Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Katarzyna Pietrzyk, 2012-02-23
bilcza

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej

- n +

Sprawozdanie z działalności Zespołu Samokształceniowego Edukacji Wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego w I SSP w Kielcach
Zgodnie z założeniami planu pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok 20112012 w I semestrze zostały zrealizowane następujące cele:
I. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności
p.Edyta Michta, Katarzyna Pietrzyk- ukończyły szkolenie techniczne i metodyczne nauczycieli realizowane w ramach projektu „ Nauczyciel XXI wieku" organizowane przez ŚCDN w Kielcach.
p.B. Jagło – konferencja dotycząca rozliczenia projektu realizowanego w ramach indywidualizacji nauczania w klasach I-III.
p.Alina Hajdorowicz, Urszula Leźnicka – udział w konferencji metodycznej „Odkrywamy radość rozwoju- Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” zorganizowanej przez ŚCDN w Kielcach.
p.Wiktoria Gruba- ukończyła internetowy kurs Akademii Ortograffiti „Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I–III”.
p.Edyta Michta-zajęła III miejsce konkursie dla nauczycieli wychowania fizycznego „Edukacja zdrowotna a nowa podstawa programowa WF- jak przygotować ciekawe lekcje?” z organizowanym przez SODMiDN w Kielcach.
p.Edyta Michta – uczestniczyła w lekcji otwartej dla nauczycieli wychowania fizycznego – „Korekcja wad postawy w wodzie- analiza stylów pływackich pod kątem wykorzystania w korekcji wad postawy” oraz „Metodyka nauczania pływania kraulem i nauka skoku startowego”
p.Wiktoria Gruba – zdobyła wyróżnienie w konkursie „Nauczyciel XXI wieku”
p.Katarzyna Pietrzyk- zdobyła nagrodę w konkursie „Nauczyciel XXI wieku”
I. Uczniowie przygotowują programy artystyczne
Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w imprezach klasowych i szkolnych takich jak: Dzień Chłopaka, ślubowanie kl. Ia i Ib, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, andrzejki, mikołajki, koncert wigilijny z okazji świąt Bożego Narodzenia, wigilie klasowe, Dzień Babci.

III. Uczniowie poznają różne dziedziny sztuki
Uczniowie uczestniczą w spektaklach teatralnych TLiA „Kubuś” oraz w projekcjach filmowych. Zwiedzili także Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach oraz Galerię BWA.
Wychowawcy klas I-III i oddziałów przedszkolnych czynnie współpracowali z Działem Edukacji Muzeum Narodowego w Kielcach, uczestnicząc wraz z uczniami w cyklu zajęć edukacyjnych EKO, ARCHEO, ETNO, LOGIKO. Zajęcia miały na celu bezpośrednie obcowanie uczestników z cennymi zabytkami dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego.
IV. Uczniowie prezentują swoje dokonania w środowisku lokalnym
Uczniowie kl. O-III pod kierunkiem nauczycieli przygotowują prace plastyczne na konkurs „Mój Teatr” organizowany przez TLiA „Kubuś”.
W dniach 17- 23 października 2011r. uczniowie klas I-III SP oraz oddziału przedszkolnego, pod kierunkiem swoich wychowawców, uczestniczyli w projekcie ŚCDN „Otwarta Twoja Kariera” w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Ideą projektu było uwrażliwienie uczniów, nauczycieli i rodziców na potrzebę właściwego zaplanowania przyszłości zawodowej młodego pokolenia. Hasło tegorocznego projektu: „Otwarta Twoja Kariera”- „Zawody przyszłości”. Podczas realizacji projektu dzieci wykonały prace plastyczne n/t „Zawody w mojej rodzinie”. Nadesłane, w wersji elektronicznej do ŚCDN, prace uczniów utworzyły ZaMeK 2011 czyli III Zawodoznawczą Mediotekę Kariery i są dołączone do zasobów poprzedniej edycji OTK. Zamek 2011 zostanie udostępniony Stowarzyszeniu Doradców Szkolnych i Zawodowych RP - organizatorowi Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty. Szkolnym koordynatorem projektu była p. Katarzyna Pietrzyk.V. Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej aktywnie włączyli się w zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z rejonów, które dotknęła powódź, a także w akcję charytatywną „Pieluszka dla maluszka” organizowaną .

VI. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez przygotowanie przez nauczyciela kl. III testów kompetencji. Wychowawcy klas I – III oraz nauczyciel j. angielskiego p. M. Dętka przygotowują uczniów do wzięcia udziału w konkursach „Świetlik”, „Kangur”, „Fox” oraz „Zuch”.
p.B. Jagło przygotowywała uczniów do XIV edycji testu „Matematyka z plusem”- Oxford. Mateusz Szrajer z kl. III zdobył maksymalną liczbę punktów w w/w konkursie.
VII. Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy
We wrześniu wychowawcy klas Ia, Ib i oddziałów przedszkolnych przeprowadzili diagnozę wstępną uczniów zgodnie wymogami Podstawy Programowej. Diagnoza została przeprowadzona także w klasach II, IIIa i IIIb.
Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej po wstępnej analizie wyników diagnozy, wychodząc naprzeciw treściom zawartym w nowej podstawie programowej dotyczącej indywidualizacji nauczania, opracował programy wspierające, które głównie kładą nacisk na usuwanie objawów trudności w uczeniu się, wspomagają rozwój potencjalnych możliwości dzieci oraz rozbudzają w nich gotowość do uczenia się. Nauczyciele podjęli także działania w zakresie rozwijania predyspozycji i zdolności poznawczych u dzieci szczególnie uzdolnionych.
Przeprowadzona diagnoza oraz napisane programy wspierania posłużyły do realizacji założeń projektu „Lepszy start”, który rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2011/2012. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projektem objęci są uczniowie kl. I-III I Społecznej Szkoły Podstawowej, u których zdiagnozowano specyficzne trudności w uczeniu się, a także dzieci szczególnie uzdolnione.
Obydwie grupy dzieci potrzebują indywidualnego podejścia, stąd potrzeba zapewnienia im zajęć, które pozwolą zindywidualizować proces nauczania w ISSP. Uczniowie uczestniczący w realizacji projektu „Lepszy start” pracują w następujących grupach:
1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – nauczyciele prowadzący: B.Jagło, W.Gruba, A.Pawłowska.
2. Zajęcia logopedyczne – prowadząca D. Święcka
3. Gimnastyka-korekcyjna – nauczyciel prowadząca E.Michta
4. Nauka przez doświadczenie – nauczyciele prowadzący: B.Jagło. M.Orlińska, K.Pietrzyk
Zajęcia każdej grupy odbywają się raz w tygodniu

Wychowawcy klas I-III włączyli się także w realizację projektu „Szkoła bez przemocy”. W ramach projektu wychowawcy klas Ia, Ib, IIb przeprowadzili w klasach lekcje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
Ideą przyświecającą przeprowadzonym zajęciom było propagowanie bezpiecznego korzystania z Internetu, przy wykorzystaniu popularnych i lubianych przez dzieci metod kolorowanek, konkursów i innych form edukacji przez zabawę. Podczas lekcji głównym elementem zajęć była kreskówka pt.: „Sieciaki” przekazująca dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Sieci. Dzięki przeprowadzonym zajęciom dzieci są świadome niebezpieczeństw, jakie mogą napotkać w Internecie oraz poznały zasady bezpiecznego korzystania z Sieci.
Bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły jest ważnym problemem komunikacyjnym i edukacyjnym. Dlatego już 2 września 2011r. w naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Miejskiej Komendy Policji w Kielcach p. asp. Tomaszem Królakiem, p. asp. Izą Grabowską oraz p. Michałem Brelskim - ratownikiem medycznym. W pogadance na temat „Bezpieczna droga do i ze szkoły” wzięli udział uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Prelegenci między innymi zapoznali uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, uświadomili dzieciom zagrożenia i skutki wypadków drogowych, rozwijali u najmłodszych umiejętności przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni i na jezdni oraz przypomnieli jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi.
Uczniowie klasy Ia i Ib wraz wychowawczyniami p. Wiktorią Grubą oraz p. E. Michtą wzięli także udział w imprezie „Pierwszaki 2011/2012. Zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. Spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury odbyło się 7 października 2011r. Dzieci śpiewały, rapowały i tańczyły wraz z Jeżem Edkiem, policjantami, strażakiem, ratownikiem medycznym i lekarką.
Dzieci odpowiadały też na bardzo trudne pytania. Nasi uczniowie wspaniale spisali się podczas konkursów! Szkołę reprezentowali: Aleksander Gronowski, Jakub Rybak z kl. Ia oraz Mateusz Stępień z kl. Ib.
Na koniec spotkania sfotografowano wszystkich pierwszaków. Specjalny dodatek „Echa Dnia” wraz ze zdjęciami ukazał się 8 grudnia.

Przewodnicząca zespołu:
Katarzyna Pietrzyk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 20990
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016