AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Musiałowska, 2012-05-31
Lublin

Język niemiecki, Scenariusze

Scenariusz użycia narzędzi TIK w pracy dydaktycznej Zajęcia dydaktyczne realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

- n +

Scenariusz użycia narzędzi TIK w pracy dydaktycznej
Zajęcia dydaktyczne realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nowa podstawa programowa stawia przed nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych nowe wyzwania. Ważnym zadaniem szkoły na IV etapie edukacyjnym jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.
Do ważnych umiejętności, wymienionych w NPP, należą:
•umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
•umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
•umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
•umiejętność pracy zespołowej.

Blended learning
Od kilku lat prowadzę zajęcia dydaktyczne wzbogacając nauczanie tradycyjne metodami i technikami kształcenia zdalnego. Używanymi przeze mnie narzędziami TIK są Internet, platforma zdalnego nauczania Moodle oraz tablica interaktywna. Blended learning sprzyja realizacji celów wymienionych w NPP. Odpowiednio przygotowane zadania online umożliwiają wykorzystanie pozyskanej wiedzy i umiejętności w praktyce. Uczniowie rozwiązują rzeczywiste problemy, praktycznie wykorzystują wiedzę i, tym samym, stają się aktywnymi uczestnikami procesu kształcenia.
E-learning przybliża uczniom metody użyteczne w kształceniu przez całe życie. Uczniowie rozwijają umiejętność samodzielnego uczenia się i korzystania z technologii. Organizacja procesu uczenia się i nauczania z wykorzystaniem platformy edukacyjnej odwołuje się do założeń konstruktywizmu społecznego. Zakłada on, że uczeń jest aktywnym podmiotem, który samodzielnie tworzy swój własny system wiedzy, korzystając przy tym z dostępnych mu źródeł informacji. Rolą nauczyciela, obok motywowania i wspierania uczniów, jest przydzielanie zadań i formułowaniu pytań stanowiących dla uczniów dylematy do rozwiązania. Rezultatem pracy nad rozwiązaniem owych dylematów jest powstanie w umyśle uczącego się nowej wiedzy. Wiedza konstruowana jest najefektywniej, kiedy uczenie się następuje poprzez współpracę. Platforma edukacyjna umożliwia pracę w grupach, dzielenie się własnymi doświadczeniami i opiniami oraz otwarcie się na doświadczenia i opinie innych.
Lekcje z komputerem i tablicą multimedialną zwiększają motywację uczniów, zrywają z rutyną i stanowią dodatkowe narzędzie pracy nauczyciela materiału (autentyczne materiały, różnorodność sposobu prezentacji, ćwiczenia interaktywne).

Poniżej przedstawiam scenariusz użycia narzędzia TIK w pracy dydaktycznej.

Szkoła: ponadgimnazjalna
Klasa: klasa 2
Przedmiot: język niemiecki
Narzędzie: Internet, platforma Moodle (składowe: zadanie online, forum, słownik), tablica interaktywna;

Cel użycia:
•uczniowie rozwijają kompetencję uczenia się, a w szczególności zdolność do pokonywania trudności, umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji, korzystania ze wskazówek;
•rozwijają sprawności językowe (czytanie, pisanie);
•są wdrażani do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego;
•wykorzystują pozyskaną wiedzę i umiejętności w praktyce;
•dokonują wyboru, motywują swoje decyzje, opisują przedmioty.

Opis wykorzystania

Temat projektu: Prezenty

Zadanie typu „tekst online”
Uczniowie „robią zakupy” w sklepie internetowym oferującym artykuły różnych kategorii (odzież, artykuły sportowe, gospodarstwa domowego, multimedia, zabawki i inne) oraz szukają prezentów na różne okazje. Do rozwiązania zadania wykorzystują stronę http://www.otto.de/. Na liście opcji szukają konkretnych kategorii i podkategorii produktów, podając przykłady.
Propozycje zadań:
•Proszę kliknąć na „Haushalt”, następnie wybrać „Kochen und Essen”. Proszę podać 3 przykłady artykułów, podając ich cenę i cechy;
•Jakie artykuły znajdyją się w podkategorii „Kleinelektro”?
•Proszę kliknąć na „Multimedia”. Co można znaleźć w podkategoriach „Surround- und Stereoanlagen”, „Lautsprecher und Kopfhörer”?
•Gdzie znajdziemy „Tassen, Thermokannen und das Besteck”?
•Proszę wyszukać po 3 ubiory dla pań, mężczyzn, dzieci, a następnie podać ich cechy (np kolor, wzór),materiał, markę oraz cenę.
(Das schwarze Keid von Bruno Banani kostet 99,99 Euro. Es ist ein Partykleid aus Chiffon. Das leichte Kleid ist kurz und elegant.)

Uczniowie wykonują to zadanie w trybie online, rozwiązania umieszczają na platformie Moodle.

Zadanie typu „Forum” (praca w grupach)
Na zajęciach w szkole prezentujemy prace uczniów korzystając z tablicy interaktywnej. Następnie uczniowie podzieleni na grupy pracują przy komputerach i wykonują kolejne zadania.
Przykłady zadań:
Zad. 1
Katrin i Oliver przeprowadzili się do nowego mieszkania. Z tej okazji organizują przyjęcie. Zastanawiacie się, co moglibyście im podarować. Katrin dużo czyta, gra w tenisa oraz lubi zapraszać gości. Oliver w wolnym czasie jeździ na rowerze, pływa, interesuje się fotografowaniem oraz motoryzacją. Obydwoje dużo podróżują. Proszę zebrać i zanotować pomysły na prezentów.
Proszę wybrać w wyszukiwarce (Suche) – z lewej strony na górze- hasło Wyszukiwanie prezentów, następnie Okazja-Przeprowadzka. Spośród propozycji prezentów (poniżej 40 euro) proszę wybrać te, które pasują do waszych przyjaciół, a ich cena nie przekracza 40 euro.
Proszę „zrobić zakupy”, klikając przy każdym artykule na „Szczegóły”, a następnie „Włóż do koszyka”. Proszę sprawdzić, ile kosztują wasze zakupy.
Zad. 2
Zamiast kilku mniejszych prezentów postanowiliście kupić jeden większy, np. namiot, śpiwór, aparat fotograficzny.
Proszę wyszukać te artykuły na stronie Otto. Następnie w formie tabeli proszę wypisać, co wam się podoba, a co nie w tych produktach. Proszę je porównać i wybrać jeden z nich.
Uczniowie umieszczają odpowiedzi na forum, tym samym mają możliwość porównania rozwiązań.
Zadanie wymagające współpracy online (Słownik)
Uczniowie tworzą słownik produktów dostępnych w sklepie online (na platformie Moodle). Zadanie polega na dodaniu do słownika odpowiednich nazw kategorii produktów, nazw produktów z tej kategorii (np. meble: szafa, łóżko, komoda, …), dodaniu grafiki, opisu. Można również dodać ciekawe linki związane z tym hasłem. Uczniowie mogą również dodawać komentarze do haseł dodanych już do Słownika przez innych.
Najpierw uczniowie powinni wybrać sobie kategorię produktów, które dodadzą do Słownika. Jedno dane hasło może wybrać tylko jedna osoba. O swoim wyborze trzeba poinformować (najlepiej w oddzielnym wątku - w tytule nazwa wybranej kategorii, na specjalnym Forum). Zatem wybierając hasło, należy sprawdzić, czy nie zostało ono już wybrane przez kogoś innego.
Rozwijane umiejętności (w ramach kompetencji uczenia się)
•umiejętność pracy zespołowej
•zdolność do pokonywania trudności
•umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji, korzystania ze wskazówek
•umiejętność wykorzystania pozyskanej wiedzy praktyce
Zalety takiego zastosowania
•dostęp do autentycznych materiałów
•różnorodność prezentacji materiału
•współdzielenie wiedzy między uczestnikami kursu
Netografia:
http://www.hueber.de
Anna Musiałowska
Opis poleceń w języku niemieckim:
Thema: Geschenke
Online-Aufgabe
Benutzen Sie die Webseite http://www..neu.otto.de
1. Klicken Sie auf “Haushalt”.
a) Was finden Sie unter “Kochen und Essen” und “Gläser”? Nennen Sie drei Beispiele.
b) Was finden Sie unter “Kleinelektro”? Nennen Sie drei Beispiele.
2. Klicken Sie auf „Multimedia”.
a) Was finden Sie unter “Surround- und Stereoanlagen”? Nennen Sie drei Beispiele.
b) Was finden Sie unter “Lautsprecher und Kopfhörer”? Nennen Sie drei Beispiele.
3. Wo finden Sie Tassen, Thermokannen und Besteck?
Forum-Aufgabe; Gruppenarbeit
1. Katrin und Oliver sind umgezogen. Deshalb geben sie eine Party.
Sie überlegen, was Sie ihnen schenken sollen.
Katrins Interessen: Tennis, Bücher; sie lädt gern Gäste ein.
Olivers Interessen: Autos, Fotografieren; er fährt Rad und schwimmt gern.
Die beiden reisen viel.
Geben Sie in die „Suche" (oben links) „Geschenkefinder" ein, dann „ Anlass”:„Einzug“, Das Geschenk darf nicht teurer als 40 Euro sein! Entscheiden Sie, was zu Daniela und Uwe passt.
Kaufen Sie ein. Klicken Sie bei jedem Artikel auf “Details” und dann auf “in den Warenkorb legen”. Vergleichen Sie jetzt links unten: Wie viel kostet Ihr Einkauf?.
2. Statt ein kleines Geschenk zu kaufen, wollen Sie mit Freunden zusammen ein größeres, zum Beispiel einen Fotoapparat, ein Zelt, einen Schlafsack geben.
Suchen Sie auf der Webseite von OTTO die Artikel. Schreiben Sie in die Suche: „Fotokamera“ und klicken Sie „Los“ an.
Machen Sie eine Tabelle: Was finden Sie gut, was schlecht an einem bestimmten Produkt?
Vergleichen Sie verschiedene Artikel und wählen Sie einen.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3254


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0