AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Renata Tabiś, 2013-01-07
Będzin

Język polski, Scenariusze

Pinokio – drewniany pajac. Opis postaci.

- n +

1 godzina lekcyjna (45 min.)CELE:
- Kształcenie umiejętności czytania na poziomie krytyczno – twórczym.
- Zapoznanie się z twórczością Carlo Collodiego.
- Umiejętność opisu zewnętrznego postaci Pinokio.
- Kształcenie umiejętności poprawnego przyporządkowania cech charakteru
i sposobu zachowania głównego bohatera.
- Umiejętność odróżniania cech pozytywnych i cech negatywnych postaci.
- Umiejętność wykonania ilustracji na podstawie opisanego wyglądu Pinokio.
- Przypomnienie definicji opisu postaci.
- Tworzenie opisu postaci Pinokio na podstawie zebranych informacji
według planu.METODY PRACY:

- Słowno – podająca.
- Praca z tekstem.
- Pogadanka.
- Przekład intersemiotyczny.FORMY PRACY:

- Grupowa.
- Indywidualna.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- Tekst „Pinokio” Carlo Collodiego
- Plansze (biografia autora, autoportret, ilustracja Pinokio).
- Zbiory utworów Carlo Collodiego.
- Materiały do pracy samodzielnej.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Sprawdzenie listy obecności uczniów.
2. Zapisanie tematu lekcji.
3. Sprawdzenie pracy domowej.
4. Podanie uczniom niezbędnych wiadomości na temat życia i twórczości
Carlo Collodiego. Zaprezentowanie planszy z biografią poety.
5. Zapoznanie uczniów z wystawionym zbiorem utworów Carlo Collodiego.
6. Odczytanie i zapisanie krótkiej notatki z fragmentu zawierającego opis
zewnętrzny Pinokio.
7. Narysowanie ilustracji Pinokio na podstawie przytoczonego opisu.
8. Podział klasy na dwie grupy. Pierwsza grupa przyporządkowuje cechy
pozytywne; grupa druga – cechy negatywne postaci.
9. Zapisanie cech charakteru i sposobu zachowania głównego bohatera.
10.Podanie definicji opisu postaci.
11.Zapisanie planu opisu postaci Pinokio.
12.Wypowiedzi uczniów na temat opisywania postaci.
13.Podsumowanie lekcji:
- Przypomnienie poznanego pojęcia opisu postaci.
- Różnice między omówionymi cechami pozytywnymi a negatywnymi
drewnianego pajaca.
14.Ocena pracy uczniów.
15.Zadanie pracy domowej:
Opisz postać Pinokio na podstawie planu.

Załącznik:
Cechy charakteru: krnąbrny, pracowity, dobry, lekkomyślny, niegrzeczny,
kochający, leniwy, pomocny, troskliwy, nieposłuszny,
opiekuńczy, próżny.

. Cechy charakteru: krnąbrny, pracowity, dobry, lekkomyślny, niegrzeczny,
kochający, leniwy, pomocny, troskliwy, nieposłuszny,
opiekuńczy, próżny.


Cechy charakteru: krnąbrny, pracowity, dobry, lekkomyślny, niegrzeczny,
kochający, leniwy, pomocny, troskliwy, nieposłuszny,
opiekuńczy, próżny.


Cechy charakteru: krnąbrny, pracowity, dobry, lekkomyślny, niegrzeczny,
kochający, leniwy, pomocny, troskliwy, nieposłuszny,
opiekuńczy, próżny.


Cechy charakteru: krnąbrny, pracowity, dobry, lekkomyślny, niegrzeczny,
kochający, leniwy, pomocny, troskliwy, nieposłuszny,
opiekuńczy, próżny.


Cechy charakteru: krnąbrny, pracowity, dobry, lekkomyślny, niegrzeczny,
kochający, leniwy, pomocny, troskliwy, nieposłuszny,
opiekuńczy, próżny.Cechy charakteru: krnąbrny, pracowity, dobry, lekkomyślny, niegrzeczny,
kochający, leniwy, pomocny, troskliwy, nieposłuszny,
opiekuńczy, próżny.
Cechy charakteru: krnąbrny, pracowity, dobry, lekkomyślny, niegrzeczny,
kochający, leniwy, pomocny, troskliwy, nieposłuszny,
opiekuńczy, próżny.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3490


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0