AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

monika pielak, 2012-07-30
Bochotnica

Lekcja wychowawcza, Plany pracy

Trzyletni plan pracy wychowawcy gimnazjum

- n +

Plan pracy wychowawcy
klasy I-III Gimnazjum w …………………..
na lata 20012/2015

I. Plan wychowawczy ma na celu kształcenie osobowości uczniów, stworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości połączonej z konsekwentnym egzekwowaniem wypełniania obowiązków. Ma on realizować priorytety zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktycznym GZS w Kazimierzu Dolnym, tzn.:
II.
• Przygotować młodzież do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w szkole i poza szkołą.
• Rozwijać samorządność wśród uczniów.
• Wdrażać uczniów do współpracy wewnątrzklasowej i międzyklasowej.
• Aktywizować uczniów do samodzielności w pracy organizacyjnej.
• Promować zdrowy styl życia.
• Uwrażliwić uczniów na potrzebę ochrony środowiska.
• Wpajać uczniom tolerancję światopoglądową.
• Kształtować wartościowe postawy etyczne i moralne oraz poczucie odpowiedzialności i sprawiedliwości.
• Zwiększać świadomości w uczniach o własnych możliwościach, zainteresowaniach oraz predyspozycjach fizycznych i zdrowotnych do wykonywania różnych zawodów
• Promować przeciwdziałanie przemocy.
• Kształtować kulturę osobistą.

II. Metody i formy realizacji
• Stała współpraca z pedagogiem szkolnym i dyrektorem i innymi nauczycielami GZS w Kazimierzu Dol.
• Pomoc w poszukiwaniu ciekawych form samorealizacji uczniów.
• Organizowanie imprez klasowych.
• Wyjścia klasowe do muzeum, na wystawy.

III. Samorządność uczniów

1. Wybór samorządu klasowego (ustalenie zasad głosowania)
podział funkcji m. in. pomoc koleżeńska, organizowanie konkursów, imprez, wycieczek klasowych
2. Zapoznanie z planem godzin do dyspozycji wychowawcy
3. Zapoznanie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
odczytanie regulaminu klasyfikowania i promowania uczniów,
zapoznanie członków sekcji z obowiązkami.
4. Przypomnienie kodeksu ucznia
5. Organizowanie imprez klasowych
6. Kształtowanie dyscypliny osobistej i społecznej
o zwracanie uwagi na kwestie punktualności wykonywanych prac na rzecz szkoły i klasy; wpajanie odpowiedzialności za siebie i innych
o rozmowy z uczniami trudnymi; próba znalezienia przyczyny zaniedbania obowiązków, zwalczania złych nawyków, pomoc tym uczniom
7. Dbałość o pracownię
o wykonywanie pomocy naukowych, ich naprawa, ukwiecenie pracowni, sprzątanie pracowni czyszczenie porysowanych ławek

IV. Współpraca wychowawcy z rodzicami uczniów..
1. Wybór Rady Rodziców
2. Zapoznanie rodziców z opracowanym przez nauczyciela planem pracy wychowawcy klasowego.
3. Systematyczny kontakt z rodzicami uczniów osiągających słabe oceny w nauce i sprawiających kłopoty wychowawcze
4. Wspólne prace z rodzicami nad metodami zmierzającymi do poprawy zachowania, odwiedziny w domach
5. Systematyczne spotkania z rodzicami w ramach zebrań oraz konsultacji, zapoznanie rodziców z kryteriami oceniania, klasyfikowania i promowania.
6. Zachęcanie rodziców do brania udziału we wszystkich organizowanych spotkaniach i imprezach klasowych oraz szkolnych.
7. Przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących uczniów ich rodzicom (na zebraniach, korespondencyjnie, telefonicznie, ewentualnie osobista wizyta w domu rodzinnym ucznia).
8. Zainteresowanie rodziców szkołą jako środowiskiem społecznym.

9. Zainteresowanie rodziców sprawami, problemami klasy, częsty kontakt z wychowawcą.
10. Uczestniczenie rodziców w życiu klasy, wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów.
11. Wspólne czuwanie rodziców i wychowawcy nad frekwencją uczniów, niepowodzeniami w nauce.
12. Nagradzanie rodziców za pracę społeczną na rzecz klasy ich uczniów i bardzo dobre wyniki w nauce – podziękowania na forum klasy oraz wręczenie im „Listów gratulacyjnych”.


V. Praca z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze.

1. Zwrócenie uwagi na obecności uczniów trudnych na lekcjach,
kontrolowanie systematyczności uczęszczania na zajęcia lekcyjne, kontrola punktualności
o zapobieganie ucieczkom i systematycznym spóźnieniom poprzez informowanie o tych zjawiskach rodziców, kontakt z pedagogiem szkolnym i dyrekcją
2. Zapoznanie się z warunkami domowymi tych uczniów
o angażowanie innych uczniów do dawania pozytywnych wzorców
i wywierania wpływów na ucznia trudnego wychowawczo
3. Częste rozmowy z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze
4. Ustalenie źródeł problemów wychowawczych
5. Interesowanie się zachowaniem uczniów na terenie szkoły i poza nim
6. Angażowanie takiego dziecka do zajęć pozalekcyjnych
7. Kontakty z kuratorami uczniów


VI. Pomoc uczniom zdolnym.

1. Przygotowanie ucznia do konkursów przedmiotowych
2. Rozwijanie zainteresowań
o odsyłanie uczniów do książek fachowych, naukowych, słowników celem poszerzenia wiedzy
o zachęcenie do uczestnictwa w zajęciach kół zainteresowań, kursach językowych
o poruszanie problemów ciekawiących ucznia, zachęcenie dzieci do poruszania tematów zgodnych z zainteresowaniami
o zachęcenie do osiągania jak najlepszych rezultatów w nauce poprzez dostosowanie materiału do zainteresowań ucznia; zróżnicowanie form prowadzenia lekcji, pochwała uczniów najlepszych


VII. Pomoc uczniom słabszym w nauce
1. Wyłonienie uczniów, którym nauka sprawia kłopoty
o indywidualne podejście do uczniów, którzy otrzymują słabe oceny, zwrócenie uwagi na warunki domowe
2. Kontrolowanie i analiza wyników w nauce z poszczególnych przedmiotów, określenie form pomocy kolegom, samoocena uczniów, podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu; odszukanie przyczyn niepowodzeń
3. Udzielanie pomocy w nadrabianiu zaległości wynikających z przebywania na zwolnieniu lekarskim, rozmowa z innymi nauczycielami pedagogiem szkolnym
o udostępnianie takim uczniom pomocy naukowych
o systematyczne dowiadywanie się o zdrowie i kondycję fizyczną uczniów będących na zwolnieniu lekarskim (długotrwałym)
o systematyczny kontakt wychowawcy z rodzicami takich dzieci
4. Nadzorowanie pomocy koleżeńskiej
III. Lekcje wychowawcze tematy do wykorzystania
1. „Spójrz inaczej” – Andrzej Kołodziejczyk
2. "Poradnik dydaktyczny, godziny wychowawcze" Gimnazjum I-III autorstwa Barbary Blei-Sosny i Marii Składanowskiej

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1505


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.