AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Kinga Dziemianko, 2012-03-12
Choszczno

Zajęcia artystyczne, Projekty edukacyjne

PROJEKT EDUKACYJNY „TECHNIKA DECOUPAGE W ŚWIETLICY”

- n +

PROJEKT EDUKACYJNY
„TECHNIKA DECOUPAGE W ŚWIETLICY”

Opracowała Kinga Dziemianko
nauczyciel mianowany
Gimnazjum Publicznego w Bierzwniku

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku
73-240 Bierzwnik ,ul. Sienkiewicza 17
woj. Zachodniopomorskie
WSTĘP
Szkolne zajęcia artystyczne nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ekspresyjnych uczniów, dlatego też można często zaobserwować u nich chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach tego rodzaju. Znając potrzeby swoich uczniów ich zainteresowania i predyspozycje pragnę stworzyć im możliwość rozwoju twórczych talentów oraz pożytecznego i ciekawego spędzania czasu wolnego.
Ideą mojej działalności jest:
 wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia;
 przygotowanie ucznia do uczestnictwa w życiu kulturalnym przez pobudzanie i usprawnianie procesów percepcji wizualnej oraz działalności artystycznej;
 rozwijanie zainteresowań i talentów poprzez technikę decoupage.
Decoupage to technika ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię jak drewno, metal, szkło, ceramika, świece, plastik, meble, kompozycji wyciętych z papieru lub papierowej serwetki i pokryciu jej wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopiła się całkowicie i nie była wyczuwalna przy dotknięciu. Technika decoupage uprawiana była już w starożytnych Chinach skąd przywędrowała do Europy. W XIX wieku popularna była w Anglii
i Francji i stąd też wzięła się nazwa "decouper" czyli wycinać. Przedmiot malowany jest farba podkładową w celu zabezpieczenia większej przyczepności, następnie wybraną farbą akrylową, następnie przyklejane są wybrane motywy z papieru lub serwetek. Dodatkowo w celu uzyskania ciekawszego efektu przedmiot może być ozdabiany techniką postarzania powierzchni czyli spękania "crack", co daje efekt "wiekowości" przedmiotu. Można też stosować postarzającą technikę przecierki "shabby chic" oraz cieniowanie. Ostatnią fazą decoupage jest wielokrotne lakierowanie i szlifowanie powierzchni tak, aby nastąpiło całkowite stopienie się motywu z dekorowanym tłem i aby całość wyglądała na ręcznie malowany wzór
CELE :
 Aktywizowanie uzdolnień uczniów;
 Pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów;
 Rozbudzanie twórczej postawy uczniów;
 Rozwijanie wrażliwości plastycznej;
 Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych;
 Usprawnianie funkcji poznawczych, podnoszenie poziomu sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 Wyposażenie uczniów w wybrane wiadomości z zakresu sztuki decoupage;
 Kształtowanie umiejętności wyrażania zróżnicowanymi środkami plastycznymi form, zjawisk, przeżyć, doświadczeń;
 Kształtowanie umiejętności oceny wytworów człowieka.

TECHNIKI I DZIAŁANIA WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH:
 przygotowanie przedmiotów
 malowanie farbą podkładową
 nałożenie farby akrylowej
 nałożenie cracklaku w celu uzyskania spękań powierzchni
 nałożenie wierzchniej farby
 przyklejanie wyciętych wzorów
 cieniowanie i tapowanie powierzchni między wzorami
 wielokrotne lakierowanie i szlifowanie powierzchni
 wystawa powstałych rękodzieł
ZAKRES DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

LP.
ZADANIA OCZEKIWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA,
SPOSÓB REALIZACJI
1. ODNAJDYWANIE SWOJEGO MIEJSCA W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ. A. Rozwijanie samodzielności;
B. Wzajemna komunikacja;
2. ZAPOZNANIE Z PODSTAWOWĄ TECHNIKĄ DECOUPAGE
I MATERIAŁAMI DO JEJ WYKONANIA
PRZYGOTOWANIE SUROWYCH PRZEDMIOTÓW DO DECOUPAGE A. Organizacja własnego warsztatu pracy;
B. Zapoznanie z dokładną instrukcją użytkowania materiałów:
-kleju do decoupage
-farb akrylowych
-bejcy
-krakelierlacku
-lakieru
3. PRZYGOTOWANIE SUROWYCH PRZEDMIOTÓW DO DECOUPAGE
A. Przecieranie drewna papierem ściernym, czyszczenie;
B. Zabezpieczenie drewna przed malowaniem;
C. Dobór koloru farb akrylowych do motywu, mieszanie, nakładanie za pomocą gąbki.
4. WYDZIERANIE MOTYWÓW SERWETKOWYCH, WYCINANIE MOTYWÓW Z RYŻOWEGO PAPIERU
A. Precyzyjne wydzieranie motywów
z serwetek, oddzielanie warstw;
B. Wycinanie motywów z papieru, moczenie
i naklejanie.
5. POSTARZANIE PRZEDMIOTÓW
A. Dekorowanie spękaniami, uzyskanie wyglądu starych i nadszarpniętych przez ząb czasu przedmiotów (krakelierlack)
6. ZAPOZNANIE Z INNYMI RODZAJAMI TECHNIKI DECOUPAGE A. Decoupage na styropianie;
B. Decoupage na metalu;
C. Decoupage na szkle;
D. Decoupage na porcelanie;
E. Decoupage na wosku

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
Projekt edukacyjny „Technika decoupage w świetlicy” przyczynia się do wszechstronnego i jak najpełniejszego rozwoju osobowego ucznia. Wychowanie przez sztukę to nieodłączny element wychowania człowieka i niezwykle ważny proces, który obejmuje wszystkie predyspozycje psychiczne i który dokonuje się we wszystkich okresach życia. Sztuka pozwala nam na rozwijanie prawidłowej percepcji, wzbogacanie kultury, uczuć i wyobraźni, rozwijanie procesów poznawczych, kształtowanie postaw estetycznych oraz organizowanie procesu prawidłowej percepcji. W myśl tego stwierdzenia, każdy uczeń uczestniczący w projekcie poddawany jest procesowi kształtowania
i wzbogacania osobowości, na który składają się:
 kontakt z dziełami sztuki
 własna aktywność twórcza
 tworzenie i kreatywność
Rodzi się więc potrzeba przybliżania młodego człowieka do świata sztuki, który to świat pomaga rozumieć i przeżywać rzeczywistość, uczy odczuwać i dostrzegać to, co ukryte i czego dotychczas nie dostrzegaliśmy, a także kształtuje postawy moralne i społeczne. Wychowanie przez sztukę wzbogaca formy ludzkiego myślenia i uczy posługiwać się językiem wizualnym, wpływa na kształtowanie wyobraźni twórczej, która odgrywa ogromną rolę w rozwoju wszystkich dziedzin ludzkiego życia
EWALUACJA:
Po realizacji programu zdiagnozowanie osiągnięć następuje poprzez wystawę rękodzieł
w świetlicy szkolnej, umieszczenie zdjęć prac na stronie internetowej szkoły www.zspbierzwnik.edupage.org


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4498


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0