Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Agnieszka Radko, 2012-05-29
Cyców

Język polski, Plany pracy

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego i historii

- n +

ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO I HISTORII DLA SZÓSTOKLASISTÓW
Prowadząca: Agnieszka Radko
Liczba godzin w roku – 38

Cele i zadania:
- przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty
- powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i historii
- rozwijanie umiejętności uczniów zdolnych
- wspieranie uczniów z trudnościami w nauce
Plan pracy 2011/2012
Nr zajęcia Temat Zagadnienia Liczba godzin
1 Standardy wymagań egzaminacyjnych – zapoznanie. -standardy wymagań wraz z objaśnieniami dla uczniów 1
2 Test sprawdzający czytanie ze zrozumieniem. -doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i pracy z zadaniami testowymi 1
3 Odczytujemy dane z tabeli, diagramu, wykresu, planu, mapy, tekstu źródłowego. -plan, diagram, mapa, wykres, tabela 1
4 Redagujemy zaproszenie, ogłoszenie i zawiadomienie, - elementy zaproszenia, ogłoszenia i zawiadomienia
-budowa poszczególnych pism użytkowych
- poprawność językowa i ortograficzna 1
5 Notujemy w formie planu, tabeli i wykresu. - plan, tabela i wykres jako forma notatki
1
6 Redagujemy instrukcję i przepis. - budowa instrukcji i przepisu
-poprawność zapisu 1
7 Formułujemy wypowiedzi ze świadomością intencji. - intencja wypowiedzi
-prośba i odmowa
-pytanie i odpowiedź
- polecenie
-potwierdzenie i zaprzeczenie
-zachęta i zniechęcenie
-przeprosiny i współczucie
-wątpliwość 1
8 Opis postaci rzeczywistej. - poprawność kompozycyjna
-zgodność wypowiedzi z wymaganiami formy
- poprawność graficzna, ortograficzna, interpunkcyjna i językowa 1
9 Praca z osia czasu. - oś czasu
- określanie wieków
-umieszczanie wydarzeń w przedziałach czasowych
- obliczanie czasu miedzy wydarzeniami
-umieszczanie dat na osi czasu 1
10 Czytamy teksty źródłowe. - rodzaje tekstów źródłowych
-wyszukiwanie informacji
1
11 Wskazujemy przyczyny i skutki wydarzeń. - wskazywanie przyczyn i skutków wydarzeń na podstawie opisu zjawiska
- przewidywanie skutków działań i zdarzeń 1
12 Wyrażam i uzasadniam swoje zdanie. - wyrażanie własnych opinii
- właściwe argumentowanie 1
13 W świecie mediów- telewizja, radio, prasa. - czyta i analizuje ofertę różnych mediów
-posługuje się właściwym słownictwem
1
14 Praca ze słownikiem i encyklopedią. - rodzaje słowników i ich przeznaczenie
-zawartość encyklopedii
- budowa słownika
- poszukiwanie informacji 1
15 Opisujemy krajobraz. - wyznaczniki formy opisu krajobrazu
- słownictwo opisujące i oceniające
- kryteria poprawnościowe 1
16 Utrwalamy i stosujemy zasady ortograficzne. - podstawowe zasady ortograficzne
- ćwiczenia praktyczne 1
17 Redagujemy telegram i kartkę pocztową. Adresujemy kopertę. - nadawca i adresat
- zasady pisania telegramu
- poprawne adresowanie 1
18 Opisujemy dzieło sztuki. - słownictwo potrzebne do opisu dzieła sztuki
-kompozycja pracy 1
19 Środki poetyckie. - poznane środki poetyckie, ich rozpoznawanie i funkcja 1
20/21 Posługujemy się terminami związanymi z literaturą, filmem, muzyką, plastyką i teatrem. -terminy wskazane w podstawie programowej 2
22 Budujemy poprawne zdania. - zasady gramatyczne
- składnia zdania pojedynczego i złożonego
-interpunkcja w zdaniu
1
23 Sprawdzamy nasze umiejętności przed sprawdzianem szóstoklasisty 1
24 Sprawdzamy nasze umiejętności przed sprawdzianem szóstoklasisty 1
25/26 Praca z osią czasu i kartą historyczną.
- porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej
- umieszczanie dat w przedziałach czasowych
-posługiwanie się kartą historyczną 2
27 Praca z mapą.
- odczytywanie symboli umieszczonych na mapie
- posługiwanie się kierunkami geograficznymi
-określanie położenia obiektów na mapie 1
28 Reklama i jej rodzaje . - co to jest reklama i czemu służy
-reklama telewizyjna, radiowa i prasowa
- perswazja 1
29 Zdania złożone podrzędnie i ich wykresy. - typy zdań złożonych podrzędnie
- wykresy zdań 1
30/31 Słowotwórstwo- ćwiczenia utrwalające. - rodzina wyrazów, rdzeń, tworzenie nowych wyrazów 2
32/33 Części mowy i ich odmiana- ćwiczenia utrwalające. - poznane części mowy, ich funkcje i odmiana 2
34 Rodzaje i gatunki literackie. - epika, liryka, dramat
- gatunki literackie 1
35/36/37 Analiza tekstów poetyckich. - doskonalenie odbioru tekstu poetyckiego 3
38 Podsumowanie pracy na zajęciach. 1

Opracowała: mgr Agnieszka Radko
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3410
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016