AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Wieczorek, 2013-01-02
Grójec

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
mgr Magdalena Wieczorek

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. St. Fiedorowicza
w Lipiu


Opiekun stażu: mgr Janina Bachowicz
Nauczyciel dyplomowany

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2015r.
Działania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu zawartymi w Dz. U. Nr. 260 z 2004 r. poz. 2593 z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr. 214 poz. 1580.

§7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Formy realizacji Termin Dowody
realizacji
Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej; Cały okres stażu, zgodnie z harmonogramem szkoły Protokoły z posiedzenia RP
Praca w komisjach powołanych przez Dyrektora szkoły Na bieżąco Potwierdzenie dyrektora
Praca w zespole opracowującym wyniki sprawdzianu szóstoklasisty:
 analiza wyników sprawdzianu
 opracowanie programu naprawczego Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu
Współpraca z Samorządem Uczniowskim (pomoc w organizacji zabaw i dyskotek dla uczniów) Na bieżąco Notatka
Sprawowanie opieki podczas wycieczek oraz imprez szkolnych Cały okres stażu Karty wycieczki, opis działań
Organizacja uroczystości szkolnych Zgodnie z harmonogramem Scenariusze przedstawienia
Zorganizowanie III-go Konkursu o Prawach Dziecka Listopad 2013 Scenariusz przedstawienia
Współtworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki Wrzesień 2012 Szkolny Program Profilaktyki
Organizacja wycieczek szkolnych 2012-2015 Karty wycieczek
Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych Cały okres stażu Potwierdzenie udziału
Koordynowanie Szkolnej Kasy Oszczędności Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
Koordynowanie projektów edukacyjnych UNICEF Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
Współtworzenie Szkolnego Zespołu ds. Ewaluacji Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły

§7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia

Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu Cały okres stażu Zaświadczenia ukończenia kursu, świadectwo uczestnictwa
Udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia Cały okres stażu Zaświadczenia ukończenia kursu, świadectwo uczestnictwa
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej Cały okres stażu Notatka
Udział w lekcjach koleżeńskich i lekcjach otwartych Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu
Obserwacje lekcji opiekuna stażu Cały okres stażu Arkusze hospitacji lekcji

§7 ust. 1 pkt 3
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt.2 i ust. 1a Karty Nauczyciela- przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Analiza dokumentacji:
 Karta Nauczyciela,
 Ustawa o Systemie Oświaty
 Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli Wrzesień 2012 Potwierdzenie opiekuna stażu
Analiza dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły Systematycznie Potwierdzenie opiekuna stażu

§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Dbanie o wygląd pracowni matematycznej (m.in. gazetki, stworzenie miejsca przyjaznego uczniom) Cały okres stażu Notatka
Ukończenie kursu związanego z pracą wychowawcy W trakcie trwania stażu Zaświadczenie ukończenia kursu
Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu Notatka

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grójcu Cały okres stażu Opis działań, potwierdzenie opiekuna stażu
Prowadzenie lekcji wychowawczych uwzględniające współczesne zagrożenia cywilizacyjne Wg rozkładu godzin wychowawczych Scenariusze lekcji
Współpraca z psychologiem w ramach projektu Szkoła Równych Szans IV Edycja Okres trwania projektu Potwierdzenie koordynatora projektu Szkoła Równych Szans
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Błędowie Cały okres stażu, według potrzeb
Opis działań

§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu na lekcjach matematyki Na bieżąco Adresy stron www
Przygotowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych z użyciem komputera (zadania, testy, klasówki, materiały do gazetek) Na bieżąco Adresy stron www, zaświadczenie opiekuna stażu
Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- planu rozwoju zawodowego Październik 2012 Adres strony www
Wykorzystanie w pracy tablicy multimedialnej Cały okres stażu Scenariusz lekcji

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Aktualizacja wiedzy w zakresie psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki oraz innych zagadnień z zakresu oświaty Cały okres stażu Świadectwa uczestnictwa


§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty :
Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty,
opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu Wrzesień 2012 Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
Praca w zespołach i komisjach zajmujących się przygotowaniem bądź modyfikacją: Statutu Szkoły, Planu Wychowawczego lub Szkolnego Programu Profilaktycznego Wg potrzeb Potwierdzenie opiekuna stażu
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1018


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.