AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Urszula Rewera-Kostka, 2012-08-16
jutrosin

Historia, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanegoUrszula Rewera – Kostka
Nauczycielka historii w Gimnazjum w Szkaradowie
Czas stażu: 1. 09. 2008 r. – 31. 05. 2011 r.


Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
• Studia magisterskie na kierunku historia – Uniwersytet Wrocławski
• Podyplomowe Studia Logopedyczne – Uniwersytet Wrocławski
• Egzaminator OKE z zakresu przedmiotów humanistycznych w gimnazjumCzynności organizacyjne


L.p. Zadanie Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Znajomość procedury awansu zawodowego IX 2008 r.
2. Analizowanie zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły
Zaświadczenie dyrektora Okres stażu
3. Wstępna ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań Podsumowanie własnej pracy,
Opracowanie planu rozwoju zawodowego Przedstawienie planu rozwoju zawodowego dyrektorowi szkoły IX 2008 r.
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy Dokumenty, zaświadczenia, potwierdzenia, opracowanie materiały Okres stażu
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Sprawozdanie Okres stażuCzynności wynikające z rozporządzenia MENiS

& 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mającej na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Doskonalenie zawodowe Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty)
Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych Świadectwa ukończenia, zaświadczenia
Pozyskane materiały Potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu
2. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji Ukończenie Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Wiedzy
o Społeczeństwie
Świadectwo ukończenia
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu
3. Stosowanie metod aktywizujących w czasie lekcji Praca podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych Scenariusze lekcji Potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu
4. Dokumentowanie własnych działań w zakresie prowadzonej pracy Przygotowywanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania, scenariuszy lekcji, kart pracy Przykładowe materiały
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu

& 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik informacyjnych i komunikacyjnych Wyposażenie pracowni historycznej
w sprzęt audiowizualny
Wykorzystanie komputera do wykonywania pomocy dydaktycznych, materiałów niezbędnych w pracy oraz związanych z awansem zawodowym Potwierdzenie dyrektora
Przykłady materiałów i pomocy dydaktycznych Okres stażu
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji Wyszukiwanie stron internetowych bogatych w informacje historyczne Adresy stron www. Potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu
3. Wykorzystywanie multimediów w trakcie zajęć lekcyjnych Wykorzystanie filmów, encyklopedii multimedialnych i innych pomocy podczas zajęć Tytuły
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu
4. Prezentacje multimedialne Wykorzystywanie na lekcjach prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów podczas zajęć dodatkowych Przykłady prezentacji Potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu
5. Zamieszczenie
w Internecie planu rozwoju zawodowego Wykorzystanie komputera do prezentacji planu rozwoju zawodowego Adres strony Potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu


& 8 ust 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć

L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym Systematyczny udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej Potwierdzenia dyrektora Okres stażu
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami Opracowanie materiałów i udostępnienie ich w bibliotece szkolnej Potwierdzenie dyrektora
Przygotowane materiały Okres stażu
3. Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą i kontraktowym Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
Obserwowanie i omawianie zajęć przez nich prowadzonych
Scenariusze lekcji Potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu
4. Aktywna praca w zespołach nauczycielskich Udział w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych
Potwierdzenie dyrektora Okres stażu
5. Pełnienie funkcji lidera WSO Dokonywanie ewaluacji WSO w zależności od potrzeb
Potwierdzenie dyrektora Okres stażu

& 8 ust. 2 pkt.4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Opracowanie programu kółka historycznego Prowadzenie zajęć w oparciu o program Program Potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu
2. Opracowanie programu zajęć Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej Opracowanie planu wynikowego i prowadzenie zajęć w oparciu o program Plan wynikowy Potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu


& 8 ust. 2 pkt. 4 b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta, rzeczoznawcy

L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE Wykonywanie zadań egzaminatora OKE Zaświadczenie Potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu& 8 ust. 2 pkt. 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Wspomaganie ucznia zdolnego Prowadzenie koła historycznego Listy obecności uczniów, Potwierdzenie dyrektora szkoły Okres stażu
2. Organizacja i udział
w konkursach historycznych Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów historycznych
Przygotowanie uczniów do konkursów na etapie powiatowym i wojewódzkim Regulaminy konkursów, dyplomy, zaświadczenia , Potwierdzenia dyrektora szkoły
Okres stażu
3. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych, uroczystości środowiskowych Uroczyste apele z okazji rocznic patriotycznych
Pomoc w przygotowaniu wystaw okolicznościowych Scenariusze uroczystości
Potwierdzenie dyrektora szkoły Okres stażu
4. Organizowanie wycieczek szkolnych Opracowanie i realizacja planów wycieczek Potwierdzenie dyrektora szkoły Okres stażu
Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych Pogadanki okolicznościowe
Gazetki tematyczne poświęcone wydarzeniom historycznym
Projekcje filmów o miejscach pamięci narodowej, o wydarzeniach historycznych i patriotycznych Zdjęcia , scenariusze, tytuły filmów, tematy pogadanek
Potwierdzenie dyrektora szkoły Okres stażu

& 8 ust. 2 pkt. 4 d

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym

L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Uzyskanie umiejętności biegłego posługiwania się językiem francuskim Przystąpienie do egzaminu państwowego Przedstawienie świadectwa zdania egzaminu na poziomie zaawansowanym
z j. francuskiego Okres stażu


& 8 ust. 2 pkt. 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi instytucjami

L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Współpraca z instytucjami regionalnymi Lekcje muzealne w Muzeum Ziemi Jutrosińskiej
Udział w obchodach rocznicy powstania wielkopolskiego Potwierdzenie dyrektora szkoły Okres stażu
2. Organizowanie wyjazdów kulturalnych Wyjazdy do teatrów do Wrocławia
i Poznania
Potwierdzenie dyrektora szkoły Okres stażu& 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Umiejętne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych Opis i analiza pracy z uczniem edukacyjnie słabym

Opis i analiza pracy z uczniem mającym trudności z uzyskaniem akceptacji przez zespół klasowy
Stała współpraca z pedagogiem szkolnymi i Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną Przedstawienie analizy i opisu Okres stażu
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych Studiowanie fachowej literatury
Organizowanie uroczystości i imprez klasowych np. klasowe ogniska, wigilie, uroczystości zakończenia gimnazjum itp. Spis lektur


Potwierdzenie dyrektora szkoły Okres stażu


……………………….. ………………………………….
data i miejscowość podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1203


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.