AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Białas, 2012-04-24
Pszczyna

Klaudia Śledzińska
Ogólne, Scenariusze

Cała Polska czyta dzieciom - scenariusz

- n +

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Termin: 04.2012 – 06.2012 (17.04., 24.04., 8.05. – dla klas I, II; 11.04, 18.04., 27.04. – dla klas III; 16.04. – dla klas IV-VI)
Miejsce: sale lekcyjne, korytarz szkolny, zerówka
Uczestnicy: klasy I – III, IV – VI, klasy „0”
Odpowiedzialni: Klaudia Śledzińska, Anna Białas

Cele:
 propagowanie czytania
 utrwalanie poznanych treści
 zachęcanie do tworzenia własnej twórczości
 wyrobienie świadomej dyscypliny
 wzmocnienie więzi koleżeńskiej, nauka społecznego współżycia i współdziałania
 zachęcanie do uczciwej rywalizacji

Środki dydaktyczne:

 wybrane lektury:
 Alfred Szklarski „Tomek w krainie kangurów”
 Jan Brzechwa „Wiersze – Zoo”
 Astrid Lindgren „Lotta z ulicy Awanturników. Emil ze Smalandii”
 Roald Dahl „Matylda”,
 Edmund de Amicis „Serce”
 stroje
 dyplomy
 nagrody
 rzutnik
 komputer

Przygotowanie:

 Uczniowie z klas IV – VI czytają wybrane lektury uczniom z klas I – III.
 Przygotowanie pytań do konkursu czytelniczego dla klas IV – VI z lektury A. Szklarskiego „Tomek w krainie kangurów” oraz konkursu plastycznego dla kas I – III (Anna Białas, Klaudia Śledzińska).
 Przygotowanie inscenizacji wybranego wiersza dla klas „0”.

Przebieg:

Raz w tygodniu głośne czytane książek młodszym uczniom przez starsze dzieci:
 we wtorki uczniowie klas IV czytają klasom I, a uczniowie klas V czytają klasom II
 w środy uczniowie klas VI czytają klasom III.
Na zakończenie zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny wśród klas I – III związany tematycznie z usłyszanymi lekturami.
Dla klas IV – VI zostanie przygotowany konkurs czytelniczy z lektury Alfreda Szklarskiego „Tomek w krainie kangurów”, który odbędzie się w kwietniu.
W czerwcu w „zerówce” członkowie Samorządu oraz chętnie uczniowie przedstawią krótką inscenizację wierszy Jana Brzechwy „Zoo”. Zostanie przygotowana również krótka prezentacja
o zwierzętach.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Przedmiot konkursu
Prace plastyczne dotyczące usłyszanych lektur: klasy I – A. Lindgren”Lotta z ulicy Awanturników. Emil ze Smalandii”, klasy II – R. Dahl „Matylda”, klasy III – E. de Amicis „Serce”

- technika: rysunek, malarstwo
- format – A4 lub A3
- na odwrocie zamieszczamy następujące dane: imię, nazwisko, klasa

Uczestnicy
- uczniowie klas I – III (praca indywidualna)

Cele konkursu
- zachęcanie do twórczości plastycznej
- wspieranie działań i możliwości twórczych
- rozwijanie zainteresowań
- kreowanie przyjaznego wizerunku biblioteki
- zachęcanie do sięgania po literaturę
- rozwijanie chęci spędzania wolnego czasu przy książce

Uwagi końcowe
- każdy autor może złożyć jedną pracę
- prace będą odbierane w bibliotece lub na świetlicy do 10.05.2102r.
- prace zostaną wystawione w bibliotece szkolnej.KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS IV – VI

Z LEKTURY A. SZKLARSKIEGO „TOMEK W KRAINIE KANGURÓW”


MATERIAŁ DO PRZECZYTANIA:

Klasy IV – rozdziały I, II, III
Klasy V – rozdziały I, II, III, IV, V, VI
Klasy VI – rozdziały I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

UCZESTNICY: 2 – osobowe drużyny (można mieszać się między klasami danego rocznika)

TERMIN KONKURSU: kwiecień 2012r.

ZGŁOSZENIA: do 30 marca 2012r.w bibliotece szkolnej
u p. Klaudii Śledzińskiej lub u p. Anny BiałasSERDECZNIE ZAPRASZAMY


Scenariusz szkolnego konkursu czytelniczego
„Tomek w krainie kangurów”

Termin: 16.04.2012r.
Czas: 1 godz. lekcyjna
Rozpoczęcie: godz. 9.00
Miejsce: jadalnia szkolna
Uczestnicy: uczniowie klas IV, V, VI
Odpowiedzialni: Klaudia Śledzińska i Anna Białas
Komisja: ……


Cele konkursu:
- budzenie zainteresowań czytelniczych
- rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich
- utrwalanie poznanych treści
- wyrobienie świadomej dyscypliny
- wzmocnienie więzi koleżeńskiej
- nauka społecznego współżycia i współdziałania
- zachęcanie do uczciwej rywalizacji

Pomoce dydaktyczne:
- testy dla uczniów
- dyplomy
- nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca
- upominki dla pozostałych uczestników

Przygotowanie:
 przygotowanie zadań konkursowych i scenariusza (p. Klaudia Śledzińska,
p. Anna Białas)
 przygotowanie dyplomów
Przebieg konkursu:
1. Rozpoczęcie: powitanie uczestników konkursu

Przywitanie uczestników konkursu oraz komisji przez osobę prowadzącą. Przedstawienie członków komisji. Omówienie zasad i przebiegu konkursu. Życzenia powodzenia dla uczestników.

2. Rozwiązywanie testu

Uczniowie otrzymują pytania do przeczytanej lektury. Czas na rozwiązanie testu –
30 minut:
 Uczniowie klas IV odpowiadają na pytania z pierwszych 3 rozdziałów.
 Uczniowie klas V odpowiadają na pytania z pierwszych 6 rozdziałów.
 Uczniowie klas VI odpowiadają na pytania z pierwszych 9 rozdziałów.

3. Podsumowanie: wyłonienie zwycięzców, wręczenie dyplomów i nagród

Po napisaniu testu następuje sprawdzenie prac przez komisję. Po podsumowaniu wyników i wyłonieniu zwycięzców następuje wręczenie nagród przez Panią Dyrektor dla zdobywców miejsc I - III. Upominki oraz dyplomy za udział dla pozostałych uczestników zostaną wręczone przez organizatorów konkursu.KONKURS CZYTELNICZY „TOMEK W KRAINIE KANGURÓW” – KLASA IV

Imię i nazwisko uczestnika (-ów), klasa
………………………………………… …………………………………………

I. Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.

1. Za kogo Tomek wyszedł do odpowiedzi? /1 pkt
a) Tymowskiego
b) Pawluka
c) Tatarkiewicza

2. Co miał Tomek w tekturowym pudełku? /1 pkt
a) kowala bezskrzydłego
b) chrabąszcza majowego
c) chrząszcza jelonka

3. Kim był tata Jurka? /1 pkt
a) geografem
b) nauczycielem
c) instruktorem jazdy konnej

4. Do jakiego kraju wybierał się ojciec Tomka? /1 pkt
a) Nowej Zelandii
b) Afryki
c) Australii

5. Jak poczuł się tomek, gdy wsiadł do pociągu? /1 pkt
a) zaciekawiony i radosny
b) opuszczony i smutny
c) szczęśliwy i podekscytowany

6. Ile lat ma główny bohater? /1 pkt
a) 12
b) 13
c) 14
II. Udziel prawidłowej odpowiedzi.

1. Podaj nazwisko Tomka…………………………… /1 pkt

2. Podaj imię i nazwisko najlepszego przyjaciela Tomka…………………………… /2 pkt

3. Dlaczego tata Tomka uciekł za granicę? /1 pkt
……………………………………………………………..

4. Pod czyją opieką znajduje się główny bohater? /1 pkt
……………………………………………………………..

5. Kim była osoba, która przyjechała po Tomka? /1 pkt
…………………………………………………………….

6. Wymień imiona dzieci państwa Karskich. /3 pkt
……………………………………
……………………………………
……………………………………

7. Podaj imię wujka od Tomka. ……………………………………………… /1 pkt

8. W jaki sposób Smuga powiadomił ojca Tomka o przyjeździe? /1 pkt
.............................................................................................
9. Jaką funkcję powierzyli Tomkowi pan Smuga i jego ojciec? /1 pkt
............................................................................................

10. Dlaczego osadnicy zamieszkujący południowa i zachodnią Australię wykorzystują wielbłądy jako zwierzęta pociągowe? /1 pkt
……………………………………………………………………..
SUMA ZDOBYTYCH PUNKTÓW:………/19


KONKURS CZYTELNICZY „TOMEK W KRAINIE KANGURÓW” KLASA V

Imię i nazwisko uczestnika (-ów), klasa
………………………………………… …………………………………………

I. Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.

1. Za kogo Tomek wyszedł do odpowiedzi? /1 pkt
a) Tymowskiego
b) Pawluka
c) Tatarkiewicza

2. Co miał Tomek w tekturowym pudełku? /1 pkt
a) kowala bezskrzydłego
b) chrabąszcza majowego
c) chrząszcza jelonka

3. Kim był tata Jurka? /1 pkt
a) geografem
b) nauczycielem
c) instruktorem jazdy konnej

4. Do jakiego kraju wybierał się ojciec Tomka? /1 pkt
a) Nowej Zelandii
b) Afryki
c) Australii

5. Jak poczuł się tomek, gdy wsiadł do pociągu? /1 pkt
a) zaciekawiony i radosny
b) opuszczony i smutny
c) szczęśliwy i podekscytowany

6. Ile lat ma główny bohater? /1 pkt
a) 12
b) 13
c) 14

7. Jak nazywał się port u wybrzeży Afryki, w którym podróżnicy mieli pierwszy postój? /1 pkt
a) Port Alberta
b) Kair
c) Port Said

8. Kim był człowiek, którego podróżnicy spotkali podczas spaceru po mieście? /1 pkt
a) kapłanem
b) wróżbitą
c) lekarzem

9. Z tej wyspy bohaterowie przewozili zwierzęta do Australii. /1 pkt
a) Cejlon
b) Sumatra
c) Jawa

10. Tata zrobił Tomkowi zdjęcie na pewnym zwierzęciu. Jakie to było zwierzę? /1 pkt
a) wielbłąd
b) słoń
c) delfin

II. Udziel prawidłowej odpowiedzi.

1. Podaj nazwisko Tomka…………………………… /1 pkt

2. Podaj imię i nazwisko najlepszego przyjaciela Tomka…………………………… /2 pkt

3. Dlaczego tata Tomka uciekł za granicę? /1 pkt
……………………………………………………………..

4. Pod czyją opieką znajduje się główny bohater? /1 pkt
……………………………………………………………..

5. Kim była osoba, która przyjechała po Tomka? /1 pkt
…………………………………………………………….
6. Wymień imiona dzieci państwa Karskich. /3 pkt
……………………………………
……………………………………
……………………………………

7. Podaj imię wujka od Tomka. ……………………………………………… /1 pkt

8. W jaki sposób Smuga powiadomił ojca Tomka o przyjeździe? /1 pkt
.............................................................................................

9. Jaką funkcję powierzyli Tomkowi pan Smuga i jego ojciec? /1 pkt
............................................................................................

10. Dlaczego osadnicy zamieszkujący południowa i zachodnią Australię wykorzystują wielbłądy jako zwierzęta pociągowe? /1 pkt
……………………………………………………………

11. Kim był Mac Dougal? /1 pkt
…………………………………………………………….

12. Podaj nazwę statku, którym miał płynąć Tomek? /1 pkt
…………………………………………………………….

13. Jak nazywał się bosman statku? (podaj imię i nazwisko) /2 pkt
……………………………………………………………

14. Jaką broń znalazł Tomek w swojej kabinie? /1 pkt
……………………………………………………………

15. Kto pomógł Tomkowi zapoznać się z bronią i zaproponował, że nauczy go strzelać?
……………………………………………………………. /1 pkt
16. Czym Tomek podzielił się z bosmanem po przyjeździe na statek? /1 pkt
....…………………………………………………………..

17. Jak nazywał się słynny kanał między Afryką, a Azją, przez który przepływali podróżnicy? ………………………………………….. /1 pkt

18. Jak długo trwała jego budowa? (kanału, o którym mowa w poprzednim pytaniu) /1 pkt
………… lat

19. Jakie zwierzęta transportowali bohaterowie do Australii? /2 pkt
.....................................
.....................................

20. Jakim środkiem lokomocji podróżnicy przemieszczali się po Cejlonie? /1 pkt
...........................................


SUMA ZDOBYTYCH PUNKTÓW:………/35


KONKURS CZYTELNICZY „TOMEK W KRAINIE KANGURÓW” KLASA VI

Imię i nazwisko uczestnika (-ów), klasa
………………………………………… …………………………………………

I. Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.

1. Za kogo Tomek wyszedł do odpowiedzi? /1 pkt
a) Tymowskiego
b) Pawluka
c) Tatarkiewicza

2. Co miał Tomek w tekturowym pudełku? /1 pkt
a) kowala bezskrzydłego
b) chrabąszcza majowego
c) chrząszcza jelonka

3. Kim był tata Jurka? /1 pkt
a) geografem
b) nauczycielem
c) instruktorem jazdy konnej

4. Do jakiego kraju wybierał się ojciec Tomka? /1 pkt
a) Nowej Zelandii
b) Afryki
c) Australii

5. Jak poczuł się Tomek, gdy wsiadł do pociągu? /1 pkt
a) zaciekawiony i radosny
b) opuszczony i smutny
c) szczęśliwy i podekscytowany

6. Ile lat ma główny bohater? /1 pkt
a) 12
b) 13
c) 14

7. Jak nazywał się port u wybrzeży Afryki, w którym podróżnicy mieli pierwszy postój? /1 pkt
a) Port Alberta
b) Kair
c) Port Said

8. Kim był człowiek, którego podróżnicy spotkali podczas spaceru po mieście? /1 pkt
a) kapłanem
b) wróżbitą
c) lekarzem

9. Z tej wyspy bohaterowie przewozili zwierzęta do Australii. /1 pkt
a) Cejlon
b) Sumatra
c) Jawa

10. Tata zrobił Tomkowi zdjęcie na pewnym zwierzęciu. Jakie to było zwierzę? /1 pkt
a) wielbłąd
b) słoń
c) delfin
11. Z jakim żywiołem zmierzyli się na morzu Tomek i jego przyjaciele? /1 pkt
a) cyklon
b) huragan
c) tajfun
12. Jakie zwierzęta, według bosmana Nowickiego, huśtały się na sznurze? /1 pkt
a) delfiny
b) wieloryby
c) szczupaki

13. Kogo uratował Tomek przed tygrysem? /1 pkt
a) swojego ojca
b) bosmana Nowickiego
c) Smugę

14. Jakim środkiem lokomocji poruszali się podróżnicy w głąb Australii? /1 pkt
a) pociągiem
b) samolotem
c) konno

15. Rzeka w Australii, która zawdzięcza swoją nazwę polskiemu podróżnikowi i odkrywcy.
a) Słowackiego /1 pkt
b) Strzeleckiego
c) Strzemieckiego

II. Udziel prawidłowej odpowiedzi.

1. Podaj nazwisko Tomka…………………………… /1 pkt

2. Podaj imię i nazwisko najlepszego przyjaciela Tomka…………………………… /2 pkt

3. Dlaczego tata Tomka uciekł za granicę? /1 pkt
……………………………………………………………..

4. Pod czyją opieką znajduje się główny bohater? /1 pkt
……………………………………………………………..
5. Kim była osoba, która przyjechała po Tomka? /1 pkt
…………………………………………………………….

6. Wymień imiona dzieci państwa Karskich. /3 pkt
……………………………………
……………………………………
……………………………………

7. Podaj imię wujka od Tomka. ……………………………………………… /1 pkt

8. W jaki sposób Smuga powiadomił ojca Tomka o przyjeździe? /1 pkt
.............................................................................................

9. Jaką funkcję powierzyli Tomkowi pan Smuga i jego ojciec? /1 pkt
............................................................................................

10. Dlaczego osadnicy zamieszkujący południowa i zachodnią Australię wykorzystują wielbłądy jako zwierzęta pociągowe? /1 pkt
……………………………………………………………

11. Kim był Mac Dougal? /1 pkt
…………………………………………………………….

12. Podaj nazwę statku, którym miał płynąć Tomek? /1 pkt
…………………………………………………………….

13. Jak nazywał się bosman statku? (podaj imię i nazwisko) /2 pkt
……………………………………………………………
14. Jaką broń znalazł Tomek w swojej kabinie? /1 pkt
…………………………………………………………….

15. Kto pomógł Tomkowi zapoznać się z bronią i zaproponował, że nauczy go strzelać?
……………………………………………………………. /1 pkt

16. Czym Tomek podzielił się z bosmanem po przyjeździe na statek? /1 pkt
....…………………………………………………………..

17. Jak nazywał się słynny kanał między Afryką, a Azją, przez który przepływali podróżnicy? ………………………………………….. /1 pkt

18. Jak długo trwała jego budowa? (kanału, o którym mowa w poprzednim pytaniu) /1 pkt
………… lat

19. Jakie zwierzęta transportowali bohaterowie do Australii? /2 pkt
.....................................
.....................................

20. Jakim środkiem lokomocji podróżnicy przemieszczali się po Cejlonie? /1 pkt
...........................................

21. W którym wieku Holendrzy odkryli Australię? /1 pkt
.....................................

22. Podaj nazwiska 2 podróżników, o których rozmawiał Tomek z panem Bentleyem podczas podróży. …………………………………… /2 pkt
……………………………………

23. Do jakiego miasta w Australii dotarli podróżnicy? /1 pkt
……………………………………
SUMA ZDOBYTYCH PUNKTÓW:………/44


ODPOWIEDZI DO TESTU
„TOMEK W KRAINIE KANGURÓW”

I. Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.
1. a 9. a
2. c 10. b
3. a 11. a
4. c 12. b
5. b 13. c
6. c 14. a
7. c 15. b
8. b

II. Udziel prawidłowej odpowiedzi.
1. Wilmowski
2. Jurek Tymowski
3. aby uniknąć aresztowania przez carskich żandarmów
4. wujostwa Karskich
5. przyjacielem ojca od Tomka
6. Irka, Wojtek, Zbyszek
7. Antoni
8. telegraficznie
9. myśliwego („zaopatrywanie ekspedycji w świeże mięso”)
10. ze względu na ich wytrzymałość na brak wody
11. kapitanem
12. Aligator
13. Tadeusz Nowicki
14. sztucer
15. bosman (Tadeusz Nowicki)
16. widokówkami z Warszawy
17. Kanał Sueski
18. 10 lat
19. tygrysa i słonia
20. rykszą
21. w XVII wieku
22. Strzelecki, Wiśniowski, Korzeliński, Sturt, Stuart, Leichhardt, Kennedy
23. Do Portu Augusta
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2346


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.