AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Kinga Dziemianko, 2012-03-12
Choszczno

Renata Witkowska
Zajęcia pozaszkolne, Projekty edukacyjne

PROJEKT EDUKACYJNY ZAJĘĆ TURYSTYCZNO GEOGRAFICZNYCH

- n +

PROJEKT EDUKACYJNY ZAJĘĆ TURYSTYCZNO GEOGRAFICZNYCH,” OPRACOWAŁY:
Kinga Dziemianko
Renata Witkowska
nauczyciele mianowani
Gimnazjum Publicznego w BierzwnikuZespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku
73-240 Bierzwnik ,ul. Sienkiewicza 17
woj. Zachodniopomorskie

„(…) ludzie tęsknią dzisiaj do ojczyzny,
a zamiast niej przyznaje się im tylko państwo.
Ojczyzna jest ograniczona, wrośnięta w przeszłość,
zawsze nieduża, grzejąca serce, bliska jak własne ciało.”
( Czesław Miłosz )

WSTĘP
Dzisiejsza szkoła odchodzi od przekazywania encyklopedycznych często oderwanych od życia wiadomości. Zatem niezmiernie ważne staje się przygotowanie do samodzielnego podejmowania decyzji, rozumnego korzystania z rozmaitych źródeł wiedzy. Szkolna ławka nie jest już jedynym miejscem, w którym można posiąść wiedzę i poznać świat- szczególnie świat wartości. Dzisiejsza szkoła daje możliwość uczniom poznania świata wszystkimi zmysłami, a w szczególności poprzez wzrok, słuch dotyk. Świat fikcji ukazywany w filmach
i grach komputerowych daje złudzenie realności. Młodzież w wieku dorastania w dobie epoki wirtualnej szczególnie narażona jest na tego typu działania. W myśleniu ucznia na etapie gimnazjum pojawiają się już pierwsze pytania: „ po co żyję- jaki sens ma życie – po co i dla kogo się uczę?”. Dlatego głównym zadaniem tego programu jest ukazanie uczniom integralnej wizji osoby oraz wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Zatem niniejszy program łączy w sobie zagadnienia kulturoznawcze, historyczne, jak również turystyczne.
PROGRAM ZAWIERA:
 Wstęp
 Cele zajęć
 Założenia zajęć
 Plan pracy
 Efekt końcowy
 Dokumentację projektu
CELE ZAJĘĆ:
 rozwijanie zainteresowania własną miejscowością, regionem, województwem;
 doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
 rozbudzanie refleksyjności w opisywaniu wybranych miejsc;
 pogłębianie wiedzy krajoznawczej, historycznej, topograficznej o własnym regionie;
 inspirowanie do samodzielnych poszukiwań i poszerzania wiedzy przez uczniów;
 kultura życia bycia w różnych środowiskach i sytuacjach;
 selekcjonowanie faktów ważnych i istotnych, oddzielając je od błahych;
 umiejętność współżycia w grupie.
ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ:
 uczniowie zostają podzieleni na kilkuosobowe grupy;
 każda grupa otrzymuje 2-3 miejscowości do opracowania;
 uczniowie przedkładają opiekunom swój plan działania;
 uczestnicy zajęć zobowiązani są realizować swoje plany-zamierzenia systematycznie;
 uczniowie uczestniczą w zaplanowanych wycieczkach po regionie;
 uczniowie realizują projekt przez dwa lata;
 opiekunowie na bieżąco monitorują pracę uczniów, pomagają w wyszukiwaniu informacji, opracowywaniu zebranych materiałów.
WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU:
Projekt edukacyjny „zajęcia turystyczno- geograficzne” przyczynia się do wszechstronnego rozwoju i kształtowania aktywności intelektualno- poznawczej uczniów. Istotne znaczenie podczas nauki ma dobór odpowiednich treści, metod, sposobów ich realizacji. Obok wiedzy uczeń powinien zdobyć pewne umiejętności, nabyć postawy, które będą owocowały w dorosłym życiu.
Ważnym czynnikiem stymulującym aktywność intelektualno-poznawczą uczniów będą wycieczki przyrodnicze i krajoznawcze. Wycieczka wytwarza wśród uczestników atmosferę podniecenia, oczekiwania na przygodę, spotkania z czymś nowym. Jest formą dodatkowego źródła wiadomości dostarczającego przeżyć i wzruszeń, a także konfrontacją informacji podręcznikowych z rzeczywistością bezpośrednio obserwowaną. Każdy uczeń uczestniczący w projekcie poddawany jest procesowi kształtowania aktywności intelektualno-poznawczej na który składają się:
 kontakt z otaczającą przyrodą;
 szacunek i ochrona wobec obiektów kulturowych;
 wzbogacenie wiedzy i słownictwa;
 własna aktywność poznawcza i twórcza.
 Zatem zaplanowane zajęcia, które w znacznej części będą się odbywały poprzez wycieczki, wdrożą młodzież do kulturalnego i racjonalnego spędzania czasu wolnego. Rozwiną u uczniów zdolności obserwacyjne, nauczą dostrzegania zmian, odkrywania związków między zjawiskami i procesami. Stworzą okazję do kształcenia uwagi i jej podzielności. Pozwolą zatem na rozwój krytycyzmu, samodzielności myślenia
i kształtowania poglądu na świat. A osobom odpowiedzialnym za projekt, również możliwość obserwacji zachowań i postaw uczniów w różnych sytuacjach pozaszkolnych.
EWALUACJA:
 stworzenie galerii prac, zdjęć z ciekawych miejsc;
 zebranie prac w postaci albumów, folderów , które będą dostępne w bibliotece szkolnej;
 umieszczenie informacji na stronie internetowej naszej szkoły.
www.zspbierzwnik.edupage.org
PLAN PRACY ZAJĘĆ TURYSTYCZNO – GEOGRAFICZNYCH:
I ROK
1. Tworzenie programu zajęć; harmonogram działań.
2. Spotkanie organizacyjne- przydział zadań do realizacji.
3. Zbieranie informacji o wybranej miejscowości
a) ogólne informacje o wybranej miejscowości (charakterystyka miejscowości);
 położenie geograficzne
 przyroda
 zabytki
 ciekawe miejsca
 legenda
 mapa, itp.
b) korzystanie z różnych źródeł informacji (słowniki, encyklopedie, Internet, odwiedziny
w Urzędzie Gminy, analiza map, folderów itp.);
c) przetwarzanie informacji; opracowanie danych potrzebnych do stworzenia folderów poszczególnych miejscowości.
4. Praca nad mapą „Obiekty zabytkowe w gminie Bierzwnik”.
a) wycieczka po najbliższej okolicy-fotografowanie obiektów zabytkowych w naszej gminie.
II ROK
1. Dziedzictwo pocysterskie w Bierzwniku.
2. Powiat-Bierzwnik, Recz, Pełczyce, Krzęcin-wspólne dziedzictwo
a) wyszukiwanie w Internecie i literaturze wzmianek o pocysterskim dziedzictwie tych miejsc.
b) zajęcia w terenie- posługiwanie się aparatem, wykonywanie zdjęć zabytków, ciekawych fragmentów przyrody
c) wycieczka rowerowa wybraną trasą turystyczną
d) projektowanie folderów, albumów, map z zebranych materiałów
3. Szlakiem „wielkich bitew”.
a) wyszukiwanie informacji na temat bitwy pod Cedynią i pod Siekierkami;
4. Przyroda Drawieńskiego Parku Narodowego.
a) opracowanie graficzne
b) wycieczka do wybranego miejsca w parku
DOKUMENTACJA PROJEKTU:
 notatki,
 mapy,
 foldery,
 zdjęcia,
 rysunki.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1059


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0