AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maria Pajor, 2012-09-17
Wielogłowy

Matematyka, Plany pracy

Plan Zajęć Wyrównawczych z matematyki w klasach VI A – VI B

- n +


Plan Zajęć Wyrównawczych
z matematyki
w klasach VI A – VI B
Rok 2012/2013


Opracowała:
mgr Maria Pajor


W klasach szóstych realizowany jest program nauczania matematyki „Matematyka 2001”. Zajęcia wyrównawcze z matematyki wynikające z pomocy pedagogiczno-psychologicznej realizowane są w wymiarze 1 godz. tygodniowo od drugiego tygodnia września do końca roku szkolnego.
Udział w zajęciach biorą uczniowie mający wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy.

Cele dydaktyczne

Ważnym celem prowadzonych zajęć wyrównawczych jest aby uczniowie:

uzupełnili braki w wiadomościach matematycznych,
utrwalili wiadomości zdobyte na lekcjach,
rozwinęli umiejętność czytania tekstu matematycznego ze zrozumieniem,
osiągnęli większą sprawność rachunkową,
wykorzystali zależności i analogie matematyczne do łatwiejszego zapamiętywania

Cele wychowawcze

kształtowanie pozytywnego nastawienie do podejmowania wysiłku intelektualnego,
wyrabianie nawyku systematyczności pracowitości i wytrwałości,
stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku dobrze funkcjonować
w społeczności szkolnej,
wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych wyników i poprawiania błędów
uwzględniałam indywidualne potrzeby dzieci,
troska aby zapewnić wszystkim uczniom równe szanse i umożliwić prezentacjęRozkład materiału zajęć wyrównawczych klas VI
Lp.; Tematy zajęć; Umiejętności uczniów
1; Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych; Uczeń:
potrafi skracać i rozszerzać ułamki potrafi sprowadzać ułamki do wspólnego mianownika,
2; Mnożenie ułamków zwykłych.; Uczeń:
mnoży ułamki zwykłe w prostych sytuacjach. mnoży ułamki i liczby mieszane.
3; Dzielenie ułamków zwykłych; Uczeń:
dzieli ułamki zwykłe w prostych sytuacjach. zna pojęcie liczby odwrotne, potrafi wskazać przykłady liczb odwrotnych.. dzieli ułamki i liczby mieszane w prostych sytuacjach
4; Co to są liczby całkowite.; Uczeń: uczeń wie co to jest liczba ujemna, zaznacza liczby ujemne na osi liczbowej,wskazuje liczby przeciwne.
5; Dodawanie liczb całkowitych; Uczeń: potrafi dodać liczby całkowite w prostych sytuacjach.
6; Odejmowanie liczb całkowitych; Uczeń:
potrafi odejmować liczby całkowite w prostych sytuacjach.
7; Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych; Uczeń:
potrafi pomnożyć i podzielić liczby całkowite w prostych sytuacjach.
8; Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych- ćwiczenia;Uczeń:
potrafi pomnożyć i podzielić liczby całkowite w różnych sytuacjach.
9; Przygotowanie przed sprawdzianem szóstoklasisty.;Uczeń:
rozwiązuje różne zadania dotyczące tematyki poruszanej na wcześniejszych zajęciach w kontekście sprawdzianu szóstoklasisty.
10; Pope powierzchni wielokątów.; Uczeń:
zna pola powierzchni figur płaskich,
potrafi zastosować wzory na pola powierzchni figur płaskich w rozwiązywaniu prostych zadań.
stosuje wzory na pola figur płaskich do rozwiązywania prostych zadań tekstowych
11;Graniastosłup, siatka i pole powierzchni; Uczeń:
zna wzór na pola powierzchni graniastosłupów w tym na
pole powierzchni bocznej i pole powierzchni całkowitej,
pole powierzchni sześcianów i prostopadłościanów
potrafi zastosować wzory na pola powierzchni w rozwiązywaniu prostych zadań.
12; Objętość graniastosłupa; Uczeń:
zna wzór na objętość graniastosłupów w tym na
objętość sześcianu i objętość prostopadłościanu
potrafi zastosować wzory na objętość w rozwiązywaniu prostych zadań.
13;Przygotowanie przed sprawdzianem szóstoklasisty.;Uczeń:
rozwiązuje różne zadania dotyczące tematyki poruszanej na wcześniejszych zajęciach w kontekście sprawdzianu szóstoklasisty.
14; Mnożenie liczb dziesiętnych; Uczeń:
stosuje algorytm pisemnego mnożenia liczb dziesiętnych w prostych sytuacjach
15;Dzielenie liczb dziesiętnych; Uczeń:
stosuje algorytm pisemnego mnożenia liczb dziesiętnych w prostych sytuacjach
16;Mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych; Uczeń:
stosuje algorytm pisemnego mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych w prostych sytuacjach
rozwiązuje proste zadania z treścią z zastosowaniem algorytmu pisemnego mnożenia i dzielenie liczb dziesiętnych.
17;Przygotowanie przed sprawdzianem szóstoklasisty.;Uczeń:
rozwiązuje różne zadania dotyczące tematyki poruszanej na wcześniejszych zajęciach w kontekście sprawdzianu szóstoklasisty.
18;Procenty; Uczeń:
zna pojęcie %,
wie jaką częścią całości jest 1%, 10%, 25%, 50%, 100%
wie jak obliczyć jaką częścią całości jest 16%, 12%, 54% itp.:
19;Graficzne przedstawianie danych i zależności, średnia arytmetyczna;Uczeń:
potrafi zbierać dane.
odczytywać i sporządzać diagramy słupkowe.
odczytywać i diagramy kołowe.
obliczać średnią arytmetyczna.

20;Prędkość, droga, czas ; Uczeń:
potrafi w prostych sytuacjach obliczyć prędkość pojazdu, pokonana drogę, czas w jakim z określona prędkością pojazd pokonał daną drogę
21;Przygotowanie przed sprawdzianem szóstoklasisty.;Uczeń:
rozwiązuje różne zadania dotyczące tematyki poruszanej na wcześniejszych zajęciach w kontekście sprawdzianu szóstoklasisty.
22;Wyrażenia algebraiczne – Jak to zapisać?; Uczeń:
wskazuje przykłady wyrażeń algebraicznych.
Wykonuje proste operacje na wyrażeniach algebraicznych.
obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.
23;Rozwiązywanie równań – Co najpierw? Uczeń:
rozwiązuje równania o współczynnikach całkowitych,
sprawdza otrzymane rozwiązania.
24;Wykorzystanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych –;Uczeń:
wykorzystuje rysunek do przedstawienia treści zadania i ułożenia równania.
potrafi przedstawić treści zadań tekstowych w postaci równań.
wykorzystuje równania do rozwiązywania zadań tekstowych.
25;Przygotowanie przed sprawdzianem szóstoklasisty.;Uczeń:
rozwiązuje różne zadania dotyczące tematyki poruszanej na wcześniejszych zajęciach w kontekście sprawdzianu szóstoklasisty.
26;Przykłady odbić, obrotów i przesunięć, figury przystające;Uczeń :
potrafi wskazać figury symetryczne,
potrafi narysować figury w symetrii osiowej,
potrafi wskazać liczbę osi symetrii danej figury
wie co to są wielokąty foremne
28;Kąty przyległe, wierzchołkowe i naprzemianległe; Uczeń :
potrafi wskazać kąty wierzchołkowe, przyległe naprzemianległe,
potrafi korzystać z własności kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych,
potrafi wykonać proste obliczenia z zastosowaniem własności kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych,
29;Przygotowanie przed sprawdzianem szóstoklasisty.;Uczeń:
rozwiązuje różne zadania dotyczące tematyki poruszanej na wcześniejszych zajęciach w kontekście sprawdzianu szóstoklasisty.
30;Zabawa z ostrosłupem; Uczeń:
wie jak narysować siatkę ostrosłupa,
potrafi wskazać na przykładzie podstawę, wierzchołek, krawędzie boczne, ściany boczne.
31;Obliczenia procentowe –; Uczeń:
potrafi rozwiązywać proste zadania z zastosowaniem obliczeń procentowych
utrwala wiadomości związane z procentami
32;Działania na liczbach wymiernych; Uczeń:
potrafi wskazać przykłady liczb wymiernych,
potrafi obliczyć liczbę na podstawie jej ułamka w prostych sytuacjach.
33;Potęga – a co to?; Uczeń:
zna pojęcie potęgi,
potrafi wskazać drugą potęgę liczb 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 itp
potrafi wykonać proste obliczenia
34;Pierwiastek; Uczeń:
zna pojęcie pierwiastka
potrafi wskazać pierwiastki z liczb 4, 9,16, 25, 36 itp
potrafi wykonać proste obliczenia
35;Cięciwa, łuk, symetralna, dwusieczna; Uczeń:
wie co to jest cięciwa, łuk, symetralna, dwusieczna
rysuje cięciwę, łuk, symetralną, dwusieczną
36;Rozwinięcia dziesiętne; Uczeń:
zapisuje ułamek zwykły w postaci dziesiętnej.
zapisuje rozwinięcie dziesiętne
próbuje znaleźć rozwinięcie dziesiętne okresowe
37;Ocena szans; Uczeń:
potrafi porównywać szanse zajścia rożnych wydarzeń.
Próbuje oceniać szanse zajścia zdarzenia za pomocą ułamka

W trakcie zajęć na bieżąco oceniamy postępy uczniów i modyfikujemy program w trakcie jego realizacji w zależności od potrzeb uczniów. 
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2627


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.