AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Najduch, 2012-04-18
Nowy Sącz

Język angielski, Sprawdziany i testy

Sprawdzian całoroczny z języka angielskiego w klasie 2 gimnazjum (Podręcznik New Adventures Elementary)

- n +

I. Wstaw czasowniki w odpowiedniej formie ( czas Present Simple lub Present Continuous)

1. A: What time (the train/leave) …………………………… in the morning?
B: At 7:00. (you/want) …………………………me to give you a lift?
2. A: Can I speak to Mr Thomas?
B: I’m afraid he (not/be) ……………………. in his office at the moment.
3. A: (Sandra/be)…………………………still here?
B: Yes, she (leave)………………………for New York on Friday.
4. A: What (Mary/do)………………………….for living?
B: She (work) ……………… as a dentist.
5. A: What on earth (you /do) ………………………..?
B: I (prepare) ………………………. spaghetti Bolognese.

……../ 9

II. Czasowniki z nawiasów wstaw w odpowiedniej formie czasu Past Simple:

1. They …………….(be) at home all day yesterday.
2. My mother………………..(buy) a lottery ticket.
3. Last year Mark ……………(give) his girlfriend a rose for Valentine’s Day.
4. Why ………………………(you/come) to school yesterday?
5. Columbus …………………….(not/discover) Australia.

……./ 5

III. Uzupełnij dialog używając was/wasn’t, were/weren’t:

Steve: Where were you last week?
Andy: I ………….on holiday in America.
Steve: …………it fun?
Andy: Yes, it…………..great!
Steve: How many days…………..you there for?
Andy: We…………..there for two weeks.
Steve: …………you in a hotel?
Andy: No, we…………. . We ...............with my grandparents. They live in Florida!
Steve: ……..the weather good?
Andy: No, it………….. .It rained!

……/ 10

IV. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasu Past Continuous:

1. Two men …………………..(shout) from the house.
2. I ………………….(fly) a helicopter when the storm started.
3. The woman …………………….(not/moving).
4. What ……………………..(you / do) last night?
5. …………………….(you / read) a comic yesterday?
6. My grandfather (not / water) ………………………….our lawn yesterday at 5.00.

……./ 6

V. Wstaw czasowniki w odpowiedniej formie (I Okres warunkowy):

1. If she (get) ............….... a job, she ……..………(buy) a car.
2. If you (make) …………….a dinner tonight, I (do)………………… the washing-up.
3. Sheila (do)………………the shopping, if she (wake up)…………………early.
4. If we (miss) …………………the flight, we (go) ………………..to Madrid.
5. You (not/learn)………………to play the piano, if you (not/practise)…………………..

……./ 10

VI. Uzupełnij zdania czasownikami z nawiasów dodając going to lub will:

1. You (go)...................................... on holiday in August. I think there (be) ………………….. storms.
2. My sister (visit) …………………….. Italy. I’m sure she (have) ……………………..a great time.
3. It’s possible we (see) …………………….Dave, but I (not speak) ……………………. to him; he’s crazy!
4. Our science teacher (give) …………………… us homework. I’m sure it (be) ……………. tough.
5. We think we (pass) ………………….. the exam. We (study) …………………….. a lot before it.

……./ 10

VII. Uzupełnij zdania odpowiednimi zaimkami dopełnieniowymi:

1 Football’s boring. I hate …….
2 A What do you think of war films? B I can’t stand ……...
3 My brother’s very funny. Everyone likes …….. .
4 I’m very sad. I love Mark, but he doesn’t love……… .
5 Your sister’s cool. I like …….. a lot.
…….. / 5

VIII. Zaznacz poprawną formę przymiotnika:

1. Dawn is older / the oldest than all of her sisters.
2. Leah is taller / the tallest person in our family.
3. Ice hockey is more dangerous / the most dangerous sport than basketball.
4. Brazil is bigger / the biggest South American country.
5. This is better / the best women’s basketball team in the country.

………/ 5

IX. Uzupełnij tekst używając poniższych czasowników. Zastosuj czas Present Perfect:

visit have eat buy watch write

Steve…………….a great day out. He ………………… the Haunted House theme park with his friends. They …………………….a scary horror film. He …….……….. three ghostburgers! He ...............................a present for his little sister. It’s an enormous plastic spider. His sister didn’t go to the theme park. She stayed at home and studied for her exams. She …………………… a lot of notes.

……./ 6

X. Rozpisz słownie liczby.

589 - …………………………………………………………..
3720 - …………………………………………………………
840 000 - ……………………………………………………..
1 650 000 - ……………………………………………………

……./ 8
XI. Odpowiedz pełnym zdaniem na pytanie:

What is the weather like in the south of Poland in December?
……………………………………………………………………………………

……./ 3

XII. Podaj po dwa przykłady (w języku angielskim!) zwierząt które:

Are mammals: .................................... .........................................
Are amphibians: ………………………. ………………………….
Have fur: ………………………… …………………………..
Have paws: ………………………….. .........................................

........../ 8

XIII. Uzupełnij nazwy niebezpiecznych zawodów:

1. m _ _ _ _
2. p _ _ _ _ _ _ f _ _ _ _ _
3. _ _ _ _ f _ _ h _ _ _
4. b _ _ _ _ u _ _ _
5. r _ _ _ _ _ _ _ r _ _ _

......../ 5

XIV. Przetłumacz na język angielski:

1. Ona nigdy nie dotykała pająka ............................................................
2. On nie lubi zmywać naczyń. ...............................................................
3. Jak często spotykasz swoich przyjaciół? ..............................................................
4. W zeszłym tygodniu było trzęsienie ziemi. ........................................................
5. Co zamierzasz robić w przyszłości? .......................................................................

........./ 10
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 13833


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.67Ilość głosów: 12

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.