AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Bartosz, 2012-06-11
Lublin

Język polski, Konspekty

Świtezianka

- n +

Konspekt lekcji języka polskiego
przeprowadzonej w klasie III szkoły gimnazjalnej
przez Katarzynę BartoszCZĘŚĆ INFORMACYJNA:

I. Podręcznik: brak (materiały własne).
II. Materiał programowy: Adam Mickiewicz, Świtezianka (fragm.); Franciszek Karpiński, Laura i Filon (fragm.).
III. Ścieżki międzyprzedmiotowe: elementy edukacji ekologicznej (uczeń poznaje i uwrażliwia się na piękno przyrody poprzez lekturę i analizę utworów literackich).
IV. Cele lekcji:
a. uczeń identyfikuje nastrojowość sielankową oraz łączy ją z utworem F. Karpińskiego, zaś grozę i tajemniczość identyfikuje z balladą Mickiewicza
b. uczeń streszcza i charakteryzuje utwory omawiane na zajęciach
c. uczeń porównuje Laurę i Filona Karpińskiego ze Świtezianką Mickiewicza.
V. Typ lekcji: wprowadzająca nowy materiał programowy
VI. Metody nauczania: nauczanie polimetodyczne:
a. m. podająca – opis i pogadanka;
b. m. poszukująca – heureza;
c. m. oglądowa – tabelka na tablicy
d. m. aktywizujące –przedstawienie.
VII. Formy pracy: jednostkowa, zbiorowa oraz grupowa pod kierunkiem nauczyciela.
VIII. Środki dydaktyczne: słowne – fragmenty utworów; słuchowe – odtwarzacz płyt (kompozycje oddające charakter omawianych utworów, które mają wprowadzić uczniów w odpowiedni nastrój: Joseph Haydn, Sonata nr 1 C-dur; Beethoven, IX Symfonia )
IX. Materiał rezerwowy: opowieści (legendy, ustne przekazy, nawet plotki) o ciekawych, tajemniczych postaciach lub zdarzeniach, związanych z okolicą, w której mieszkasz (pogawędka).
X. Praca domowa: Przeczytam Lilije Adama Mickiewicza.
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:

I. Temat lekcji: Jak pachną maliny, czyli o próbie uczuć w sielance Laura i Filon F. Karpińskiego i balladzie Świtezianka A. Mickiewicza.
II. Przebieg lekcji:

Część wstępna:
1. Moment organizacyjny (przywitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności).
2. Sprawdzenie pracy domowej: klasa miała przeczytać fragmenty utworów, które będą omawiane na lekcji (kartkę z tymi fragmentami uczniowie otrzymali wcześniej od nauczyciela).
3. Poinformowanie uczniów o temacie lekcji, zapisanie tematu na tablicy.
4. Nauczyciel pyta uczniów kim był Franciszek Karpiński i w jakiej epoce tworzył (uczniowie omawiali już Pieśń Poranną i Pieśń Wieczorną Karpińskiego).
5. Nauczyciel w ten sam sposób pyta o Adama Mickiewicza (uczniowie omawiali już wiersz Niepewność).

Część właściwa:
1. Nauczyciel podaje uczniom informacje dotyczące powstania omawianych utworów:
a) Laura i Filon F. Karpińskiego: utwór znalazł się w zbiorku poezji Zabawki wierszem i przykłady obyczajne z 1780 roku
b) Świtezianka A. Mickiewicza: utwór pochodzi z Poezji wydanych w 1822 r., tomik ten wyznacza początek romantyzmu – nowej literackiej epoki w Polsce; omawiany utwór wchodzi w skład cyklu nazwanego Ballady i romanse.
2. Uczniowie, którzy wcześniej zgłosili się do dodatkowej pracy domowej, przedstawiają kolejno 3-minutowe scenki rodzajowe: pierwszą pt. Laura i Filon, drugą na podstawie Świtezianki.
[w tle uczniowie słyszą muzykę, która została odpowiednio dobrana przez nauczyciela do każdej ze scenek]
3. Uczniowie próbują znaleźć podobieństwa w omawianych utworach (każda teza musi zostać poparta cytatem):
a) sytuacja spotkania dwojga kochanków: na łonie przyrody, z daleka od siedlisk ludzkich, w obu utworach schadzka odbywa się nocą, przy świetle księżyca. świadkiem miłosnych spotkań jest drzewo (u Karpińskiego jawor, u Mickiewicza modrzew), w obu wypadkach ważnymi rekwizytami są: kosz malin i wieniec z kwiatów
b) próba uczuć, która ma potwierdzić prawdziwość miłosnych zapewnień; ma to też być gwarancją stałości kochanków; w obu utworach pojawia się osoba trzecia, która ma być miernikiem męskiej stałości
4. Nauczyciel dzieli klasę na trzy części; w parach uczniowie szukają cech różniących omawiane utwory (oczywiście każda teza musi być poparta cytatem):
a) 1 grupa – różnice dotyczące natury (jaka jest dla kochanków, czy bierze udział w zdarzeniach)
b) 2 grupa – różnice wypływające z kreacji bohaterów (co wiemy na temat ich pochodzenia, czy mają imiona, czym się zajmują i jakim językiem się posługują)
c) 3 grupa – różnice dotyczące uczuciowości (czy sprawa miłości została potraktowana poważnie, jak silne jest uczucie łączące bohaterów, co wiąże ze sobą kochanków)
(na zadanie przeznaczone są 3-4 minuty)

5. Nauczyciel rysuje na tablicy tabelkę, którą uczniowie przerysowują do zeszytów; tabelka jest uzupełniana wspólnie (nauczyciel, w razie potrzeby, zadaje pytania pomocnicze, wskazuje fragmenty i prosi o interpretację).

Laura i Filon Cecha różniąca Świtezianka
- natura sprzyja kochankom, jest im przyjazna
- jest tłem dla rozgrywających się wydarzeń i nie bierze w nich udziału

Natura - natura jest tajemnicza i dzika
- aktywnie uczestniczy w wydarzeniach
- wymierza karę niewiernemu kochankowi
- bohaterowie mają imiona
- imiona nie są polskie, są mitologiczne (Filon, Laura, Doryda)
- bohaterowie to pasterze i pasterki
- ich język zawiera w sobie wiele mitologicznych odniesień

Kreacje bohaterów - bohaterowie nie mają imion
- on jest strzelcem w borze
- o niej nikt nic nie wie, jest postacią tajemniczą; ukazuje się potem jako Świtezianka, nimfa wodna
- bohaterowie posługują się prostym językiem
- miłość traktowana jest jak zabawa, gra miłosna, która ma umocnić uczucia kochanków
- ckliwość i przesadne gesty
- o uczuciach mają świadczyć splecione wieńce i ryte na gałęzi imiona kochanków


Uczuciowość - uczucia są niezwykle silne, domagają się wyłączności
- miłość została przypieczętowana przysięgą, za której naruszenie grozi sroga kara
- uczucie, które łączy kochanków także po śmierci
SIELANKA Gatunek BALLADACzęść końcowa:
1. Nauczyciel pyta uczniów o problem „winy i kary” w Świteziance; dyskusja na temat winy młodzieńca i kary, którą otrzymał (czy kara odpowiada winie i czy jest zasłużona; czy oceniając czyn młodzieńca, można podać jakieś okoliczności łagodzące).
2. Uczniowie zapisują pracę domową: Przeczytam Lilije Adama Mickiewicza.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1356


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0