AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Piszczatowska, 2013-04-09
Lubartów

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - matematyka gimnazjum. Jolanta Piszczatowska

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: Jolanta Piszczatowska

Miejsce pracy: Zespół Szkół w Firleju

Zajmowane stanowisko: Nauczyciel matematyki

Okres stażu: 01.09.2010 – 31.05.2013 r.

Stopień awansu: Nauczyciel mianowanyCele stażu:
Doskonalenie warsztatu i metod pracy
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy szkoły
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Czynności organizacyjne
Zadania do realizacji,Formy realizacji zadań (termin; dowody realizacji)

1.Poznanie procedur awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
•Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
•Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego. (okres stażu; wniosek o rozpoczęcie stażu)

2.Sporządzenie planu rozwoju zawodowego uwzględniającego zadania i kwalifikacje wymagane na stopień nauczyciela dyplomowanego.
•Przedstawienie dyrektorowi planu rozwoju do zatwierdzenia. (IX.2010; kopia planu rozwoju zawodowego)

3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
•Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze, programy, itp. (okres stażu; zgromadzone dokumenty)

4.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i dalsze postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MENiS.
•Opis realizacji zadań, analiza własnych dokonań, prezentacja efektów podejmowanych działań. (V-VI 2013; przygotowanie projektu sprawozdania i przedstawienie go dyrektorowi)

Realizacja zadań wymaganych na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z § 8 Rozp. MENiS z 1 grudnia 2004 r.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją ( § 8 ust. 2 pkt 1)
Zadania do realizacji,Formy realizacji zadań (termin; dowody realizacji)

1.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
•Podjęcie różnorodnych form doskonalenia zawodowego w zależności od potrzeb edukacyjnych i wychowawczych (okres stażu; zaświadczenia, świadectwa ukończenia kursów i szkoleń wraz z opisem ich przydatności w pracy dydaktyczno-wychowawczej).

2.Diagnozowanie uczniów klas pierwszych.
•Diagnozowanie uczniów klas pierwszych, opracowanie wyników i planowanie dalszej pracy w ramach podnoszenia efektywności pracy (okres stażu; testy diagnozujące, opracowane wyniki, wnioski do dalszej pracy, sprawozdanie z wykonanych działań).

3.Współpraca z rodzicami.
•Prowadzenie konsultacji i indywidualnych spotkań z rodzicami (okres stażu; potwierdzenie dyrektora szkoły).

4.Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty szkolne.
•Opracowanie projektu ewaluacji PSO z matematyki (okres stażu; przedstawienie projektu).


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2)
Zadania do realizacji,Formy realizacji zadań (termin; dowody realizacji)

1.Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w organizowaniu pracy dydaktycznej.
•Opracowanie materiałów dydaktycznych, testów, sprawdzianów.
•Wykorzystanie Internetu do wyszukiwania materiałów i informacji na tematy związane z pracą dydaktyczno – wychowawczą.
•Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego (okres stażu; przykładowe konspekty zajęć; potwierdzenie dyrektora szkoły).

2.Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w organizowaniu warsztatu pracy.
•Wykorzystanie Internetu do wyszukiwania materiałów i informacji na tematy związane z awansem zawodowym.
•Przygotowanie i opracowanie materiałów związanych z awansem zawodowym.
•Opracowanie dokumentacji klasy związanej z klasyfikacją semestralną i roczną (okres stażu; sprawozdanie i opracowane materiały przygotowane dla Komisji Kwalifikacyjnej; potwierdzenie dyrektora szkoły).Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3)
Zadania do realizacji,Formy realizacji zadań (termin; dowody realizacji)

1.Praca w zespole przedmiotowym.
•Praca w zespole przedmiotowym matematyczno – przyrodniczym (okres stażu; sprawozdanie z podejmowanych działań i efektów).

2.Prowadzenie zajęć otwartych
•Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
•Przygotowanie i prowadzenie zajęć dla studentów odbywających praktyki w szkole (okres stażu; konspekty zajęć, potwierdzenie opiekuna praktyk).

3.Publikacje w Internecie.
•Publikacje elektroniczne w Internecie (okres stażu; zaświadczenia).

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a)
Zadania do realizacji,Formy realizacji zadań (termin; dowody realizacji)

1.Opracowanie programu zajęć wyrównawczych z matematyki, koła matematycznego.
•Opracowanie programu i prowadzenie zajęć (okres stażu; program, sprawozdanie z realizacji).


Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 4b)
Zadania do realizacji,Formy realizacji zadań (termin; dowody realizacji)

1.Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
•Sprawdzanie egzaminów gimnazjalnych (część matematyczno - przyrodnicza) i prac maturalnych w ramach pełnienia funkcji członka okręgowej komisji egzaminacyjnej-posiadam potrzebne kwalifikacje do spełniania funkcji egzaminatora gimnazjalnego i maturalnego (sprawozdanie z wykonywanych zadań; dokumenty powołujące do zadań okręgowej komisji egzaminacyjnej).

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt 4c)
Zadania do realizacji,Formy realizacji zadań (termin; dowody realizacji)

1.Prowadzenie zajęć dodatkowych przygotowujących do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
•Prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klas trzecich gimnazjum i klas szóstych szkoły podstawowej (okres stażu; potwierdzenie dyrektora szkoły).

2.Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu matematycznego.
•Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu matematycznego (okres stażu; sprawozdanie z realizacji, protokoły z konkursów).
3.Organizowanie wycieczek oraz wyjazdów do kina.
•Organizowanie wycieczek oraz wyjazdów do kina (okres stażu; potwierdzenie dyrektora szkoły).
4.Współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych.
•Współpraca z nauczycielami w zorganizowaniu uroczystości i imprez szkolnych (okres stażu; zdjęcia, scenariusze).

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e)
Zadania do realizacji,Formy realizacji zadań (termin; dowody realizacji)

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Lubartowie.
•Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Lubartowie w celu diagnozowania uczniów z deficytami rozwojowymi dostosowanie wymagań do zaleceń poradni (okres stażu; potwierdzone sprawozdanie).
2.Współpraca z pedagogiem szkolnym.
•Współpraca z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych (okres stażu; potwierdzenie pedagoga).

3.Współpraca z Policją.
•Zorganizowanie spotkań z przedstawicielem Policji (okres stażu; potwierdzenie dyrektora szkoły).

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5)
Zadania do realizacji,Formy realizacji zadań (termin; dowody realizacji)

1.Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
•Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych, obserwacja, wyodrębnienie problemów, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych (okres stażu; opis i analiza przypadku).

Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.

Firlej, 01.09.2010r.....................................................
nauczyciel.......................................................
dyrektor

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2392


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.