AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Konieczny, 2012-09-24
Goczałkowice-Zdrój

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

Imię i nazwisko: Katarzyna Konieczny
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. J. Twardowskiego
w Pszczynie
Zajmowane stanowisko: wychowawca świetlicy
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy (1.09.2012r – 31.05.2015)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Niniejszy plan został sporządzony z uwzględnieniem wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)§ 7, ust. 2, pkt. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.”

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowani
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego,
• przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
wrzesień 2012r
wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego,
2. Współpraca z opiekunem stażu.
• zawarcie kontraktu,
• ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
• prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły i wicedyrektora szkoły;
wrzesień 2012r
wrzesień 2012r

systematycznie
okres trwania stażu
4 razy w roku szkolnym
kontrakt,
grafik spotkań,
scenariusze, konspekty zajęć,
wnioski z obserwacji,
scenariusze, konspekty zajęć,

3. Prowadzenie dokumentacji świetlicowej.
• opracowanie rocznego planów pracy świetlicy,
Wrzesień 2012
plany pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlicy szkolnej,
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• udział w kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych itp.,
• opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych oraz dekoracji świetlicy;
okres trwania stażu
zaświadczenia
zdjęcia dekoracji

5. Organizowanie imprez, uroczystości świetlicowych i szkolnych
• organizacja powitania nowych wychowanków w świetlicy,
• organizacja Dnia Pluszowego Misia,
• współorganizacja „Nocy Andersena”,
• współorganizacja obchodów Dnia Książki;
październik 2012r
listopad 2012r
luty 2013r
kwiecień 2013
zdjęcia z zajęć lub występów;
scenariusze imprez, wpis do dziennika zajęć świetlicowych, zdjęcia na stronie internetowej
6. Zajęcia otwarte dla rodziców
• zaproszenie rodziców na zajęcia, opracowanie pomocy dydaktycznych
okres trwania stażu
scenariusze zajęć, wpisy do dziennika zajęć
7. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
• udział w Radach Pedagogicznych,
• współpraca z Gronem Pedagogicznym,
• współpraca z Radą Rodziców,
• współpraca z samorządem szkolnym;
okres trwania stażu
wpis do księgi Protokołów Rady Pedagogicznej, materiały, opracowania, sprawozdania ze spotkań;

8. Samoocena własnej pracy
• Ocena skuteczności własnych działań, w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach;
okres trwania stażu
notatki własne
9. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
• kompletowanie, opracowanie, uporządkowanie materiałów,
• gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, konspektów i notatek,
• autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego: wyłonienie zadań, które nie zostały zrealizowane lub uległy modyfikacji,
• przygotowanie sprawozdań(rocznych oraz kończącego awans).
okres trwania stażu
teczka dorobku zawodowego (świadectwa, scenariusze, opisy, zaświadczenia, nagrania, zdjęcia),
pisemne sprawozdanie
z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

§ 7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.”

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie sytuacji wychowanków.
• zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi(rozmowy indywidualne, ankiety dla rodziców),
• systematyczny kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem szkolnym;
okres trwania stażu
notatki własne, arkusze ankiet
2. Współpraca z rodzicami.
• rozmowy indywidualne z rodzicami
• uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym
• organizowanie zajęć otwartych
okres trwania stażu
scenariusze zajęć, zdjęcia, zapisy w dzienniku
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• kontynuowanie współpracy ze Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pszczynie oraz Specjalny Ośrodek Edukacyjno - Leczniczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach
• przygotowanie i przeprowadzenie uroczystość świetlicowych
okres trwania stażu
zgodnie z harmonogramem imprez
zdjęcia, scenariusze spotkań, wpis do dziennika zajęć świetlicowych, zdjęcia na stronie internetowej
4. Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych
• przygotowanie scenariuszy, dekoracji,
• pełnienie roli współprowadzącej i współorganizatora
okres trwania stażu
zdjęcia, dyplomy, podziękowania
5. Promocja placówki.
• przygotowanie do publikacji e zdjęć i tekstów na szkolnej stronie internetowej,
okres trwania stażu,
strona internetowa szkoły


§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”


Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
• opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych, dokumentacji przy pomocy komputera,
• opracowanie dokumentacji związanejz awansem zawodowym,
okres trwania stażu
plany pracy opiekuńczo-wychowawczej, scenariusze zajęć, karty pracy, wzory zaproszeń, dyplomów
plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji stażu, itp.,
2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie
• korzystanie z informacji znajdujących się w portalach edukacyjnych,
• pozyskiwanie bieżących materiałów metodycznych,
• publikacje w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, konspektów,
• publikacja w Internecie sprawozdania z realizacji planu rozwoju;
okres trwania stażu
październik 2012r
okres trwania stażu
maj 2015r
spis stron internetowych
zaświadczenie o publikacji
3. Wykorzystanie technologii komputerowej przez uczniów
• zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem komputera,
• wykorzystanie na zajęciach multimedialnych programów edukacyjnych
okres trwania stażu
scenariusze zajęć, spis wykorzystanych prezentacji multimedialnych i gier edukacyjnych

§ 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.”Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego
• udział kursach, warsztatach itp.
okres trwania stażu
potwierdzenie udziału – zaświadczenia;
2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
• zapoznanie z literaturą,
okres trwania stażu
spis literatury
4. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno – wychowawczych.
• integrowanie grupy, zapobieganie agresji, rozwiązywanie konfliktów poprzez wprowadzanie metod aktywizujących
okres trwania stażu
scenariusze zajęć lub zapisy w dzienniku
3. Rozwijanie twórczych uzdolnień i zainteresowań dzieci.
• prowadzenie zajęć rozwijających różne sfery artystycznej aktywności (plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne)
okres trwania stażu
scenariusze zajęć, zdjęcia, zapisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.”

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., z późn.zm.,
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
wrzesień 2012
oraz okres trwania stażu
notatki własne
2. Pogłębianie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły
• analiza dokumentacji Szkoły:Statut, regulaminy placówki
• udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, konferencjach podejmujących w/w temat,
okres trwania stażu
stosowanie w pracy zasad wynikających z dokumentacji Szkoły.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4323


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.