AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Irena Zając
Matematyka, Scenariusze

Własności figur płaskich

- n +

Własności figur płaskich

Temat: Własności figur płaskich.
Poziom nauczania: Własności figur płaskich.
Czas: 45 minut.
Cele: uczeń:
- czyta ze zrozumieniem instrukcję,
- odpowiada na proste pytania związane z przeczytanym tekstem,
- podaje własności figur płaskich: kwadratu, trójkąta, trapezu, równoległoboku,
- układa figury o podanych własnościach.
Środki dydaktyczne: tablica, czyste kartki, plansze, magnesy, kartki z instrukcją i pytaniami.
Metody pracy: metoda 66, rozwiązywanie problemów, dywanik pomysłów.
Formy: praca z całą klasą, indywidualna i w parach.

Przebieg lekcji

1. Przypomnienie pojęć: oś symetrii, środek symetrii, kąty wewnętrzne wielokąta, przyprostokątne, przeciwprostokątna.
2. Uczniowie rysują w zeszytach i na tablicy tabelkę:

nazwa figury boki kąty osie symetrii środek symetrii przekątne
           
           
           
           
           

3. Uczniowie otrzymują instrukcję i po każdym kroku wypełniają tabelkę odpowiadając na pytania:
 1. Jaką figury otrzymałeś?
 2. Co możesz powiedzieć o bokach tej figury?
 3. Co możesz powiedzieć o kątach tej figury?
 4. Czy figura ma osie symetrii, jeśli tak, to ile?
 5. Czy figura ma środek symetrii?
 6. Jakie własności mają przekątne figury?
4. Instrukcja:
 1. krok: zegnij kartkę papieru tak, aby otrzymać model kwadratu (resztę odciąć),
 2. krok: zegnij kwadrat wzdłuż drugiej przekątnej, a następnie przetnij go wzdłuż tej linii,
 3. krok: jeden z otrzymanych trójkątów przetnij wzdłuż pierwszego zgięcia,
 4. krok: zegnij narożnik dużego trójkąta tak, aby wierzchołek nałożył się na środek przeciwprostokątnej i przetnij wzdłuż załamania,
 5. krok: musisz przepołowić krótszą przekątną wycinając kwadrat,
 6. krok: zegnij model trapezu prostokątnego tak, aby wierzchołek kąta prostego pokrył się z wierzchołkiem kąta rozwartego i wykonaj cięcie wzdłuż zgięcia
5. Uczeń wcześniej wyznaczony przekazuje wiadomości o tangramie.
6. Uczniowie odtwarzają pocięty kwadrat.
7. Z elementów tangramu uczniowie w parach budują różne figury, przy pomocy magnesów prezentują je na tablicy i omawiają niektóre ich własności...

Praca domowa

Z elementów kwadratu zbuduj figurę mającą jedną lub dwie osie symetrii i naklej ją na kolorowy papier.
(instrukcję otrzymują uczniowie do domu)

Opracowanie: Irena Zając

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5885


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.