AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Kamila Gałązka, 2012-06-12
Otwock

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W GIMNAZJUM NR 4 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Informacje o nauczycielu:
1. Kamila Gałązka
2. Nauczyciel wychowania fizycznego
3. Nauczyciel kontraktowy
4. Opiekun stażu:
5. Termin realizacji: 01.09.2009 r. – 31.05.2012

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (…)
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Wstępna ocena własnych umiejętności jako nauczyciela. • Samoocena, autorefleksja na podstawie zgromadzonych dokumentów. VIII/IX 2009
Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych z zakresu nauczanego przedmiotu. • Udział w kursach, konferencjach przedmiotowych, różnych formach szkolenia i doskonalenia zawodowego
• Ukończenie kursu instruktora spinningu
• Studiowanie czasopism, literatury fachowej, poradników metodycznych . Na bieżąco
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. • Udział w warsztatach metodycznych i kursach z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• Korzystanie z literatury fachowej, zasobów biblioteki pedagogicznej i doświadczeń opiekuna stażu. Okres stażu

Na bieżąco
Organizacja i przeprowadzenie zawodów i konkursów o tematyce sportowej. • Przygotowanie uczniów do zawodów szkolnych i międzyszkolnych
• Organizacja międzyszkolnych zawodów piłki siatkowej i koszykowej
• Organizacja i przygotowanie uczniów do w akcji „Cała Polska biega”. Wg kalendarza zawodów
Raz w roku
W maju

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. • Opracowanie karty osiągnięć uczniów – porównanie wyników z okresu 3 lat, na podstawie przeprowadzonych testów i sprawdzianów.
• Weryfikacja przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego

• Opracowanie programu nauczania wychowania fizycznego do klasy I, II i III gimnazjum.

Okres stażu
Realizacja programu profilaktycznego „Szkoła bez przemocy”. • Prowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych
• Organizowanie spotkań z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Na bieżąco
Podejmowanie współpracy
z instytucjami wspomagającymi szkołę. • Współpraca z Otwockim Klubem Sportowym
• Współpraca z Samorządem Szkolnym i sekcją sportową, Na bieżąco

Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdrowego trybu życia. • Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rekreacyjno-sportowych dla chętnych uczniów
• Uczestniczenie w akcji „Trzymaj formę” (przeprowadzenie akcji szkolnej). Corocznie wg planu wynik.

W okresie stażu§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. • Wykorzystanie komputera do opracowania własnych zajęć i pomocy dydaktycznych
• Komputerowe opracowanie dokumentacji nauczyciela
• Przegotowanie materiałów do teczki awansu zawodowego i ich archiwizacji w postaci plików komputerowych.

Na bieżąco
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji w procesie doskonalenia zawodowego. • Korzystanie z Internetu w celu uzyskania informacji związanych z awansem zawodowym i uzyskania wiadomości na temat zawodów i imprez sportowych
• Korzystanie z portali internetowych innych nauczycieli do doskonalenia warsztatu pracy.

Na bieżąco
Zamieszczanie własnych publikacji na stronach internetowych. • Zamieszczanie na stronie szkoły informacji na temat organizowanych zawodów sportowych i ich wyników
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego i scenariuszy lekcji otwartych w Internecie - dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami. Na bieżąco

W okresie stażu
Wdrażanie uczniów do korzystania z komputerów. • Przeprowadzenie lekcji multimedialnych
• Opracowanie prezentacji multimedialnych do wykorzystania na lekcjach wychowania fizycznego. Wg potrzeb

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. • Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu klasowego i przeciwdziałaniu agresji
• Rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem oraz rodzicami w celu poznania problemów uczniów
• Praca z dzieckiem uzdolnionym. Na bieżąco
Rozbudowa własnego warsztatu pracy. • Gromadzenie literatury przedmiotowej z wychowania fizycznego
• Uzupełnienie zaplecza z samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych Systematycznie w ciągu stażu§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Uaktualnienie wiedzy z zakresu awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. VIII/IX 2009
Wykorzystanie przepisów praw oświatowego w działalności wychowawcy • Analiza przepisów prawa oświatowego: Karty Nauczyciela oraz rozporządzeń MEN w sprawie awansu zawodowego nauczyciela
• Śledzenie na bieżąco informacji w Internecie na stronach MEN
• Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego: Statut Szkoły, WSO
• Opracowanie planu wychowawczego zgodnego z
• Rozwiązywanie problemów wychowawczych Na bieżąco


Cały okres stażu
Stosowanie przepisów prawa oświatowego • Opracowanie regulaminu Sali gimnastycznej, wyjść do hali sportowej
• Znajomość trybu kierowania uczniów do poradni Na bieżąco

Zatwierdzam do realizacji Podpis nauczyciela
……………………………………………. …………………………………………………….
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1473


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.