Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

monika pielak, 2012-07-30
Bochotnica

Lekcja wychowawcza, Plany pracy

Trzyletni plan pracy wychowawcy gimnazjum

- n +

Plan pracy wychowawcy
klasy I-III Gimnazjum w …………………..
na lata 20012/2015

I. Plan wychowawczy ma na celu kształcenie osobowości uczniów, stworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości połączonej z konsekwentnym egzekwowaniem wypełniania obowiązków. Ma on realizować priorytety zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktycznym GZS w Kazimierzu Dolnym, tzn.:
II.
• Przygotować młodzież do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w szkole i poza szkołą.
• Rozwijać samorządność wśród uczniów.
• Wdrażać uczniów do współpracy wewnątrzklasowej i międzyklasowej.
• Aktywizować uczniów do samodzielności w pracy organizacyjnej.
• Promować zdrowy styl życia.
• Uwrażliwić uczniów na potrzebę ochrony środowiska.
• Wpajać uczniom tolerancję światopoglądową.
• Kształtować wartościowe postawy etyczne i moralne oraz poczucie odpowiedzialności i sprawiedliwości.
• Zwiększać świadomości w uczniach o własnych możliwościach, zainteresowaniach oraz predyspozycjach fizycznych i zdrowotnych do wykonywania różnych zawodów
• Promować przeciwdziałanie przemocy.
• Kształtować kulturę osobistą.

II. Metody i formy realizacji
• Stała współpraca z pedagogiem szkolnym i dyrektorem i innymi nauczycielami GZS w Kazimierzu Dol.
• Pomoc w poszukiwaniu ciekawych form samorealizacji uczniów.
• Organizowanie imprez klasowych.
• Wyjścia klasowe do muzeum, na wystawy.

III. Samorządność uczniów

1. Wybór samorządu klasowego (ustalenie zasad głosowania)
podział funkcji m. in. pomoc koleżeńska, organizowanie konkursów, imprez, wycieczek klasowych
2. Zapoznanie z planem godzin do dyspozycji wychowawcy
3. Zapoznanie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
odczytanie regulaminu klasyfikowania i promowania uczniów,
zapoznanie członków sekcji z obowiązkami.
4. Przypomnienie kodeksu ucznia
5. Organizowanie imprez klasowych
6. Kształtowanie dyscypliny osobistej i społecznej
o zwracanie uwagi na kwestie punktualności wykonywanych prac na rzecz szkoły i klasy; wpajanie odpowiedzialności za siebie i innych
o rozmowy z uczniami trudnymi; próba znalezienia przyczyny zaniedbania obowiązków, zwalczania złych nawyków, pomoc tym uczniom
7. Dbałość o pracownię
o wykonywanie pomocy naukowych, ich naprawa, ukwiecenie pracowni, sprzątanie pracowni czyszczenie porysowanych ławek

IV. Współpraca wychowawcy z rodzicami uczniów..
1. Wybór Rady Rodziców
2. Zapoznanie rodziców z opracowanym przez nauczyciela planem pracy wychowawcy klasowego.
3. Systematyczny kontakt z rodzicami uczniów osiągających słabe oceny w nauce i sprawiających kłopoty wychowawcze
4. Wspólne prace z rodzicami nad metodami zmierzającymi do poprawy zachowania, odwiedziny w domach
5. Systematyczne spotkania z rodzicami w ramach zebrań oraz konsultacji, zapoznanie rodziców z kryteriami oceniania, klasyfikowania i promowania.
6. Zachęcanie rodziców do brania udziału we wszystkich organizowanych spotkaniach i imprezach klasowych oraz szkolnych.
7. Przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących uczniów ich rodzicom (na zebraniach, korespondencyjnie, telefonicznie, ewentualnie osobista wizyta w domu rodzinnym ucznia).
8. Zainteresowanie rodziców szkołą jako środowiskiem społecznym.

9. Zainteresowanie rodziców sprawami, problemami klasy, częsty kontakt z wychowawcą.
10. Uczestniczenie rodziców w życiu klasy, wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów.
11. Wspólne czuwanie rodziców i wychowawcy nad frekwencją uczniów, niepowodzeniami w nauce.
12. Nagradzanie rodziców za pracę społeczną na rzecz klasy ich uczniów i bardzo dobre wyniki w nauce – podziękowania na forum klasy oraz wręczenie im „Listów gratulacyjnych”.


V. Praca z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze.

1. Zwrócenie uwagi na obecności uczniów trudnych na lekcjach,
kontrolowanie systematyczności uczęszczania na zajęcia lekcyjne, kontrola punktualności
o zapobieganie ucieczkom i systematycznym spóźnieniom poprzez informowanie o tych zjawiskach rodziców, kontakt z pedagogiem szkolnym i dyrekcją
2. Zapoznanie się z warunkami domowymi tych uczniów
o angażowanie innych uczniów do dawania pozytywnych wzorców
i wywierania wpływów na ucznia trudnego wychowawczo
3. Częste rozmowy z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze
4. Ustalenie źródeł problemów wychowawczych
5. Interesowanie się zachowaniem uczniów na terenie szkoły i poza nim
6. Angażowanie takiego dziecka do zajęć pozalekcyjnych
7. Kontakty z kuratorami uczniów


VI. Pomoc uczniom zdolnym.

1. Przygotowanie ucznia do konkursów przedmiotowych
2. Rozwijanie zainteresowań
o odsyłanie uczniów do książek fachowych, naukowych, słowników celem poszerzenia wiedzy
o zachęcenie do uczestnictwa w zajęciach kół zainteresowań, kursach językowych
o poruszanie problemów ciekawiących ucznia, zachęcenie dzieci do poruszania tematów zgodnych z zainteresowaniami
o zachęcenie do osiągania jak najlepszych rezultatów w nauce poprzez dostosowanie materiału do zainteresowań ucznia; zróżnicowanie form prowadzenia lekcji, pochwała uczniów najlepszych


VII. Pomoc uczniom słabszym w nauce
1. Wyłonienie uczniów, którym nauka sprawia kłopoty
o indywidualne podejście do uczniów, którzy otrzymują słabe oceny, zwrócenie uwagi na warunki domowe
2. Kontrolowanie i analiza wyników w nauce z poszczególnych przedmiotów, określenie form pomocy kolegom, samoocena uczniów, podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu; odszukanie przyczyn niepowodzeń
3. Udzielanie pomocy w nadrabianiu zaległości wynikających z przebywania na zwolnieniu lekarskim, rozmowa z innymi nauczycielami pedagogiem szkolnym
o udostępnianie takim uczniom pomocy naukowych
o systematyczne dowiadywanie się o zdrowie i kondycję fizyczną uczniów będących na zwolnieniu lekarskim (długotrwałym)
o systematyczny kontakt wychowawcy z rodzicami takich dzieci
4. Nadzorowanie pomocy koleżeńskiej
III. Lekcje wychowawcze tematy do wykorzystania
1. „Spójrz inaczej” – Andrzej Kołodziejczyk
2. "Poradnik dydaktyczny, godziny wychowawcze" Gimnazjum I-III autorstwa Barbary Blei-Sosny i Marii Składanowskiej

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1460
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016