AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marzena Cyranowska, 2012-11-12
Połaniec

Awans zawodowy, Scenariusze

Żeby Polska była Polską

- n +

„Żeby Polska była Polską” – scenariusz uroczystości
z okazji Dnia Niepodległości Narodowej


Opracowała Marzena Cyranowska

Miejsce uroczystego apelu: Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zrębinie
Data uroczystości: 12 listopada 2012 roku


Recytator I

Co to jest Ojczyzna? - Oto ja ci powiem.
Starzy ją zwali swym życiem, swym zdrowiem,
Służąc jej wiernie w złym i dobrym losie.
Co to jest Ojczyzna? - To twej chaty ściany,
To dach twój stary, słomą poszywany,
To zagon żyta, co cię karmi w głodzie,
Z rzeczki twej woda, co cię rzeźwi w lecie,
To piękność dziewcząt, co ci serce bodzie,
To twoje niebo najpiękniejsze w świecie,
Smak twego jabłka, cień twojej jabłoni,

Narrator

Po ostatnim rozbiorze w 1795 roku Polska zniknęła z mapy Europy. Kraj o wspaniałej historii i kulturze przestał nagle istnieć rozdrapany przez sąsiadów. Polska nie zginęła jednak z pamięci ludzi. Polacy przechowywali ojczyznę w swoich sercach, umysłach i duszach.
Dzięki temu kraj mógł się odrodzić. Trzeba było jednak długo czekać na ten moment. Kilka pokoleń poetów wyrażało żal i tęsknotę za „krajem lat dziecinnych”.


Recytator II

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie…

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą….
Tęskno mi, Panie…

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są - jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
„Bądź pochwalony!”
Tęskno mi, Panie…

Recytator III

Ten kraj szczęśliwy ubogi i ciasny!
Jak świat jest boży, tak on był nasz własny,
Jakże tam wszystko do nas należało,
Jak pomnim wszystko, co nas otaczało:
Od lipy, która korona wspaniałą
Całej wsi dzieciom użyczała cienia
Aż do każdego strumienia, kamienia,
Jak każdy kątek ziemi był znajomy
Aż po granicę, po sąsiadów domy.

Narrator
Kiedy kolejne powstania kończyły się klęską, kiedy szalał terror zaborców, kiedy gasły nadzieje na wolną Polskę, pozostawała jeszcze modlitwa i wiara, że Bóg dopomoże.

Pieśń Rota

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił,
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie Nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść,
Nie pójdziem żywo w trumnę.
Na Polski imię, na Jej cześć,
Podnosim czoła dumne.
Odzyska ziemi dziadków wnuk.
Tak na dopomóż Bóg!
Tak na dopomóż Bóg!

Narrator

Kiedy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa, a państwa zaborcze stanęły przeciwko sobie, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Polacy nie czekali biernie na rozwój wypadków. Pod wodzą Józefa Piłsudskiego sformowali Legiony i chwycili za broń.

Pieśń Pierwsza Brygada

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los.
Ref.
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.

O ileż męk, ileż cierpienia,
O ileż krwi, wylanych łez.
Pomimo to - nie ma zwątpienia,
Dodawał sił - wędrówki kres.

My, Pierwsza Brygada...

Mówili żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć to móc.
Leliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi wódz!

My, Pierwsza Brygada...

Inaczej się dziś zapatrują
I trafić chcą do naszych dusz,
I mówią, że nas już szanują,
Lecz właśnie czas odwetu już!

My, Pierwsza Brygada...

Nie chcemy dziś od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez.
Skończyły się dni kołatania
Do waszych dusz, do waszych serc.
My, Pierwsza Brygada...

Narrator

11 listopada 1918 roku przyszła upragniona wolność. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość, a naród mógł powiedzieć, że „powrócił cudem na ojczyzny łono”.


Recytator IV

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny
Nie wiodły za cię bój komety w niebie,
Ni z Jakubowej zstąpiły drabiny
W pomoc anioły. Powstałaś przez siebie!

Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia,
Z ludów jedyny ty lud czystych dłoni,
Co swych zaborców zdumieniem oniemia,
Iż tym zwycięża jeno, że się broni.

Ducha wspomnieniem ich ci nie rozsierdzę,
Żyłaś miłością, nie zaś zemsty żołdem,
Choć serce twardsze masz niż Flandrii twierdze,
Co ci przyznano nowym pruskim hołdem.

Ty, broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei,
Broniłaś jeno od czarnej rozpaczy
Wiary, że wolność, prawo, moc idei
Nie jest czczym wiatrem ust, ale coś znaczy.

Duchową bronią walczyłaś i zbroją,
O którą pękał każdy cios obuchem.
Więc dziś myśl każdą podłóż ziemią swoją
I każdą ziemi swej piędź nakryj duchem.

Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!


Narrator

Pełne prostoty, ale i wielkiego żaru słowa świadczą, jak bardzo naród pragnął żyć w wolnym kraju i jak wiele gotów był poświęcić dla ojczyzny. I choć nie padały wielkie słowa, a skromność i poświęcenie cechowały polskiego żołnierza, to wielokroć można by przytaczać przykłady bohaterstwa tych, co swe życie dali „za tę Polskę ukochaną jedyną na świecie”.

Pieśń Szara Piechota

Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,
Piechota, ta szara piechota.
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,
Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewce salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!

Idą, a w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują...

Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
A śmierć im pod stopy się miota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują...


Narrator

Pamiętajmy o tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną ojczyznę. Ich mogiły są rozsiane po całym świecie. Uczcijmy pamięć bohaterów.


APEL POLEGŁYCH

•Kosynierzy walczący u boku Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Racławicamii Maciejowicami. Ludu Warszawy dowodzony przez Jana Kilińskiego.
WZYWAMY WAS DO APELU!
•Legioniści walczący w Legionach Polskich utworzonych we Włoszech przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego i opiewani w hymnie: „Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski”
WZYWAMY WAS DO APELU!

•Podchorąży Piotrze Wysocki, który dałeś znak do rozpoczęcia Powstania Listopadowego!
Powstańcy walczący pod Olszynką Grochowską, na Pradze. Pod Wawrem, Iganiami i Ostrołęką!
Generale Józefie Sowiński – bohaterski obrońco Woli- który zginąłeś, wysadziwszy się w powietrze razem z szańcem!
WZYWAMY WAS DO APELU!
•Żołnierze i powstańcy walczący na ziemiach polskich
w czasie Wiosny Ludów.
STAŃCIE DO APELU!
•Powstańcy z roku 1863 walczący z Moskalami w bitwach pod Stoczkiem, Skałą, Ignacewem.
Więźniowie zesłani na katorgi za udział w powstaniu.
STAŃCIE DO APELU!
•Naczelniku Józefie Piłsudski, dowódco Legionów i twórco odrodzonego państwa polskiego.
Żołnierze walczący w czasie I wojny światowej
o niepodległą Polskę.
WZYWAMY WAS DO APELU!
•Żołnierze polscy walczący z hitlerowskim najeźdźcą w 1939 roku.
Ludu Warszawy, broniący stolicy.
Powstańcy warszawscy, harcerze.
Żołnierze walczący na wielu frontach II wojny światowej.
STAŃCIE DO APELU!
•Więźniowie łagrów zesłani na Syberię, zamykani w polskich aresztach, męczeni i zabijani za głoszoną prawdę.
Wszyscy, którzy walczyli i zginęli w walce o wolną Polskę w całej naszej historii.
STAŃCIE DO APELU!

Narrator

Sen o wolnej Polsce się spełnił. Dziś żyjemy w suwerennym i demokratycznym kraju i możemy w pełni korzystać z praw, które gwarantuje nam konstytucja i polskie prawodawstwo. Ale mamy nie tylko prawa, ale też i obowiązki wobec ojczyzny. Naszym obowiązkiem jest znać historię Polski, pamiętać o tym, co było i czerpać z tego naukę, po to „żeby Polska była Polską”.

Piosenka Żeby Polska

Z głębi dziejów, z krain mrocznych,
Puszcz odwiecznych, pól i stepów,
Nasz rodowód, nasz początek,
Hen od Piasta, Kraka, Lecha.
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą.

Żeby Polska, żeby Polska!
Żeby Polska była Polską!

Wtedy, kiedy los nieznany
Rozsypywał nas po kątach,
Kiedy obce wiatry grały,
Obce orły na proporcach-
Przy ogniskach wybuchała
Niezmożona nuta swojska.

Żeby Polska, żeby Polska....

Zrzucał uczeń portret cara,
Ksiądz Ściegienny wznosił modły,
Opatrywał wóz Drzymała,
Dumne wiersze pisał Norwid.
I kto szablę mógł utrzymać
Ten formował legion, wojsko.

Żeby Polska, żeby Polska.....

Matki, żony w mrocznych izbach
Wyszywały na sztandarach
Hasło: "Honor i Ojczyzna"
I ruszała w pole wiara.
I ruszała wiara w pole
Od Chicago do Tobolska.

Żeby Polska, żeby Polska....

Wykorzystane utwory:
1.Ludwik Kondratowicz „Co to jest Ojczyzna”
2.Cyprian Kamil Norwid „Moja piosnka II” (fragment)
3.Adam Mickiewicz „Epilog” z „Pana Tadeusza” (fragment)
4.Leopold Staff „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”

Pieśni:
Rota
Pierwsza Brygada
Szara Piechota
Żeby Polska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1008


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.