Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Katarzyna Lisecka, 2013-01-30
Jaworzno

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego przedszkola.

- n +

Podsumowanie realizacji programu profilaktycznego Przedszkola Miejskiego nr ...
za I semestr
w roku szkolnym 2012/2013 w grupie II (3-4 latków).

Program profilaktyczny jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i został zawarty w obszarach z zakresu kształtowania umiejętności społecznych dzieci, kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych, wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych oraz w pomaganiu dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
Program był realizowany przez cały I semestr, przez wszystkie nauczycielki z pomocą zaproszonych gości: policjanta, ratownika medycznego, stomatologa, leśniczego.
Głównym celem programu jest promocja zdrowego stylu życia, tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu, kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych, kształtowanie osobowości dziecka
i wspieranie jego rozwoju, tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców i wychowanków.
Dzięki realizacji niniejszego programu dzieci nabyły wiedze i umiejętności w zakresie dbania o własne zdrowie, opanowały zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz poprawiły sprawność ruchowa, która w dużym stopniu determinuje ich stan zdrowia.
Realizując program nauczycielki wykorzystywały różnorodne metody, aby umożliwić dzieciom doświadczenie i przezywanie tego, co było zawarte w treściach programowych. Podczas różnego rodzaju zajęć wychowankowie poznawali zasady bezpiecznego zachowania się w przedszkolu, poruszania się na drodze, właściwego odżywiania się i zdrowego stylu życia. Aby w pełni wypracować pożądane zachowania profilaktyczne u dzieci, nie wystarczająca okazała się jedynie praca nad nimi w przedszkolu. Konieczna była także współpraca z rodzicami oraz środowiskiem, w którym żyją wychowankowie. Dlatego też nauczycielki informowały na zebraniach o celach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w zakresie realizacji programu oraz o sposobach ich realizacji
i osiągnięciach dzieci.
Program profilaktyczny w dalszym ciągu z dużym powodzeniem i zainteresowaniem, zarówno dzieci jak i nauczycieli będzie realizowany, także w drugim semestrze obecnego roku szkolnego.
W II semestrze w dalszym ciągu należy wzmacniać u dzieci wiarę we własne możliwości, na właściwe reagowanie w przypadku niepowodzenia, a także na odpowiednie wyrażanie emocji i uczuć.
W dalszym ciągu należy przeprowadzać pogadanki na temat zdrowego odżywiania się, zachęcać dzieci do spożywania warzyw i owoców.
Ważne jest też przeprowadzanie pogadanek na temat higieny osobistej, należy przypominać o właściwym korzystaniu z toalety, o dokładnym myciu zębów po jedzeniu, właściwym wycieraniu nosa, a także o zostawianiu po sobie porządku w toalecie.
Należy uświadamiać dzieci o zakazach zabaw prądem i zapałkami, uwrażliwiać na odpowiednie zachowanie się na przejściu dla pieszych, w pobliżu ulic-istotne jest wpajanie zasad ruchu drogowego. Konieczne jest przestrzeganie o zakazie włączania i manipulowania urządzeniami podłączonymi do prądu. Należy przestrzegać, aby dzieci nie zbliżały się do nieznanych zwierząt.
Istotne jest również informowanie o odpowiednim ubieraniu się stosownie do pory roku i temperatury.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5929
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016