Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Agata Olsińska, 2012-03-19
Puławy

Przyroda, Konspekty

Rodzaje owoców

- n +


 
Temat lekcji : Rodzaje owoców
 
Cele lekcji :
Wymagania podstawowe:
- uczeń omawia  budowę owocu  (wiadomości)
- podaje przykłady owoców suchych i mięsistych (wiadomości)
- rozpoznaje pospolite drzewa i krzewy owocowe (umiejętności)
- wyjaśnia dlaczego nie należy spożywać nieznanych owoców (postawy)
- podaje przykłady roślin o owocach trujących (wiadomości)
- omawia znaczenie owocu w przyrodzie i dla człowieka (wiadomości)
- aktywnie pracuje na lekcji (postawy)
 
Wymagania ponadpodstawowe :
- uczeń wyjaśnia w jaki sposób powstaje owoc (wiadomości)
- wyjaśnia pojęcia :  zapłodnienie , rośliny okrytonasienne (wiadomości)
- rozpoznaje różne typy owoców pojedynczych , zbiorowych i owocostanów (umiejętności)
- charakteryzuje przystosowania owoców do różnych sposobów rozsiewania. (wiadomości)
 
Metoda nauczania :
- pogadanka
- obserwacja
- praca z tekstem
- metody aktywizujące
- uzupełnianie karty pracy
 
Formy pracy :
- grupowa
- zbiorowa
- indywidualna
 
Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze :
- teksty  na grupę : „Rodzaje owoców” i „Sposoby rozsiewania owoców i nasion”
- okazy naturalne dostępnych owoców
- plansze : rodzaje owoców
- karteczki do ewaluacji
- szary papier,  flamastry, klej , marker
- karty pracy dla uczniów
- podręcznik , ćwiczenia , zeszyt
- taśma skórka
- blok techniczny A3 i kartki A3i A4
- prezentacja multimedialna
- instrukcje dla grup na karteczkach do konkretnych zadań
- magnesy
- karta pracy - schemat : rodzaje owoców
 
 
Przebieg zajęć :
 
Faza wprowadzająca (10 min)
1. podział na 5 grup (w trakcie wejścia do sali uczniowie otrzymują losowo karteczki z numerkami od 1 do 5 po wejściu siadają przy właściwym stoliku) , wybór lidera.
2. sprawdzenie listy obecności zapisanie tematu w dzienniku
3. Pogadanka wstępna (przypomnienie wiadomości z ostatnich lekcji : jak powstaje owoc , definicje zapylenia i zapłodnienia , wyjaśnienie pochodzenia nazwy okrytonasienne)
4. Nakierowanie uczniów na temat lekcji (np. nauczyciel trzymając w ręku pomidor pyta uczniów : „Jakiego typu owoc trzymam w ręku ?”- owoc typu jagoda , a roślina z której pochodzi ten owoc to pomidor
Ktoś z klasy przypomni budowę owocu (miąższ , nasiona skórka )
5. Zapisanie tematu na tablicy, podanie i zapisanie przez uczniów do zeszytów celów (zagadnień) lekcji.
 
 
Faza realizacyjna
           
            Nauczyciel najpierw rozdaje grupom  tekst „Rodzaje owoców”(3 egz. na grupę) oraz karty pracy.
Następnie mówi , że na  podstawie wstępu tego tekstu uczniowie  mają za zadanie poprawnie uzupełnić  schemat klasyfikacji owoców roślin okrytonasiennych  na karcie pracy.
Uczniowie grupy , która jako pierwsza  poprawnie uzupełni schemat , dostają plusa . Następnie uzupełnia wyraźnie i czytelnie ten sam schemat  na szarym papierze zawieszonym na tablicy .
Następnie wszyscy uczniowie wpisują na kartach pracy , w puste komórki właściwe słowa. (5 min)
 
Zadanie dla grup:
Poszczególne grupy mają za zadanie wypisać z tekstu na kartki A3 czarnym flamastrem czytelnie typy owoców z danej grupy  i podać  przykłady roślin je wytwarzających.
Następnie z dostępnych kartek xero powycinać konkretne schematy danego typu owoców i dokleić je  na kartkę przy odpowiednim typie owocu (nie wszystkie typy owoców są na schemacie)
Następnie lider grupy dokleja kartkę na schemat na szarym papierze na tablicy i po zakończonej pracy przez grupy prezentuje .
W trakcie prezentacji uczniowie uzupełniają swoje schematy w  kartach pracy i wklejają je do zeszytu. ( 10 min)

Następnie nauczyciel zadaje pytanie uczniom , żeby podali przykłady polskich drzew i krzewów owocowych.

Uczniowie odpowiedzą na pytanie : Dlaczego nie wolno spożywać nieznanych owoców?
Nauczyciel krótko przedstawia statystyki zatruć owocami przez dzieci.
Prezentacja multimedialna  „rośliny o owocach trujących”
W trakcie prezentacji uczniowie zapisują do zeszytu przykłady roślin o owocach trujących ( co najmniej 5 przykładów) . Po prezentacji 1 uczeń dowolny podaje swoje zapisane przykłady.  (5 min)
Następnie nauczyciel zapowiada kolejne zagadnienie  lekcji „SPOSOBY ROZSIWANIA SIĘ NASION I OWOCÓW”
Prosi ucznia o przeczytanie wstępu z tekstu „SPOSOBY ROZSIWANIA SIĘ NASION I OWOCÓW”, tekst rozdany na grupę.
Następnie nauczyciel pyta uczniów , odnośnie przeczytanego fragmentu, o sposoby rozsiewania się nasion i owoców
 
Kolejne zadanie dla uczniów :
Uczniowie  mają w grupach za zadanie wypisać na kartkach A3 przykłady roślin , które rozsiewają się przez : wodę , wiatr, zwierzęta, człowieka  i same.
Następnie lider grupy przykleja kartkę na schemacie  na tablicy na szarym papierze i prezentuje ją .( 8 min)
W trakcie prezentacji uczniowie przerysowują schemat do zeszytu z podanymi przez grupy przykładami.
 
Faza podsumowująca
Nauczyciel rozdaje uczniom tabelki do uzupełnienia ( zadanie na plusa) pierwsze trzy osoby , które poprawnie i czytelnie  zrobią zadanie otrzymują plusa  (można korzystać z zeszytu)
Na zakończenie nauczyciel prezentuje pospolite owoce  i prosi uczniów o podanie jakiego typu jest prezentowany owoc (5 min) , w tym czasie uczniowie poprawnie uzupełniają tabelkę
 
Ewaluacja – nauczyciel rozdaje karteczki do ewaluacji
 
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2315
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016