AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Halina Piechota, 2012-05-31
tarnobrzeg

Fizyka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko Halina Piechota
Szkoła Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi.
Okres stażu 2 lata i 9 miesięcy
Dyrektor szkoły mgr Wojciech Nasiłowski


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji
§7 ust.1 pkt.1Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły i środowiska lokalnego. 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.2. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania3. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej W okresie trwania stażu Potwierdzenie obecności na radach szkoleniowych Potwierdzenia
§7 ust.1 pkt.2Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. 1. Ukończenie kursu kierownika wycieczek szkolnych2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu3. Udział w pracach zespołu przedmiotowego4. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych5. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:· Konferencje szkoleniowe· Warsztaty metodyczne dotyczące nauczania fizyki i astronomii6. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno- przedmiotowa.7. Tworzenie własnego warsztatu pracy· Budowanie bazy materiałów dydaktycznych testów, czasopism itp. 2009/2010W okresie trwania stażu Zaświadczenia z ukończonego szkoleniaPotwierdzeniaSpis zebranych pozycji
§7 ust.1 pkt.3Poznawanie przepisów dotyczących systemów oświaty,z uwzględnieniem specyfiku i typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż 1. Analiza dokumentacji.· Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r.· W sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli· Karta Nauczyciela· Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. W sprawie zasad ocenienia, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenie egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.· Ustawa o systemie oświaty· Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet)2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. W okresie trwania stażu Potwierdzenia notatki
§7 ust.2 pkt.1Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach 1. Współpraca z opiekunem stażu:· Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.· Przygotowanie planu rozwoju zawodowego · Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.· Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.· Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli· Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.· Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.· Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.· Stosowanie aktywnych metod nauczania.· Opracowanie pomocy naukowych · Dobieranie różnorodnych metod nauczania i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.3. Publikowanie własnych prac.· Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne. Wrzesień 2009Raz w miesiącuW ciągu całego roku szkolnegoCały okres stażu KontraktPlan rozwoju zawodowegoKonspektyNotatkaPotwierdzenie
§7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb uczniów, problematyki i środowiska lokalnego 1. Pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych. 2. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem. 3. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów4. Prowadzenie dodatkowych zajęć z fizyki i astronomii – praca z uczniem zdolnym i słabym 5. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej. 6. Kontakty z Pedagogiem Szkolnym. 7. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących. Według planuCo roku Dzienniki zajęćpozalekcyjnychAnkiety,adnotacje wdziennikachlekcyjnych,sprawozdania
§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 1. Udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania technologii informatycznej w nauczaniu fizyki 2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, założenie własnej strony WWW – publikacje. 3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej. 4. Przygotowanie dyplomów i wyróżnień. 5. Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystywanie internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji 6. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i internetu. 7. Przygotowanie dokumentacjizałączonej do wniosku. Cały okres stażu Potwierdzenia ZaświadczeniaAdres stronyMateriały pomocnicze, prezentacje multimedialneKonspektyPlan rozwoju zawodowego
§ 7 ust.2 pkt.4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresupsychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela. biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma). 1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma). 3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego. 4. Aktywna praca nad samokształceniem. 5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami. 6. Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu klasowego, przeciwdziałaniu agresji. W ciągu stażu
§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP. 2. Analiza przepisów prawa oświatowego. 3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych. 4. Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania. 5. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, rekrutacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp. W ciągu stażu NotatkiPotwierdzenia

Opracowała Halina Piechota
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 928


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.