AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Burandt, 2012-10-24
Wąglikowice

Wychowanie fizyczne, Konspekty

konspekty lekcji z wychowania fizycznego

- n +

ZESTAW GIER I ZABAW RUCHOWYCHTemat: Gry i zabawy według systematyki.

Imię nazwisko prowadzącego: Barbara Burandt
Data: 27.01.2007
Miejsce ćw. : sala X
Ilość ćw. : 20
Sprzęt: piłki


TYTUŁ I RODZAJ ZABAWY


WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO METODYCZNE
I. Zabawa ze śpiewem
„PINGWIN”

„O jak wesoło i jak przyjemnie
W pingwina bawić się, się, się,
Raz nóżka lewa
Raz nóżka prawa
Do przodu
do tyłu
i raz, dwa, trzy.”


Ustawienie: dzieci stoją w kole i trzymają się za ręce lub układają ręce na biodrach. Śpiewając wykonują określone ruchy.

- dzieci maszerują dookoła sali
- dzieci podskakują trzy razy górę
- dzieci wysuwają nogę lewą w bok
- dzieci wysuwają nogę prawą w bok
- dzieci skaczą do przodu
- dzieci skaczą do tyłu
- dzieci podskakują trzy razyII. Zabawa bieżna
„TRZECIAK ZWYKŁY”

Ustawienie: uczestnicy stają dwójkami na obwodzie dużego koła zachowując odstęp 3 – 4 kroków pomiędzy poszczególnymi dwójkami.

Przebieg zabawy: spośród dwójek wybiera się jedną, która rozpoczyna zabawę w ten sposób, że jeden z nich ucieka, drugi za nim goni. Uciekający chroniąc się przed schwytaniem, staje przed najbliższą dwójką jako pierwszy, wówczas ostatni z powstałej w ten sposób trójki musi uciekać lub przystawać przed inną dwójką. Jeśli jednak zostanie schwytany, wówczas zmieniają się role.
III. Zabawa skoczna
„KARUZELA”Ustawienie: dwa koła współśrodkowe o różnej liczbie uczestników, przy czym każdy ze stojących na obwodzie zewnętrznego koła trzyma za barki jednego z koła zewnętrznego.

Przebieg zabawy: wszyscy podskakują obunóż pewną ilość razy w miejscu, po czym w podskokach przesuwają się w prawą stronę, potem znowu skaczą w miejscu i w stronę przeciwną. Najlepiej jeśli w miejscu zostanie wykonanych tyle samo podskoków, co w jedną i w drugą stronę w bok. Należy przy tym zachować pewien wspólny rytm.


IV. Zabawa rzutna
„PIŁKA GONI PIŁKĘ”


Ustawienie: dwa szeregi naprzeciw siebie w odległości 5 do 7 kroków, między uczestnikami odstęp dwóch trzech kroków. Przed prawoskrzydłowymi leżą dwie piłki.


Przebieg zabawy: Prawoskrzydłowy każdego szeregu chwyta najpierw jedną piłkę i podaje rzutem sąsiadowi, stojącemu z lewej strony, który przekazuje ją następnemu itd. Wtedy prawoskrzydłowy jak najprędzej chwyta drugą piłkę i w podobny sposób przekazuje ją w ślad za pierwszą. Gdy ostatni otrzyma piłkę biegnie z nią na początek swojego szeregu i podaje ją sąsiadowi, który przekazuje ją dalej , jak poprzednio. Piłki gonią więc jedna za drugą, przy czym kończą swą wędrówkę wtedy gdy czołowi gracze znają się na swoim miejscu i otrzymają obydwie piłki, które układają u swych stóp. Kierunek podawania jest w obu kierunkach ten sam, ale przeciwny na ustawienia.

Konspekt lekcji wychowania fizycznego w klasie I szkoły podstawowej

Temat: Ćwiczenia gimnastyczne – twórcze, przy zastosowaniu metody Labana.

Umiejętności : doskonalenie poczucia rytmu i poruszanie się zgodnie z nim.
Wiadomości : rozróżnianie tempa, rytmu muzycznego.
Sprawność : kształtowanie szybkości i gibkości, koordynacji ruchowej.
Pomoce : piłeczka, bębenek, magnetofon.
Miejsce ćwiczeń : sala gimnastyczna.
Ilość ćwiczących: 20 uczniów ( 9 dziewcząt, 11 chłopców).
Prowadząca: Barbara Burandt


Tok lekcji

Treść lekcji

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Czynności
organizacyjno-
porządkowe.
Przygotowanie do wysiłku.Czas 16 min1.Zbiórka, przywitanie, przedstawienie celów lekcji.


2.Zabawa ożywiająca.
Bieg z obrotami, podskokami z towarzyszeniem muzyki, a na przerwę w muzyce dziecko wykonuje piękny ukłon według własnego pomysłu i pozostaje w nim, aż powtórnie usłyszy dźwięk muzyki.
3. Ćwiczenia wyczucia przestrzeni
Z rozbiegu wyskok w górę do szyszki, kasztana, na wysokość gałązki – ćw. powtarzamy kilkakrotnie.
CZĘŚĆ GŁÓWNA
Czas 25 min

4. Ćwiczenia płynności ruchów napięciu i rozluźnieniu
Rytmiczne i mocne pociąganie za sznur wielkiego dzwonu, aby go rozhuśtać.
5. Ćwiczenia wyczucia przestrzeni
Z różnych pozycji wyjściowych( klęk, siad skrzyżny, leżenie), rozciąganie całego ciała jak najszerzej i jak najwyżej.
6. Ćwiczenia wyczucia własnego ciała
W różnych pozycjach wyjściowych z towarzyszeniem muzyki: tańczą same ręce, nogi, tańczy całe ciało.
7. Ćwiczenia we współpracy z partnerem
a) w dwójkach, „jedynka” jest zwalonym drzewem z rozpostartymi gałęziami, a dwójka bawi się przy drzewie: przeskoki, przesuwa się między gałęziami, przechodzenie po pniu drzewa,
b) w dwójkach na przeciwko siebie piłka leży po środku: na sygnał bębenka każde dziecko stara się przejąć piłkę i prowadzić ją nogą w dowolnym kierunku, a partner próbuje jak najszybciej odebrać piłkę nogą i prowadzić ja dale,
c) dzieci poruszają się w narzuconym przez prowadzącego rytmie (rytm zmienny).
CZĘŚĆ KOŃCOWA

Czas 4 min

8. Ćwiczenia relaksujące – korekcja wad postawy
9. Podsumowanie lekcji; ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie.
Konspekt lekcji wychowania fizycznego w klasie II szkoły podstawowej


Temat: Doskonalenie odbycia obunóż i jednonóż.

Umiejętności : ćwiczenia wspomagające odbici obunóż i jednonóż, wyrabianie wytrzymałości oraz
zręczności.
Wiadomości : znajomość zasad przeskoku przez płotki, skok w dal.
Sprawność fizyczna : kształtowanie gibkości, koordynacji.
Pomoce : chorągiewki, skakanki.
Miejsce ćwiczeń : sala gimnastyczna.
Ilość ćwiczących: 22 uczniów ( 10 dziewcząt, 12 chłopców)
Prowadząca: Barbara Burandt

Tok lekcji/czas

Treść lekcji

CZĘŚĆ WSTĘPNA
Czynności organizacyjno-
porządkowe.

Ćwiczenia przygotowujące do wysiłku.
Czas 16 min


1.Zbiórka, podanie zadań


2.Ćwiczenia ożywiające, oswajające
a) zataczanie obszernych kół skakanką nad głową, przed sobą, z prawej i lewej strony, w marszu i w biegu,
b) przeskoki przez skakankę z odbicia obunóż oraz dowolne przeskoki,
c) „rozkrok” skakanka rozłożona za plecami – opad tułowia w przód z pogłębieniem,
d) dowolne ćwiczenia tułowia ze skakanką wg inwencji dzieci z muzyką, bez muzyki,
e) skręty tułowia w prawo i w lewo „śmigło”,
f) w siadzie prostym skakanka przełożona za stopy. Podnoszenie nóg za pomocą skakanki do siadu równoważnego,
g) leżenie tyłem w poprzek skakanki – okręcanie i odkręcanie się skakanką.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Czas 22 min
3. Ćwiczenia skoczności
a) przeskoki przez skakankę obunóż w miejscu i w ruchu, a następnie jednonóż,
b) „Wyścigi w rzędach” – doskonalenie szybkości i skoczności ( dzieci dobiegają do wyznaczonego przez chorągiewkę miejsca cały czas skacząc przez skakankę, wracają biegiem) - dajemy możliwość rewanżu,
c) zabawa „Młynek”.
d) zabawa ze sprzętem nietypowy
- wyścigi rzędów: podskoki z butelką pomiędzy nogami na wysokości kolan do wyznaczonej pachołkiem mety. Powrót biegiem z butelką w dłoni. Kolejny zawodnik rusza dopiero po wyraźnym dotknięciu go w ramię i ustawieniu butelki.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Czas 4 min
4. Ćwiczenia korekcyjne i uspokajające
a) skakanka złożona na 4 – marsz we wspięciu ze wznosem skakanki przodem w górę; zwrócenie uwagi na prawidłowy wdech i wydech.
5. Zbiórka, omówienie zajęć, pożegnanie.Konspekt lekcji wychowania fizycznego w klasie III szkoły podstawowej

Temat: Doskonalenie przewrotu w przód

Umiejętności : doskonalenie przewrotu w przód po czworakowaniu.
Wiadomości : samokontrola w czasie zajęć oraz umiejętność pracy w zespole.
Sprawność fizyczna: kształtowanie zwinności, skoczności.
Przybory : materac, ławeczka, kółka ringo, piłki.
Ilość ćwiczących: 24 uczniów ( 10 dziewcząt, 14 chłopców).
Prowadząca: Barbara Burandt


Tok lekcji/czas


Treść lekcji

CZĘŚĆ
WSTĘPNA
Zadania organizacyjno-
porządkowe.

Przygotowanie do wysiłku – ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Czas 18 min


1. Przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności i przygotowania do zajęć. Podanie zadań.

2. Zabawa ożywiająca – berek z przysiadem.
3. Ćwiczenia dowolne z kółkiem ringo.
4. Zabawa „Wiewiórki do dziupli”.
5. Podział na zespoły. Zabawa rzutna „Piłka goni piłkę”.
(dajemy możliwość rewanżu).
CZĘŚĆ
GŁÓWNA


Czas 22 min
6. Podział uczniów na zespoły
a) zabawa polegająca na zbudowaniu z kółek studni,
b) który rząd wcześniej rozbierze studnię – dajemy możliwość rewanżu.
7. Przejście po listwie ławeczki wykonując dowolne ćwiczenia z kółkiem
8. Przeskoki obunóż przez ławeczkę.
9. Zadania dla zespołów: ułożyć tor przeszkód wykorzystując ławeczkę, materac, obręcz, kółka ringo.
10. Pokonanie toru przeszkód zespołu przeciwnika.
CZĘŚĆ KOŃCOWA
Czas 4 min

11. Ćwiczenia relaksujące i uspokajające (dziewczęta/chłopcy).
12. W siadzie prostym stopy w zgięciu grzbietowym, na nogach leży piłka, ręce ugięte i oparte z tyłu o podłoże. Ćwiczący przetaczają piłki od brzucha do stóp i powrotem, unosząc na przemian biodra i nogi (chłopcy/dziewczęta).
13. Sprzątanie sprzętu, omówienie celowości zajęć. Pożegnanie.

Konspekt lekcji wychowania fizycznego w klasie III szkoły podstawowej

Temat: Ćwiczenia przygotowujące do mini-koszykówki.

Umiejętności : nauka kozłowania piłki do mini-koszykówki – doskonalenie jednorącz, oburącz.
Wiadomości : przestrzeganie zasad gry w mini-koszykówkę.
Sprawność fizyczna: kształtowanie, zręczności, zwinności i koordynacji ruchowej.
Pomoce : piłki
Miejsce ćwiczeń : sala gimnastyczna.
Ilość ćwiczących: 25 uczniów ( 11dziewcząt, 14 chłopców).
Prowadząca: Barbara Burandt


Tok lekcji/ czas


Treść lekcji

CZĘŚĆ
WSTĘPNACzas 18min
1.Ćwiczenia organizacyjno-porządkowe.
2.Ćwiczenia rozgrzewające, ogólnorozwojowe.
a) według inwencji dzieci,
b) ćwiczenia z piłką
– w biegu rzuty i chwyty piłki,
- w marszu przekładanie piłki z ręki do ręki wokół tułowia w prawo i w lewo,
- podrzut piłki w górę, w tym czasie wykonanie przysiadu podpartego i chwyt piłki,
- podania piłki po koźle,
- odbicia piłki od podłoża i przenoszenie nogi prawej i lewej przez piłkę,
- ćwiczenia przygotowujące rękę do rzutu ( w parach podanie piłki z przed klatki piersiowej; następnie znad głowy; zastosowanie prawidłowego chwytu piłki.

CZĘŚĆ
GŁÓWNA

Czas 22 min
3. Ćwiczenia z kozłowaniem piłki w różnych pozycjach.
- kozłowanie w miejscu prawą i lewą ręką,
- kozłowanie w miejscu ze zmianą tempa ( nisko, wysoko),
- poruszanie się krokiem dostawnym w lewo, kozłując piłkę ręką prawą i odwrotnie,
- podskoki obunóż w rytm piłki kozłowanej,
- kozłowanie slalomem.
4. Zabawa : wyścig rzędów z kozłowaniem piłki do określonego celu. Piłka do rzędu wraca podaniem, a zawodnik biegnie na koniec – (dajemy możliwość rewanżu).

CZĘŚĆ
KOŃCOWA

Czas 4 min
5. Ćwiczenia kształtujące postawę
a) marsz we wspięciu, ramiona w przód i w bok.
6. Zbiórka, omówienie lekcji, pożegnanie.

Konspekt do lekcji wychowania fizycznego w klasie IV szkoły podstawowej

Temat: Rzut z miejsca w koszykówce.

Umiejętności: rzut z miejsca, kozłowanie w biegu i siadzie.
Wiadomości: zasady postępowania indywidualnego i grupowego w czasie zajęć.
Sprawność fizyczna: kształtowanie szybkości, zwinności i koordynacji ruchowej.
Pomoce: piłki do koszykówki.
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.
Ilość ćwiczących: 18 dziewcząt
Prowadząca: Barbara Burandt

Tok lekcji


Treść lekcji
Czas
Część wstępna.

Czynności organizacyjno-
porządkowe.

Przygotowanie do wysiłku.


Zbiórka, sprawdzenie obecności i przygotowania ćwiczących.
Przedstawienie celów lekcji i uzasadnienie potrzeby ich realizacji.


Berek. Ćwiczący siedzą, tworząc koło, każdy kozłuje piłkę. Należy zachować znaczne odstępy pomiędzy ćwiczącymi. Nauczyciel wyznacza parę, która bawi się w berka – jeden ucieka, drugi goni. Uciekający może usiąść obok dowolnego kolegi i wówczas on ucieka, kozłując piłkę.
całość
10min
Część główna

Rzut z miejsca1.Każdy ćwiczący z piłką w pozycji leżącej. Piłka jest ułożona na ręce rzucającej. Ćwiczący wykonuje rzut piłki do góry nad siebie. Ręka powinna być wyprostowania w łokciu, a nadgarstek „zamknięty”.
2. Jedna piłka na parę - ćwiczący siadają skrzyżnie naprzeciwko siebie i jedną ręką rzucają piłkę do partnera. Zwracamy uwagę, aby po rzucie ćwiczący mieli wyprostowaną rękę rzucającą.
3. Jw. – klęcząc na oba kolana.
4. Jw. – stojąc.
5. Jw. – z dostawieniem drugiej ręki.
6. Dwójki z piłką w odległości kilku kroków od kosza. Pierwszy z pary wykonuje kilka rzutów – po każdym trzyma rękę wyprostowaną, a nadgarstek „zamknięty” do momentu, aż piłka odbije się od parkietu. Po tych kilku rzutach zmiana.
Ręka podtrzymująca piłkę powinna być lekko zgięta w stawie łokciowym.
7. Wyścig do piętnastu celnych rzutów. Dwa rzędy ćwiczących, każdy pod swoim koszem, jedna piłka dla rzędu. Na sygnał – zawodnicy z piłką rzucają ją di kosza, „zbierają i podają do następnego. Wszyscy głośno liczą celne rzuty.
8. 5x5 – gra szkolna. Po rzucie gracz ma wyprostowaną rękę rzucającą do momentu, aż piłka odbije się od kosza. Jeżeli tego nie zrobi – zespół dostaje punkt karny.
3min


2min
2min
2min
2min4min
4min


10min
Część końcowa

Korekcja wad postawy


Podsumowanie lekcji


Stanie ręce wzdłuż tułowia. Wdech z jednoczesnym wyciągnięciem się do góry i uniesieniem rąk, a następnie wydech, opuszczając powoli ręce i schylając głowę wraz z barkami.

Zbiórka przypomnienie celów lekcji i ocena ich realizacji, ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie.3min2min
Konspekt lekcji do wychowania fizycznego – klasa I gimnazjum

Temat: Sprawdzamy własne możliwości fizyczne.

Umiejętności: umiejętność określania własnej sprawności fizycznej.
Wiadomości: propozycje różnych form aktywności ruchowej, wpływających na zwiększenie sprawności oraz kształtowanie zgrabnej sylwetki.
Sprawność fizyczna: rozwój siły mięśniowej, koordynacji ruchowej, zręczności i zwinności.
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna
Ilość ćwiczących: 21 dziewcząt.


Tok lekcji


Treść lekcji
Czas
Część wstępna

Czynności organizacyjno-
porządkowe.

Motywacja do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Ożywienie emocjonalne i przygotowanie organizmu do wysiłku.Ćwiczenia ramion.
Ćwiczenia tułowia.Ćwiczenia mięśni nóg.
Ćwiczenia tułowia.Ćwiczenia równoważne.

Ćwiczenia mięśni grzbietu.


Ćwiczenia mięśni brzuchaĆwiczenia tułowia.
Podskoki.


Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie gotowości do zajęć.Wywołanie pogodnego nastroju i atmosfery efektywności pracy.Berek w parach: dwóch uczniów trzymając się za rękę goni pozostałych. W momencie dotknięcia przez „berków” jednego z ćwiczących pozostali wykonują podpór przodem. Ostatni uczeń, który wykonał zadanie, wraz ze złapanym przez „berków” kolegą, tworzą goniącą parę.

1. PW – rozkrok twarzą do siebie, odległość około 1m. Równoczesny opad tułowia w przód z ugięciem RR i oparciem dłoni o dłonie partnera, odepchnięcie, powrót do PW.
2. Dowolne ćwiczenia rąk. Propozycje pokazują ćwiczący.

PW – rozkrok tyłem do siebie, odległość około 0.5 m. Równoczesny skłon w przód z trzykrotnym klaśnięciem dłoni o dłonie partnera, wyprost. (Klaśnięcie wg inwencji ucznia).

1. PW – twarzą do siebie, odległość około 1 m, przysiad rozkroczny w prawo, chwyt za dłonie. Równoczesne przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę.
2. W dójkach - dowolne ćwiczenie NN

PW – szeroki rozkrok tyłem do siebie. RR w bok, chwyt za dłonie. Z przyklejonymi przez cały czas plecami, wykonujemy skłony boczne tułowia w prawą i lewą stronę.

1. PW – postawa przodem do siebie, odległość około 1 m. Wykonujemy równoczesny wyskok z obrotem dookoła osi i po wylądowaniu klasnąć dłońmi o dłonie partnera.
2. PW – postawa, ćwiczący dotykają się palcami stóp, chwyt za dłonie, RR proste. Wykonujemy serię przysiadów.

Leżenie przodem twarzą do siebie. Z równoczesnym uniesieniem tułowia klaśnięcie dłońmi o dłonie partnera.Ćwiczący „A” i „B” w parach. „A” : PW – siad prosty rozkroczny. „B” : PW – postawa pomiędzy rozsuniętymi NN. „A” przez niewielki unoszenie NN łączenie i rozłączenie nóg do rozkroku. „B” przeskoki z odbicia obunóż przez nogi partnera (rozkrok, zeskok).

PW – przodem do siebie, chwyt za dłonie. Wykonujemy przeplot nóg nie rozłączając dwójki: ćwiczący „A” wkłada prawą, a ćwiczący „B” lewą nogę do wewnątrz (między ręce) i kontynuuje ruch powrotny do PW.

Przeskok rozkroczny przez partnera. Po kilku skokach zmiana.


2min1min5min1min
1min1min1min
1min1min1min

1min


1min


1min
1min

1min
Część główna
Organizacja zajęć.I stacja

II stacja

III stacja

IV stacja

V stacja

VI stacjaVII stacja

Podział na zastępy. Przygotowanie i rozmieszczenie pomocy do realizacji zadań. Uczniowie ćwiczą po 2 min na stacjach. Sygnałem do zmiany stacji jest wyłączenie muzyki.

Różne formy skoków przez skrzynię (według inwencji uczniów).

Odbici piłki siatkowej sposobem górnym i dolnym na przemian.

Ćwiczenia ze skakanką ( podskoki według inwencji uczniów).

Taniec dyskotekowy – poruszanie się w rytm muzyki.

Układ gimnastyczny : - skok z obrotem o 360 z utrzymaniem równowagi,
- przewrót w przód,
- skłon z dostaniem dłońmi do podłoża,
- przewrót w tył.

Ćwiczenia kształtujące:
- mięśnie brzucha (skłon tułowia w przód z leżeniem tyłem, ręce na karku)

Rzuty do kosza z różnych pozycji.

Uczniowie wybierają ćwiczenie, które było dla nich najciekawsze i je powtarzają.17min
Część końcowa.

Czynności organizacyjne.

Ćwiczenia o charakterze korekcyjnym.


Zakończenie zajęć.


Odniesienie przyrządów, uporządkowanie sali.


Marsz gimnastyczny po obwodzie sali; wdech nosem z równoczesnym wspięciem na palce, ramiona w górę, wydech ustami, opust ramion, marsz na całych stopach.

Omówienie zajęć. Proponowane formy aktywności ruchowej w czasie wolnym – wypowiedzi uczniów. Zachęcanie uczniów do czynnego wypoczynku.
Pożegnanie. Opracowała: B. Burandt


2min2min

2min

Konspekt do lekcji wychowania fizycznego w klasie IV szkoły podstawowej


Temat: Nauka rzutu z biegu z prawej strony.

Umiejętności: rzut z miejsca.
Wiadomości: wpływ gier i zabaw na rozwijanie umiejętności koszykarskich.
Sprawność fizyczna: kształtowanie szybkości i koordynacji ruchowej.
Pomoce: piłki do koszykówki, 2 materace, szarfy.
Ilość ćwiczących: 18 dziewcząt


Tok lekcji


Treść lekcji


Czas
Część wstępna

Czynności organizacyjno-
porządkowe

Przygotowanie do wysiłku
Zbiórka, sprawdzenie obecności i przygotowania ćwiczących, podanie zadań.


Lisek – trzech lub czterech ćwiczących nie posiada szarf, pozostali wkładają je z tyłu za spodenki i mają „ogonki”. Na sygnał, ćwiczący kozłując piłkę uciekają przed goniącymi, którzy nie mają szarf. Jeśli ktoś zdobędzie szarfę, to przyprawia sobie ogonek i ucieka. Co pewien czas nauczyciel przerywa zabawę, a tym, którym nie udało się złapać szarfy , wykonują np. skłony, podskoki itp.

Całość
10min
Część główna

Rzut z biegu
z prawej strony


1. Rzut do kosza z jednego kroku, odbijając się z jednej nogi. Ćwiczący z piłką stoi pod koszem w wykroku prawą nogą do przodu i wykonuje krok lewą nogą w przód, odbija się z niej do góry i rzuca piłkę o tablicę tak, żeby odbijając się od niej wpadła do kosza.
2. Jw. Tylko prawa noga z tyłu. Krok prawą nogą, krok lewą, odbicie i rzut.
3. Stały podający bez piłki stoi w rogu pola (trzech sekund), obok niego leży materac. Ćwiczący z piłką podaje ją do stałego podającego, biegnie do niego i zdejmuje piłkę z jego wyciągniętej ręki, prawą nogą przeskakuje materac, wykonuje krok lewą , odbija się i rzuca piłkę do kosza. ( Zmiana ćwiczącego z podającym).
4. Jw. – tylko przysiady, a podający lekko podrzuca piłkę.
5. Jw. – tylko podający staje w rogu boiska i podaje piłkę rzutem oburącz od dołu.
6. Jw. – tylko podający wykonuje podanie oburącz sprzed klatki piersiowej.
7. 5x5 – gra szkolna – za rzut z biegu dodatkowy punkt; zwracamy uwagę na ustawienie ręki do rzutu.

2min
2min4min

3min

3min
4min

10min
Część końcowa

Korekcja wad postawy.

Podsumowanie lekcji


Leżenie przodem, nogi wyprostowane i złączone, ręce wyciągnięte w przód, skos i uniesione nad podłogę. Toczenie piłki z ręki do ręki.

Zbiórka przypomnienie celów lekcji, ocena ich realizacji. Ocena aktywności i osiągnięć uczniów.2min


2min

Opracowała: B. Burandt
Konspekt lekcji do wychowania fizycznego w klasie II gimnazjum.

Temat: Ćwiczenia w terenie – doskonalenie skoczności.

Umiejętności: doskonalenie skoczności w atletyce terenowej.
Wiadomości: poznanie ćwiczeń kształtujących skoczność.
Sprawność fizyczna: kształtowanie skoczności i koordynacji ruchowej, wzmacnianie mięśni ramion, nóg i tułowia.
Miejsce ćwiczeń: leśna polana.
Pomoce: piłka siatkowa.
Liczba ćwiczących: 19 dziewcząt.


Tok lekcji


Treść lekcji


Czas
Część wstępna.

Czynności organizacyjno-
porządkowe.

Przygotowanie do wysiłku.


Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności i przygotowania ćwiczących. Przedstawienie i uzasadnienie celów lekcji.


Podrywka toczona. Ćwiczący ustawieni na obwodzie koła. Jedna osoba, wyznaczona przez nauczyciela, stoi w środku z piłką siatkową (podrywacz). Osoba ta stara się przetoczyć piłkę poza obręb koła przez luki między koleżankami. Tymczasem uczniowie stojący w rozkroku na obwodzie koła próbują przez podskok i łączenie nóg, zamykać piłce drogę. „Podrywacz” może stosować różne zwody i niespodziewane akcje. Na miejsce „podrywacza” idzie ten, kto przepuści piłkę.3min
5min
Część główna.

Ćwiczenia kształtujące mięśnie nóg, ramion i tułowia.


Ćwiczenia z elementami skoczności
Ćwiczący biegają i ćwiczą w terenie z pagórkami, skarpą, drzewami i krzewami.
Ćwiczenia w marszu. Uczniowie spacerują za prowadzącym w rzędzie i wykonują ćwiczenia pokazywane przez niego, m.in.:
- krążenia ramion w przód, a potem w tył (10 razy),
- wymach ramion w przód, a potem w tył (10 razy),
- wymach ramion w bok, co piąty krok przysiad (10 razy),
- wymach prawej, potem lewej nogi w przód (10 razy),
- wymach prawej, potem lewej nogi w bok (10 razy),
- co piąty krok przysiad, wyrzut nóg w tył, powrót do przysiadu (6 razy).

Zmiana tempa. Bieg, na sygnał zmiana tempa biegu, np. przyspieszenie, zwolnienie, sliping A, C, podskoki. Tempo i rodzaj ćwiczeń kontroluje nauczyciel.
Podbiegi i zbiegi. Ćwiczący ustawieni przed górą w szeregu, wykonują podbieg, a następnie zbieg ( ok.30 m – 3 razy).
Bieg zygzakiem. Ćwiczący wykonują podbieg i zbieg zygzakiem (slalomem) na odcinku ok. 30 m.
Zeskok. Ćwiczący ustawiają się na skarpie. Zeskakują ze skarpy i wdrapują się na nią na czworaka ( 5 razy).
Skoki przez rów. Ćwiczący wykonują skoki przez rów:
- jednonóż z rozbiegu pięciu kroków ( 5 razy),
- obunóż z rozbiegu pięciu kroków ( 5 razy),
- skok do rowu i wyskok na brzeg rowu z odbici obunóż.
Bieg z przeszkodami. Ćwiczący, biegnąc wolno, pokonują napotkane przeszkody, np. krzaki, kamienie, gałęzie itp.
Bieg dookoła drzewa. Ćwiczący biegną dookoła drzew w prawo i lewo.
Bieg z wysokim dosiężnym. Ćwiczący, w czasie biegu pod drzewami, wykonują odbicie jednonóż i dotykają głową do gałęzi, następnie wykonują odbicie jednonóż i dotykają ramionami wyżej rosnących gałęzi.
Bieg z odbiciem. Ćwiczący w trakcie biegu wykonują naskok na pień lub kamień, z pnia odbijają się i zeskakują.
Podskoki w miejscu. Uczniowie stają przodem do drzewa i trzymają ramionami pień na wysokości barków. Wykonują podskoki obunóż w miejscu.
Opady. Ćwiczący ustawieni w PW krok od drzewa, wykonują opady na drzewo.
Wstępowanie w marszu. Ćwiczący wykonują w marszu na leżące, kłody, pniaki, kamienie.
Przeskoki. Ćwiczący, stojąc przed przeszkodą wykonują przeskoki jednonóż na przeszkodą w przód i w tył (prawą, potem lewą noga).
Skoki zawrotne. Ćwiczący stojąc przed przeszkodą wykonują skoki zwrotne.
Luźny marsz. Ćwiczący wykonują marsz z rozluźnieniem nóg i ramion.

5min


20min

Część końcowa.

Zabawa, gra lub ćwiczenia uspokajające.
Korekcja wad postawy.
Podsumowanie lekcji.

Skłony. Rozsypka. Ćwiczący wykonują skłony i rozluźniają ramiona i tułów.
Opady. Ćwiczący ustawieni w rozsypce wykonują klęk obunóż, z ramionami wzdłuż tułowia, następnie opad tułowia w tył i powrót do klęku.
Rower. Ćwiczący wykonują ruchy nóg jak przy pedałowaniu.

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha. Uczniowie dobierają się parami. Leżenie tyłem głowami do siebie, ręce wyciągnięte w bok, chwyt za dłonie. Obaj uczniowie unoszą złączone nogi do pionu. Równocześnie opuszczają nogi w swoją prawą stronę, podnoszą nogi do pionu i powtarzają ćwiczenie w lewą stronę.

Zbiórka, przypomnienie celów lekcji i ocena ich realizacji. Ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie.4min

3min


2min

Przygotowała:
B. Burandt
Konspekt do lekcji wychowania fizycznego w klasie I liceum ogólnokształcącego.

Temat: Doskonalenie umiejętności technicznych w halowej piłce nożnej.

Umiejętności: doskonalenie techniki w halowej piłce nożnej.
Wiadomości: poznanie przepisów gry w halową piłkę nożną.
Sprawność fizyczna: kształtowanie szybkości, zwrotności, wytrzymałości i siły.
Pomoce: piłki nożne, materace.
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.
Ilość ćwiczących: 20 chłopców


Tok lekcji


Treść lekcji
Czas
Część wstępna.

Czynności organizacyjno-
porządkowa.

Przygotowanie do wysiłku.


Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności i przygotowanie ćwiczących. Przedstawienie i uzasadnienie celów lekcji.


Rozgrzewka. Trucht dokoła Sali, krążenia ramion, przekładanka, wieloskoki, przysiady – podskoki, marsz – wymachy nóg do wyprostowanych ramion, skłony boczne, skrętoskłony tułowia, pajacyk, krążenia kolan i stóp, przysiady; w leżeniu – rowerek, leżenie przewrotne i przerzutne.; przy drabinkach – brzuszki, pompki z nogami za szczebel, zwisy oburącz.2min


6min
Część główna.

Doskonalenie techniki HPN.

Gra doskonaląca.Prowadzenie – zwody z piłką. Ćwiczący pojedynczo z piłkami w narożniku sali gimnastycznej. Na sygnał prowadzenie piłki z jednej części sali do drugiej - prostej, przekątnej i łamanej. W czasie prowadzenie uczeń musi wykonać minimum 5 zwodów z piłką.

Przyjęcie – zwód – uderzenie. Ustawienie bez zmian. Źonglerka piłką w miejscu po paru odbiciach, wykop piłki do przodu, dobiegnięcie do niej – przyjęcie, po przyjęciu zwód z piłką i uderzenie na bramkę.

Podanie – przyjęcie – zwód – strzał. Uczniowie ustawieni kolejno na jednym polu bramkowym. Na sygnał mocne uderzenie piłką o przeciwległą ścianę, dobiegnięcie do piłki, przyjęcie jej i strzał na bramkę po zwodzie.

Drybling – strzał. Ćwiczący w parach z piłką. Ustawienie ćwiczących bez zmian. Na dany sygnał drybling przez połowę Sali, zakończony strzałem na bramkę. Obrońca próbuje przeszkodzić atakującemu poprzez wybicie lub zabranie piłki. Po kolejce – zmiana ról.

Technika w akcji 1 na 1. jeden uczeń z pary na bramce, drugi z piłką - po przeciwnej stronie sali. Na sygnał, atakujący prowadzi piłkę, zwodzi i ma zdobyć gola w sytuacji „sam na sam”. Bramkarz wychodzi do napastnika i stara się bronić. Po całej kolejce – zmiana ról.

Atak 2 na 1. Ćwiczący w trójkach ( dwóch atakujących i obrońca – bez bramkarza). Atakujący prowadzi piłkę, podają sobie, zwodzą – muszą zakończyć akcją celnym strzałem na bramkę. Obrońca stara się uniemożliwić przeciwnikom wykonanie zadania. Zmiana ról po kolejce.

Doskonalenie uderzenia z rzutu karnego. Każdy uczeń ustawia swoją piłkę na środku sali i strzela na pustą bramkę w powietrzu.

Gry właściwe. Podział grupy na maksymalnie cztery zespoły. Miniturniej – „każdy z każdym”. Nauczyciel krótko przypomina przepisy i sędziuje.

2min2min3min
3min
3min
2min


2min


15min
Część końcowa.

Zabawa, gra lub ćwiczenia uspokajające.

Korekcja wad postawy.Podsumowanie.


Marsz. Marsz na palcach dookoła sali z ćwiczeniami oddechowymi.Marsz w postawie skorygowanej. Na sygnał nauczyciela uniesienie prostych rąk bokiem do góry i wykonanie 10 kroków we wspięciu na palcach. Opuszczenie rąk i wykonanie w marszu ćwiczeń szyi: skłonów i skrętów.

Zbiórka, przypomnienie celów lekcji i ocena ich realizacji. Ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie.


1min


2min


1min

Przygotowała:
B. Burandt

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6837


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.