Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Aneta Wysocka, 2012-02-13
Bielsko- Biała

Pedagogika, Plany wynikowe

Sprawozdanie z I półrocza pracy wychowawczo-dydaktycznej (starszaki)

- n +

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA PRACY
WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ
W GRUPIE V

Grupa V w roku szkolnym 2011/2012 liczy 25 dzieci w tym 12 dziewczynek i 13 chłopców. Jest to grupa bardzo żywa i absorbująca. Praca opiekuńcza i dydaktyczno-wychowawcza w grupie 5 -6latków realizowana była w oparciu o program edukacji przedszkolnej „ Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej. Ponadto w grupie realizowany jest również program własny „ Zanim zaczniemy pisać”.
Głównym celem naszej pracy było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka , zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym, przyrodniczym , przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.W ciągu półrocza dzieci uczyły się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad współdziałania zbiorowego, zdrowia i aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz mowy i logicznego myślenia. Wiele uwagi poświęciłyśmy na wyrabianie u dzieci samodzielności, kształtowania umiejętności współżycia w grupie, a przede wszystkim rozwijałyśmy u nich zainteresowanie pięknem przyrody, wpajałyśmy elementarne zasady ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa w przedszkolu i po za nim.
Różnorodność metod edukacyjnych stosowanych na zajęciach pozwoliła na osiągnięcie przez dzieci konkretnych efektów tj:
- Dzieci znają zasady ruchu drogowego obowiązujących pieszych
- Przestrzegają zasad bezpieczeństwa w zabawach ruchowych
- Rozpoznają niebezpieczeństwa wynikające z zabaw w niedozwolonym miejscach ( ulica, chodnik)
-Znają zasady hartowania organizmu , wiedzą jak się ubrać w zależności pogody
-Wiedzą, że nie należy wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne w okresie zimy
-Umiejętnie wybierają miejsca do zabaw w sali i w ogrodzie
- Zdają sobie sprawę , że urządzenia elektryczne mogą być niebezpieczne i nie należy ich samemu
- Starają się opanowywać chęć krzyku i głośnej rozmowy w celu ochrony narządów zmysłu i układu-nerwowego.

Główne zadanie do realizacji wynikające z rocznego planu pracy to : „ Poznawanie środowiska przyrodniczego poprzez obcowanie z różnego rodzaju działalnością artystyczną /muzyka, plastyka, taniec/. Dlatego też w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej stwarzałyśmy sytuację pozwalające na rozwijanie u dzieci umiejętności wyrażania siebie, swoich emocji, uczuć poprzez różne formy ekspresji słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej z uwzględnieniem szeroko pojętej przyrody. W związku z tym podjęłyśmy współpracę z Klubem Gajem, która obejmuje włączanie się w takie akcje jak: „ Czarodziejskie drzewo”, „ Drzewo Roku”, „ Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, „ Ucz się z klimatem”. Bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych o tematyce przyrodniczej.
 We wrześniu:
- wzięliśmy udział w warsztatach nt.: „ Odnawialne źródła energii” zorganizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
- obejrzeliśmy „ Przygody misia” w wykonaniu aktorów z teatru „ Kwadryga”.
 W październiku:
- uczestniczyliśmy w przedstawieniach teatralnych „ Dziki Kot”, „ O rybaku i złote rybce” wysłuchaliśmy koncertu zespołu muzycznego „ Metrum”.
- spotkaliśmy się z policjantem, który odwiedził nasze przedszkole.
 W listopadzie:
- udaliśmy się do BCK-u na musical pt.: „ Mała Księżniczka”
- uczestniczyliśmy w pierwszych zajęciach z dogoterapii prowadzonych przez pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża
- bawiliśmy się wraz z rodzicami na zabawie andrzejkowej
 W grudniu:
- odwiedził nas Mikołaj
- podjęliśmy współpracę z Flateam- zajęcia z dogoterapii będą odbywały się raz w miesiącu
- dzieliliśmy się opłatkiem podczas spotkania wigilijnego
 W styczniu:
- bawiliśmy się na Balu Karnawałowy
- braliśmy udział w zajęciach z dogoterapii
- wystawiliśmy „ Jasełka” z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz dla rodziców i dzieci z SP.
W ramach akcji programu Cała Polska Czyta Dzieciom, grupa raz w miesiącu uczestniczyła w zajęciach bibliotecznych w Bibliotece Osiedlowej, a także systematycznie były czytane i opowiadane bajki , opowiadania przez nauczycielki.
Włączyliśmy się w pomoc dla chłopczyka chorego na mukowiscydozę- przynosimy do przedszkola plastikowe nakrętki z których dochód przeznaczony jest na zakup leków.
Zebraliśmy artykuły szkolne, papiernicze, które trafiły do ubogich dzieci z Gambii.
W wyniku systematycznej pracy w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych dzieci rozwijały:
- umiejętności logicznego myślenia matematycznego w zakresie podstawowych pojęć matematycznych, orientacji w przestrzeni oraz zbiorów w oparciu o klasyfikację przedmiotów.
- umiejętności rozwijania mowy i myślenia w zakresie wypowiadania się całymi zdaniami, odpowiadania na pytania, kończenia opowiadań
- sprawności manualne poprzez: malowanie farbami, pastą do zębów, rysowanie kredkami, węglem,pastelami,lepienie--plasteliną,modelinąitp.
- sprawności fizyczne: poprzez uczestnictwo w zorganizowanych zestawach zabaw ruchowych, prowadzonych różnymi metodami ( elementy Pedagogiki Zabawy, R. Labana, W. Sherborn, K. Orffa oraz w grach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym).
- wrażliwość muzyczną: poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawach rytmicznych.
Celem ukierunkowanej działalności przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej , określane jako dojrzałość szkolna. W październiku przeprowadziliśmy badanie obserwacji gotowości szkolnej (arkuszem GE- 5), których objęłyśmy 24 dzieci.
Po analizie wyników diagnozy można stwierdzić, że zdecydowana większość dzieci chętnie bierze udział w zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczyciela, potrafi grupować przedmioty według różnych kryteriów oraz umieszczać je w odpowiednie miejsce w już ułożonym szeregu. Wszystkie dzieci są zainteresowane osiągnięciem celu, starają się dokończyć pracę, okazują radość z osiągniętego wyniku, potrafią zapamiętać i wykonać polecenie. Starają się pomagać innym, opiekować się jeśli zajdzie taka potrzeba. Starają się w miarę swoich możliwości badać przedmioty i pytać o przyczyny obserwowanych zjawisk. Jeśli chodzi o umiejętności związane z przygotowaniem do nauki czytania i pisania 16 radzi sobie dość dobrze, 6 dzieci w stopniu dostatecznym a troje wychowanków ma duże problemy.
Znakomita większość nie ma problemów z orientacją w schemacie własnego ciała, nazwami dni tygodnia i pór roku, danymi dotyczącymi miejsca zamieszkania oraz umiejętnościami z zakresu edukacji matematycznej.
Wyniki obserwacji dzieci i analiza wyników diagnozy zobligowały nas do opracowania 4 programów do pracy indywidualnej:
- Program indywidualny w zakresie poprawy wymowy- Nikola Ł., Dawid L., Izabela K., Jakub D., Szymon D., Szymon Sz., Dominika O.
- Program indywidualny dla dziecka zdolnego- Magdalena Z.
- Program indywidualny doskonalący motorykę małą i dużą oraz usprawniający koordynację wzrokowo- ruchową- Mateusz D., Mikołaj P.
- Program indywidualny dla Jakuba Sz. (w zakresie poprawnej wymowy, doskonalenia motoryki małej i dużej, rozwijania słuchu fonematycznego, słuchania ze zrozumieniem).

Wnioski do dalszej pracy:

- Realizacja programów do pracy indywidualnej
- Kontynuacja programu własnego „ Zanim zaczniemy pisać”
- Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, gratulowanie wygranej
koledze.
- Tworzenie warunków do osiągnięcia dojrzałości szkolnej poprzez realizację zadań w
kolejnych obszarach edukacyjnych.
- Wdrażanie dzieci do sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i
obowiązków.
- Kształtowanie umiejętności hamowania własnych reakcji agresywnych ( panowanie nad
własnymi emocjami i reakcjami podczas konfliktów).
- Kontynuacja współpracy z Klubem Gaja, Flateam
- Podjęcie współpracy z Nadleśnictwem, Ligą Ochrony Przyrody
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 46309
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016