AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Kłeczek, 2012-06-11
Rzeszów

Ogólne, Scenariusze

Scenariusz zajęć świetlicowych Grzeczność na co dzień - konkurs

- n +


SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

TEMAT: Grzeczność na co dzień – konkurs.CEL GŁÓWNY:
- propagowanie wzorców kulturalnego zachowania się

CELE OPERACYJNE:
Uczeń
- zwraca uwagę na właściwe zachowanie się w różnych sytuacjach,
- używa zwrotów grzecznościowych,
- potrafi współpracować w zespole,
- umiejętnie komunikuje się z innymi,
- przejawia uwrażliwienie na drugiego człowieka,
- zna pojęcia: kultura osobista, dobre maniery,
- przestrzega norm i zasad.
METODY:
- podająca: objaśnienia nauczyciela, - aktywizujące: zadaniowa, sytuacyjna, decyzyjna, inscenizacja
FORMY:
- zbiorowa, grupowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- tabliczki z numerami grup (na stoliki), kartki z pytaniami i zadaniami, kartki z tematami scenek do odegrania, rekwizyty ( naczynia, sztućce, serwetka, kwiaty, słuchawki telefoniczne) puzzle dla każdego zespołu, kolorowe klocki (punktacja), nagrody (kalendarzyki, ołówki, długopisy, zakładki)

CZAS TRWANIA:
60 minut
PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I .Czynności organizacyjno - porządkowe.
1. Powitanie. 2.Wyznaczenie miejsc dla uczestników konkursu i widowni. 3. Zachęcenie wychowanków do udziału w zajęciach.


II. Wprowadzenie do tematu zajęć. Zapoznanie z regulaminem konkursu.

1. Do konkursu przystępują zespoły (drużyny) z klas I-III.
2. Każda drużyna wykona zadania konkursowe dotyczące kultury osobistej.
3. Za rozwiązanie każdego zadania drużyny mogą otrzymać od 0 - 3 punktów (klocki).
4. Wykonanie zadań będzie oceniane przez wychowawców wg. kryteriów: a) poprawność b) kulturalne zachowanie c) sposób wypowiadania się
5. Zwycięskie drużyny otrzymają nagrody.


III. Realizacja tematu zajęć.
Część 1
Przedstawiciele zespołów losują kartki z pytaniami otwartymi. Odczytują je cicho i ustalają odpowiedź. Następnie wybrany reprezentant zespołu czyta głośno pytanie i udziela odpowiedzi, po czym następuje przyznanie punktów.
Część 2
Przedstawiciele zespołów losują kartki z opisami sytuacji do zainscenizowania. Po naradzie zespoły przedstawiają scenki i otrzymują punkty.
Część 3
Wybrane dziecko z widowni losuje kartkę z pytaniami zamkniętymi dla konkretnego zespołu. Odczytuje pytanie oraz 3 propozycje odpowiedzi. Zespół dokonuje wyboru poprawnej odpowiedzi i otrzymuje punkty.

Część 4

Zespoły otrzymują polecenie ułożenia obrazka z puzzli. O ilości zdobytych punktów decyduje
czas wykonania zadania i sposób omówienia obrazka.

IV. Podsumowanie zajęć.

Podliczenie punktów w zespołach. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród.

V. Zakończenie zajęć.


Załącznik: zadania konkursowe


ZADANIA KONKURSOWE

CZĘŚĆ 1

1.Wymień 3 magiczne słowa.
2. Dlaczego w czasie zajęć w szkole nie nosi się nakrycia głowy?
3. Z jakich okazji wysyła się kartki z życzeniami? Podaj 3 przykłady.
4. Komu na pewno ustąpisz miejsca w autobusie? Wymień 3 przykłady.
5. Kogo przepuścisz przodem w drzwiach wejściowych do szkoły? Podaj 3 przykłady.
6. Ktorą stroną chodnika lub schodow należy chodzić? Dlaczego?
7. Dlaczego w parku nie wolno hałasować? Podaj 3 powody.
8. Gdzie należy wyłączyć telefon komorkowy? Wymień 3 miejsca.
9. Jaką postawę trzeba przyjąć w czasie hymnu?
10. Dokończ rymowankę 1 słowem.
Kiedyś potrącił Jasio Tomasza,
ale powiedział zaraz …….
11. Dokończ rymowankę 1 słowem.
Kiedy Markowi książkę dał wujek,
Marek powiedział grzecznie…….
12. Dokończ rymowankę 1 słowem.
Ala o zeszyt prosiła Zosię.
Zosia podając rzekła jej……
13. Nazwij łyżkę, widelec i łyżeczkę.
14. Nakryj do obiadu.
15. Jaki przedmiot ułożysz obok nakrycia?
16. Czy w czasie posiłku można rozmawiać?


CZĘŚĆ 2 ( scenki )

1. Zaproś kolegę na swoje urodziny.
2. Dzwonisz do kolegi. Telefon odbiera jego mama. Co powiesz?
3. Przedstaw się nowej koleżance. Zaproponuj wspólną zabawę.
4. Złoż koleżance życzenia imieninowe. Wręcz kwiaty.CZĘŚĆ 3

1. Do przyjaznych gestow zaliczę:
a) popchnięcie
b) podanie ręki
c) silne uderzenie w plecy

2. W czasie rozmowy okazuję szacunek, gdy:
a) trzymam rękę w kieszeni
b) parzę i uważnie słucham
c) żuję gumę

3. Kulturalny człowiek:
a) stale rozśmiesza innych
b) robi to co chce
c) zachowuje się stosownie do sytuacji

4. Szukając miejsca w kinie przechodzę :
a) tyłem do siedzących w rzędzie
b) na czworakach
c) przodem do siedzących w rzędzie

5. Zabieram głos w czasie zajęć:
a) kiedy mam ochotę
b) po podniesieniu ręki
c) po podniesieniu ręki i pozwoleniu nauczyciela

6. Gdy spotykam pracownika szkoły na ulicy:
a) udaję, że go nie widzę
b) mowię „ Dzień dobry”
c) czekam aż mnie pozdrowi

7. Gdy nauczyciel mnie upomina:
a) obrażam się
b) udaję, że nie słyszę
c) przepraszam i staram się poprawić

8. W filharmonii:
a) biję brawo ze wszystkimi
b) klaszczę dłużej niż inni
c) nigdy nie biję braw

mgr Iwona Kłeczek
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6022


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0