………..
Prowadząca: …………………………………..

Temat: „Mikołaje z butelek po ketchupie.”

Cele ogólne:
- koncentrowanie uwagi na danym zadaniu;
- doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
- rozwijanie sprawności manualnej.

Cele operacyjne (uczeń):
- potrafi posmarować klejem elementy twarzy Mikołaja i przykleić je na butelkę (samodzielnie lub z pomocą nauczycielki);
- potrafi posmarować klejem czapkę z bibuły i przykleić ją na głowę Mikołaja, oraz przyozdobić ją watą (samodzielnie lub z pomocą nauczycielki);
- stara się wykonać pracę estetycznie;
- porządkuje swoje miejsce pracy.

Metody pracy: słowna, oglądowa, naśladownictwa, praktycznego działania.

Środki dydaktyczne:
- klej roślinny, czerwona bibuła na czapeczkę, wata;
- wcześniej narysowane na papierze i wycięte przez nauczycielkę elementy twarzy Mikołaja (broda z wąsami, oczy, brwi);
- nagrania CD.
Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów.
2. Przygotowanie butelek po ketchupie, kleju, elementów twarzy Mikołaja, bibuły i waty.
3. Zamocowanie na głowie Mikołaja czapki wykonanej z czerwonej bibuły i ozdobienie jej watą (samodzielnie lub z pomocą nauczycielki).
4. Naklejanie na butelkę oczu, brwi, wąsów z brodą (samodzielnie lub z pomocą nauczycielki).
5. Porządkowanie przez dzieci swoich miejsc pracy, wyjście do toalety: mycie rąk i osuszanie ich ręcznikiem.
6. Przejście z łazienki do sali zajęć.
7. Zajęcia relaksacyjne – słuchanie piosenek pt.: „Mikołaj”, „Zostań z nami Mikołaju” (nagrania CD).
8. Podsumowanie zajęć – omówienie czynności wykonywanych podczas zajęć, ocena pracy i zachowania ucznia – nagrodzenie za aktywne uczestnictwo.
9. Zakończenie zajęć.Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

Data: …………………………………..
Uczestnicy: …………………………………..
Prowadząca: …………………………………..

Temat: „Doskonalenie orientacji w schemacie ciała – program aktywności M. i Ch. Knillów.”

Cele ogólne:
- koncentrowanie uwagi na danym zadaniu;
- doskonalenie koordynacji ruchowej;
- rozwijanie sprawności motorycznej.

Cele operacyjne (uczeń):
- próbuje nawiązać kontakt emocjonalny;
- ma poczucie bezpieczeństwa;
- ma świadomość własnego ciała.

Metody pracy: metoda Knillów.

Środki dydaktyczne:
- nagrania CD z programem specjalnym M. i Ch. Knillów;
- maty do ćwiczeń.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów.
2. Przygotowanie zajęć – rozkładanie maty, zajęcie miejsc na macie. Po włączeniu nagrania staramy się przyciągnąć uwagę dzieci. Ten czas poświęcamy również na wprowadzenie spokojnej i bezpiecznej atmosfery. Dzieci wyżej funkcjonujące ćwiczą samodzielne, dzieci mniej sprawne ruchowo ćwiczą z pomocą nauczyciela lub pomocą nauczyciela.
3. Program Specjalny SPH – (25 min.): kołysanie, wymachiwanie rękoma, pocieranie dłoni, zaciskanie i otwieranie dłoni, klaskanie, poklepywanie policzków, poklepywanie brzucha, poklepywanie ud, ruch stóp / nóg, przewracanie się, relaksacja.
4. Zakończenie zajęć – gdy muzyka się kończy, dzieci składają maty (samodzielnie lub z pomocą nauczyciela).
5. Przejście z sali do toalety: mycie rąk i osuszanie ich ręcznikiem.
6. Przejście z łazienki do sali zajęć.
7.Zakończenie zajęć.Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

Data: …………………………………..
Uczestnicy: …………………………………..
Prowadząca: …………………………………..

Temat: „Doskonalenie umiejętności związanych z samoobsługą: spożywanie posiłku, mycie zębów, mycie i wycieranie rąk oraz twarzy.”

Cele ogólne:
- koncentrowanie uwagi na danym zadaniu;
- doskonalenie czynności samoobsługowych;
- doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Cele operacyjne (uczeń):
- właściwie posługuje się łyżką, widelcem, kubkiem;
- samodzielnie spożywa posiłek;
- w sposób kulturalny spożywa posiłek;
- myje i wyciera ręce oraz twarz (samodzielnie lub z pomocą).

Metody pracy: praktycznego działania.

Środki dydaktyczne:
- naczynia, sztućce;
- przybory toaletowe do mycia.

Przebieg zajęć:
1. Przygotowanie się do spożycia posiłku: samodzielne mycie rąk; nałożenie fartuszków przez nauczyciela.
2. Zajęcie przez dzieci swoich miejsc przy stole.
3. Rozróżnianie przez ucznia poszczególnych sztućców rozłożonych na stole.
4. Estetyczne spożywanie posiłku przez dzieci, użycie łyżki i widelca (samodzielnie lub z pomocą nauczyciela).
5. Odejście od stołu po zjedzeniu obiadu i przejście do łazienki.
6. Zdejmowanie fartuszków po zjedzeniu posiłków (samodzielnie lub z pomocą nauczyciela). Rozpoznawanie i nazywanie przyborów higienicznych znajdujących się w toalecie. Wykonywanie czynności:
a) mycie rąk i twarzy:
- odkręcenie wody,
- regulacja strumienia i temperatury wody,
- zmoczenie wodą rąk,
- namydlenie rąk,
- mycie rąk,
- spłukanie wodą,
- mycie twarzy,
- opłukanie rąk wodą,
- zakręcenie kurka wody,
- osuszanie rąk i twarzy ręcznikiem.
b) mycie zębów:
- odkręcenie kurka, uregulowanie temperatury wody, nalanie letniej wody do kubka,
- odkręcenie pasty do zębów,
- wyciśnięcie odpowiedniej ilości pasty na szczoteczkę,
- szczotkowanie zębów,
- wypłukanie jamy ustnej wodą z kubka,
- wytarcie buzi i rąk ręcznikiem.
7. Przejście z łazienki do sali zajęć.
8. Podsumowanie zajęć – omówienie czynności wykonywanych podczas zajęć, ocena pracy i zachowania ucznia.
9. Zakończenie zajęć, odpoczynek i relaksacja przy muzyce.Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu głębokim

Data: …………………………………..
Uczeń: …………………………………..
Prowadząca: …………………………………..

Temat: „Ćwiczenia rewalidacyjne z wykorzystaniem piłek.”

Cele ogólne:
- koncentrowanie uwagi na danym zadaniu;
- doskonalenie zmysłu dotyku, wzroku, słuchu;
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Cele operacyjne (uczeń):
- potrafi wybrać wszystkie piłki znajdujące się wśród innych przedmiotów;
- wykonuje ćwiczenia z elementami rzutu i toczenia;
- składa obrazek z części (samodzielnie lub z pomocą);
- koloruje obrazek przedstawiający piłkę.

Metody pracy: oglądowe, słowne, naśladownictwa, praktyczne.

Forma organizacji pracy: indywidualna praca dziecka.

Środki dydaktyczne:
- obrazek z piłką do złożenia;
- kartka z narysowaną piłką do pokolorowania;
- strużyny z kredek ołówkowych;
- piłki różnej wielkości;
- kosz, zabawki (miś, klocki, samochody);
- nagranie CD.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie poprzez uścisk ręki nauczyciela i ucznia, zaśpiewanie przez nauczyciela piosenki„ Witaj …, witaj …, jak się masz, jak się masz, wszyscy Cię kochamy, wszyscy Cię kochamy, bądź wśród nas, bądź wśród nas”.
2. Zapoznanie z tematyką zajęć – składanie obrazka przedstawiającego piłkę rozciętego na dwie części.
3. Zabawy z piłkami o różnej wielkości i różnej powierzchni – gładka, kolczasta, miękka oraz piłka z dzwonkami: dotykanie piłek palcami, całą dłonią; rzucanie do nauczycielki, do kosza; chwytanie; turlanie po stole lub podłodze; odbija¬nie od podłogi.
4. Rozpoznawanie piłek wśród innych przedmiotów. Na polecenie nauczycielki ”wybierz wszystkie piłki” dziecko wybiera z ustawionych przedmiotów na stole wszystkie piłki.
5. Rozcieranie strużyn z kredek ołówkowych w konturach piłki narysowanej na kartce.
6. Porządkowanie sali. Przejście z sali do toalety: mycie rąk i osuszanie ich ręcznikiem.
7. Przejście z łazienki do sali zajęć.
8. Podsumowanie zajęć – omówienie czynności wykonywanych podczas zajęć, ocena pracy i zachowania ucznia – nagrodzenie za aktywne uczestnictwo.Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu głębokim

Data: …………………………………..
Uczeń: …………………………………..
Prowadząca: …………………………………..

Temat: „Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo – ruchową.”

Cele ogólne:
- doskonalenie percepcji wzrokowej;
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
- wyrabianie sprawności manualnej i precyzji ruchów;
- doskonalenie umiejętności różnicowania kształtów i kolorów;
- koncentracja uwagi na danym zadaniu;
- słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela.

Cele operacyjne (uczeń):
- sortuje figury według koloru;
- sortuje figury według kształtu;
- potrafi dopasować obrazki do ich odpowiedników na planszy;
- umieszcza poszczególne elementy układanki w odpowiednim miejscu;
- potrafi nawlec korale na sznurowadło.

Metody pracy: oglądowe, słowne, naśladownictwa, praktycznego działania.

Forma organizacji pracy: indywidualna praca dziecka.

Środki dydaktyczne: układanki, duże korale, grube sznurowadło, układanka ,, Domek” – plansza z wzorem i elementy układanki.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie poprzez uścisk ręki ucznia.
2. Segregowanie figur według koloru (żółte, czerwone i niebieskie figury).
3. Segregowanie figur według kształtu (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
4. Dopasowywanie kształtów do ich odpowiedników na obrazku (układanka „Domku” na planszy z wzorem z podstawowych figur geometrycznych).
5. Umieszczanie kształtów – figur (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt) w odpowiednim miejscu (układanka kształty na palikach).
6. Uzupełnianie układanki wtyczkowej według kolorów.
7. Nawlekanie korali na sznurowadło.
8. Porządkowanie sali.
9. Zakończenie zajęć.Opracowała: Mariola Sylwia Bała
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6573


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0