Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Alicja Witkowska, 2013-04-09
Dolistowo Stare

Język polski, Konspekty

Poetycki obraz deszczu w wierszu Leopolda Staffa „Deszcz majowy”.

- n +

Alicja Witkowska
Szkoła Podstawowa w Dolistowie

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

Temat: Poetycki obraz deszczu w wierszu Leopolda Staffa „Deszcz majowy”.

Cele:

Uczeń
- wyszukuje w tekście wiersza informacje podane wprost i pośrednio
- rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wiersza
- dostrzega swoistość artystyczną dzieła
- rozpoznaje w tekście literackim wyraz dźwiękonaśladowczy i objaśnia jego rolę
- rozpoznaje wers, zwrotkę
- współpracuje w grupie

Metody i formy pracy:

praca z tekstem,ćwiczenia słownikowe, przekład intersemiotyczny, pantomina, praca w grupach

Materiały dydaktyczne:

-fragment wiersza Leopolda Staffa pt. „Deszcz majowy” (np. podręcznik „Między nami” dla kl. 4 GWO s.225);
-nagrania z odgłosami deszczu, burzy, wiatru www.odgłosy.pl
- nagranie „Wiosny” Vivaldiego;
- ilustracje przedstawiające różne zjawiska przyrody;
- Słowniki wyrazów bliskoznacznych; Słowniki języka polskiego, Słownik frazeologiczny języka polskiego;
- kolorowe karteczki, czasopisma, gazety, ilustracje, kredki, papier, klej, nożyce itp.;
- woda, kasza, miski, kubeczki, plastikowe butelki itp.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Na początku zajęć włączamy fragment nagrania „Wiosny” Vivaldiego i prosimy uczniów o określenie własnego samopoczucia poprzez przyklejenie kolorowej karteczki z imieniem przy ilustracji odpowiadającej nastrojowi.
2. Następnie informujemy uczniów, iż tematem zajęć będzie analiza wiersza poświęconego zjawisku przyrodniczemu, zaś pierwsze ćwiczenie przed czytaniem tekstu podpowie uczniom o jakie zjawisko chodzi. Rozdajemy dzieciom koperty z ilustracjami przedstawiającymi zjawiska przyrodnicze i prosimy, by ułożyli je w kolejności, w jakiej zostaną odtworzone nagrania z odgłosami przyrody – nagrania deszczu, grzmotu, wiatru. Po wykonaniu tego zadania prosimy dzieci, aby wymieniły kolejno nazwy zjawisk, które usłyszały.
3. W tym momencie uczniowie bez problemu odgadną, iż omawianym zjawiskiem będzie deszcz. Zapisujemy temat lekcji.
4. Dzielimy dzieci na 4 grupy, w których będą pracowały do końca lekcji. (Dzieląc uczniów na grupy, zwracamy uwagę na ich preferencje związane ze stylem uczenia się, tzw. inteligencje wielorakie, co będzie miało wpływ na wykonanie zadania grupowego z pkt 9.) 5. Prosimy grupy o wykonanie ćwiczeń słownikowych, polegających na zebraniu synonimów, wyrażeń, zwrotów oraz frazeologizmów związanych ze słowem deszcz. Polecenia dla grup:
I GRUPA: Do wyrazu deszcz dopiszcie jak najwięcej synonimów. Możecie skorzystać ze Słownika wyrazów bliskoznacznych.
II GRUPA: Do wyrazu deszcz dopiszcie jak najwięcej określających go przymiotników. Możecie skorzystać ze Słownika języka polskiego.
III GRUPA: Do wyrazu deszcz dopiszcie jak najwięcej czasowników. Możecie skorzystać ze Słownika języka polskiego.
IV GRUPA: Korzystając ze Słownika frazeologicznego języka polskiego, wypiszcie jak najwięcej związków frazeologicznych, w których występuje wyraz deszcz i wyjaśnijcie ich znaczenie.
6. Poszczególne grupy prezentują efekty swojej pracy.
7. Następnie nauczyciel odczytuje wiersz, po czym prosi kilku chętnych uczniów o ponowne przeczytanie utworu przed całą klasą.
8. Analiza wiersza – nauczyciel zadaje uczniom pytania:
a) Jakie zjawisko jest tematem wiersza?
b) Z ilu części zbudowany jest utwór? Z ilu zwrotek i wersów?
c)Jakie tytuły moglibyśmy nadać poszczególnym częściom? - wyodrębnienie obrazów poetyckich.
d) Jakie uczucia wywołuje wiersz w czytelnikach?
e) Wyjaśnijcie przenośny sens ostatniej części wiersza. (Krople deszczu przypominają klejnoty, które błyszczą w słońcu).
9. Grupy przystępują do wykonania zadań:
GRUPA I – Techniką kolażu wykonajcie ilustrację do wiersza.
GRUPA II – Przygotujcie pantomimę pt. ludzie na ulicy podczas deszczu.
GRUPA III – Zredagujcie rozmowę spadających kropel deszczu na temat tego, co widzą i czują podczas lotu z nieba na ziemię.
GRUPA IV – Wykorzystując różne przedmioty, skomponujcie „Muzykę deszczu”.
10. Prezentacja i omówienie efektów pracy zespołów.
11. Zadanie IV grupy może być przejściem do analizy dźwiękonaśladownictwa w wierszu. Nauczyciel zadaje pytania:
a) Które wyrazy z wiersza nazywają odgłosy towarzyszące opadom deszczu (szeleszcze, szemrze, szumi, śpiewa)?
b) Jakie głoski tworzą te wyrazy, pomagają stworzyć efekt dźwiękonaśladowczy?
c) W jakim celu zastosowany został taki zabieg w wierszu?
12.Podsumowanie zajęć: uczniowie uzupełniają notatkę i wklejają ją do zeszytów.
Przykładowy schemat notatki:
Wiersz Leopolda Staffa to poetycki opis .................. W utworze wyodrębniliśmy trzy obrazy poetyckie, którym nadaliśmy następujące tytuły:
1. .........................................................
2. ........................................................
3...........................................................
W wierszu panuje ................... i .................... nastrój dzięki zastosowaniu wyrazów dźwiękonaśladowczych takich jak: .................................., w których występują głoski …................naśladujące szum deszczu oraz ukazaniu kropel deszczu jako ..........................

13.Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach i ocena ich aktywności. Uczniowie ponownie określają swój nastrój na zakończenie zajęć, przyklejając karteczkę w innym kolorze ze swoim imieniem do ilustracji z 1. części lekcji 14.Zadanie pracy domowej: Opisz zjawisko przyrody, które budzi twój zachwyt i wykonaj ilustrację do opisu.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4616
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3Ilość głosów: 4
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016