Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Agnieszka Malinowska, 2013-02-25
Mosty

Zajęcia zintegrowane, Konspekty

Scenariusze zajęć rewalidacyjnych

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W KLASIE IV
Z UŻYCIEM TABLICY INTERAKTYWNEJ

Opracowała: Agnieszka Malinowska

Cele ogólne:

- ćwiczenia językowe i językowo - słuchowe;
- usprawnienie percepcji wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej, wzrokowo – słuchowej;
- doskonalenie koncentracji uwagi i spostrzegawczości wzrokowej;
- rozwijanie logicznego myślenia; wzbogacanie słownictwa
- ćwiczenia sprawności grafomotorycznej; ćwiczenia w kształtnym pisaniu;
- usprawnienie techniki głośnego czytania;
- ćwiczenia w rozumieniu czytanego tekstu;

Cele szczegółowe:

Możliwe do osiągnięcia:
Uczeń:

- potrafi skupić uwagę nad wykonywanym zadaniem;
- doskonali spostrzegawczość, koncentrację, pamięć;
- potrafi wyszukać w tekście ukryte nazwy ptaków;
- potrafi ułożyć nazwy zwierząt z rozsypanek literowych;
- układa z wyrazu podstawowego jak najwięcej nowych wyrazów;
- potrafi podzielić tekst na wyrazy;
- wyszukuje różnice miedzy obrazkami;
- głośno czyta tekst i potrafi wyciągnąć z niego odpowiednie wnioski;
- potrafi odnaleźć błędy w tekście;

Przebieg zajęć:

1.Rodzaj ćwiczenia – Gra „Memo”
Cel ćwiczenia – Usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej, pamięci wzrokowej i myślenia jednocześnie.
Przebieg ćwiczenia - Dziecko odkrywa karty z obrazkami, próbuje odnaleźć pasujące do siebie pary obrazków!

2.Rodzaj ćwiczenia - Zabawa – „Ukryte słowa”
Cel ćwiczenia – Doskonalenie percepcji wzrokowej. Usprawnianie techniki czytania.
Przebieg ćwiczenia – Uczeń czyta zdania, odnajduje i podkreśla w zdaniach ukryte nazwy ptaków.

3.Rodzaj ćwiczenia - Zabawa ,,Sałatka literowa” – budowanie wyrazów.
Cel ćwiczenia – Doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
Przebieg ćwiczenia – Uczeń buduje nazwy zwierzą posługując się wyrazami, w których zostały
poprzestawiane litery.

4.Rodzaj ćwiczenia -,,BIEDRONECZKA” układanie wyrazów.
Cel ćwiczenia – Doskonalenie percepcji wzrokowej, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie logicznego myślenia.
Przebieg ćwiczenia – Z wyrazu podstawowego BIEDRONECZKA uczeń układa jak najwięcej nowych wyrazów.

5.Rodzaj ćwiczenia -„Podział tekstu na wyrazy”.
Cel ćwiczenia – Doskonalenie percepcji wzrokowej, wzbogacanie słownictwa, doskonalenie logicznego myślenia
Przebieg ćwiczenia – Z podanego ciągu wyrazowego uczeń wyodrębnia zdania, tworzą tekst logicznie brzmiący.

6.Rodzaj ćwiczenia -„Wyszukiwanie różnic na obrazkach”.
Cel ćwiczenia – Usprawnianie percepcji wzrokowej.
Przebieg ćwiczenia – Uczeń wyszukuje różnice między obrazkami.

7.Rodzaj ćwiczenia -„Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem”.
Cel ćwiczenia – Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej. Doskonalenie techniki czytania. Analiza tekstu. Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie.
Przebieg ćwiczenia – Uczeń czyta krótki tekst o bałwanku. Wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją.


SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W KLASIE III
Usprawnianie koordynacji ruchowo - wzrokowo - słuchowej oraz doskonalenie umiejętności zapamiętywania.

Temat zajęć: Owoce.
Opracowała: Agnieszka Malinowska

Cele ogólne:

- wspomaganie aktywności organizmu; usprawnienie uczenia się;
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej;
- ćwiczenie orientacji kierunkowej,
- usprawnienie percepcji wzrokowej i słuchowej;
- bogacenie słownictwa czynnego;
- ćwiczenie sprawności grafomotorycznej;
- ćwiczenia pamięci wzrokowej;
- utrwalenie poprawnych form wypowiadania się;
- wzbogacanie słownictwa i wiadomości ucznia;
- wdrażanie do pokonywania stawianych trudności;
- wyrabianie właściwej postawy podczas zajęć

Cele operacyjne:

Możliwe do osiągnięcia: Uczeń:
- potrafi skupić uwagę nad wykonywanym zadaniem;
- doskonali spostrzegawczość, koncentrację, pamięć;
- potrafi ułożyć historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością wydarzeń i zapisać zdania do obrazków;
- nadaje tytuł historyjce obrazkowej;
- nazywa owoce; opowiada o swoim ulubionym owocu;
- wskazuje brakujący obrazek w zestawie;
- układa obrazki zgodnie z podanym kodem;
- mnoży liczby w zakresie 20;
- układa wyrazy z rozsypanki sylabowej;
- potrafi ułożyć obrazek z części; wypowiedzieć się na jego temat;
- koloruje obrazek.Przebieg zajęć:

1.Rodzaj ćwiczenia – Ćwiczenia „Ruchy naprzemienne, leniwe ósemki, rysowanie oburącz” – ćwiczenia bazujące na metodzie Dennisona

Cel ćwiczenia – Wspomaganie aktywności organizmu. Aktywizacja prawej i lewej półkuli mózgowej. Usprawnienie uczenia się.

Przebieg ćwiczenia - Dziecko dotyka na przemian prawą ręką uniesionego lewego kolana i lewą ręką prawego kolana. Kreślenie płynnym ruchem „leniwych ósemek” (kciukiem najpierw jednej ręki, potem drugiej, obiema splecionymi rękami, w powietrzu, na szarym papierze – mazakiem. Rysowanie obydwoma rękami równocześnie identycznych rysunków po obu stronach kartki w dół, w górę lub do środka tak aby wyglądał on symetrycznie.
Pomoce – szary papier lub tablica, mazaki

2.Rodzaj ćwiczenia - Układanie historyjki obrazkowej z godnie z kolejnością wydarzeń. Układanie i zapisywanie zdań do obrazków.

Cel ćwiczenia – Usprawnianie percepcji wzrokowej. Ćwiczenia orientacji wzrokowej.
Ćwiczenia doskonalące sprawność manualną, wzbogacanie słownictwa i wiadomości ucznia.

Przebieg ćwiczenia – Układanie obrazków zgodnie z kolejnością wydarzeń. Redagowanie i zapisanie w liniaturze prostych zdań do historyjki obrazkowej. Nadawanie tytułu historyjce obrazkowej.
Pomoce – historyjka obrazkowa

3.Rodzaj ćwiczenia - Rozpoznawanie owoców na ilustracjach.

Cel ćwiczenia – Bogacenie słownictwa czynnego.

Przebieg ćwiczenia – Wypowiadanie się na temat ulubionych owoców.
Pomoce – zestaw obrazków z owocami

4.Rodzaj ćwiczenia - Zabawa pamięciowa „Brakujący obrazek”. Układanie obrazka zgodnie z podanym kodem.

Cel ćwiczenia – Ćwiczenia pamięci wzrokowej.

Przebieg ćwiczenia – Nauczyciel pokazuje dziecku zestaw obrazków.
W czasie , gdy dziecko siedzi tyłem do obrazków nauczyciel zabiera jeden z nich. Uczeń odgaduje, którego obrazka brakuje w zestawie. Układanie obrazka zgodnie z podanym kodem.

5.Rodzaj ćwiczenia - Rozsypanka sylabowa - Owoce na deser.

Cel ćwiczenia – Ćwiczenia w czytaniu.

Przebieg ćwiczenia – Uczeń układa nazwy owoców z rozsypanki sylabowej.

6.Rodzaj ćwiczenia - Mnożenie liczb w zakresie 20.

Cel ćwiczenia – Usprawnianie umiejętności mnożenia liczb w zakresie 20.

Przebieg ćwiczenia – Zabawa dydaktyczna. Owocowe puzzle –mnożenie liczb w zakresie 20.

Pomoce – gra dydaktyczna

7.Rodzaj ćwiczenia - Układanie obrazka z części.

Cel ćwiczenia – Ćwiczenie orientacji kierunkowej, kształcenie percepcji wzrokowej.Usprawnianie grafomotoryki.

Przebieg ćwiczenia – Uczeń układa obrazek składający się z 8 części. Po ułożeniu sprawdza poprawność wykonanego zadania, a następnie koloruje obrazek.

Pomoce – obrazek pocięty na 8 części
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 12603
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016