AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karolina Sroka, 2012-02-08
Czarnków

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.
Imię i nazwisko: mgr Karolina Sroka
Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza nr 1 w Czarnkowie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 – 31.05.2014 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Grażyna Lipińska

Dyrektor Szkoły: mgr Michał Fąka

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004 r.
Zadania i formy realizacji
Dowody realizacji
§ 7.2.1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Przypomnienie procedur awansu zawodowego:
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

2. Współpraca z opiekunem stażu
• Zawarcie kontraktu.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja , opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
(Wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego, Kontrakt i harmonogram spotkań, scenariusze lekcji, wnioski z obserwowanych i przeprowadzonych lekcji, arkusz hospitacyjny)


3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
• Opracowanie planu wychowawczego dla klasy IVd.
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania (metoda przypadków/zdarzeń, inscenizacji, dyskusja okrągłego stołu, burza mózgów itp.)
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – testy, pokazy w PowerPoint itp.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
(Nr programów nauczania, wydruki opracowanych dokumentów , notatki, potwierdzenia, przykładowe pomoce dydaktyczne)


4. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikowanie kart pracy, konspektów lekcji m.in. na stronach www.literka.pl, www.profesor.pl, www.nauczyciele .mom.pl;
(Potwierdzenia)


5. Podejmowanie działań dodatkowych ważnych dla rozwoju szkoły, stwarzających możliwość zaangażowania uczniów o określonych zainteresowaniach:
• Współpraca z samorządem szkolnym (w zależności od potrzeb samorządu).
• Współpraca z biblioteką szkolną.
• Organizacja wycieczek mających określone cele dydaktyczne i wychowawcze
(Potwierdzenia, notatki, program wycieczki)

6. Udział w pracy Humanistycznego Zespołu Samokształceniowego, Zespołu Ewaluacyjnego i Zespołu ds. Patrona:
• Podniesienie efektywności pracy własnej, realizacja zadań szkolnych w pracy zespołowej, prowadzenie i obserwacja lekcji koleżeńskich, wygłaszanie referatów, przeprowadzanie uroczystości szkolnych.
• Przygotowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich.
• Przygotowanie referatu „Mobbing wśród uczniów.”
• Opieka nad Kroniką Patrona.
• Organizacja konkursu na najciekawszy list z podróży Sienkiewicza „List z podróży”
• Członek komisji oceniającej uczniów podczas konkursu recytatorskiego „Złota jesień”
• Przygotowanie uroczystości związanych z :
- rozpoczęciem roku szkolnego,
- świętem Patrona,
- DEN,
- Dniem Humanisty.
• Współorganizacja Powiatowego Konkursu Języka Polskiego
(Wykaz tematyki spotkań zespołu przedmiotowego, notatki, fotografie z uroczystości, scenariusze akademii, wnioski dotyczące korzyści dydaktycznych i wychowawczych, protokoły konkursów)

7. Udział w różnych formach doskonalenia wewnątrzszkolnego i zewnętrznego dotyczące rozwijania pracy wychowawczej, sfery psychologiczno-pedagogicznej.
• Warsztaty, konferencje metodyczne, posiedzenia szkoleniowe zespołów przedmiotowych, inne formy.
• Zdobycie kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych.
(Zaświadczenia, materiały szkoleniowe)

§ 7.2.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska uczniów oraz spotkania z rodzicami.
• Przeprowadzanie indywidualnych rozmów z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze bądź uczniów wykazujących zdolności w nauce.
• Analiza potrzeb uczniów wynikających z ich zainteresowań, możliwości, aspiracji uczniów i ich rodziców.
(Ankiety, wpisy w dzienniku, wizyty w domach rodzinnych)

2. Przygotowywanie uczniów do konkursów z języka polskiego oraz do testu kończącego szkołę podstawową.
• Przygotowanie planu zajęć dodatkowych (kółka zainteresowań), spotkania z uczniami wymagającymi wsparcia.
(Scenariusze zajęć, protokoły konkursów, analiza wyników uczniów)

3. Uczestniczenie w akcjach i konkursach odnoszących się do środowiska lokalnego.
• Angażowanie uczniów do działania na rzecz szkoły (udział w przygotowywanych akademiach, akcjach „Sprzątania świata”, innych akcjach o charakterze charytatywnym).
• Rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku „logopedia”.
(Notatka, protokoły konkursów, zaświadczenia)

§ 7.2.3.
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy nauczyciela.
• Przygotowanie stosownej dokumentacji: planów pracy, scenariuszy zajęć, sprawdzianów, testów w wersji elektronicznej.
• Korzystanie z projektora multimedialnego w czasie lekcji. Tworzenie prezentacji multimedialnych.
(Opracowane dokumenty, Sprawozdanie z wykorzystywania komputera podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych)

2. Wykorzystanie Internetu w pracy lekcyjnej.
• Prowadzenie wybranych lekcji w pracowni komputerowej, wykorzystanie ciekawych i przydatnych stron internetowych oraz programów multimedialnych.
• Korzystanie z dziennika elektronicznego.
• Tworzenie bazy łączy do stron www z materiałami dydaktycznymi,
(Scenariusze zajęć, baza łączy)

3. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• Udział w kursach i szkoleniach dotyczących technologii informatycznej (zdobycie umiejętności obsługi tablicy interaktywnej)
(Zaświadczenia o odbytych kursach)

§ 7.2.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Studiowanie literatury fachowej.
• Opracowanie i umieszczenie na serwerze referatów dotyczących wiedzy z zakresu pedagogiki.
• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających problemy dydaktyczno-wychowawcze.
• Aktywna praca nad samokształceniem.
• Wykorzystanie różnorodnych metod nauczania.
(Notatki, referaty)

2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych.
• Przeciwdziałanie konfliktom w klasie.
• Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania ich charakteru - podnoszenie kultury osobistej.
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas uroczystości, wycieczek i imprez szkolnych.
(Notatki)

§ 7.2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Przypomnienie zasad uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz aktualizacja dokumentacji dotyczącej prawa oświatowego.
• Zapoznanie się z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zamianami MEN z 14 listopada 2007r.) oraz wykorzystywanie ich w codziennej pracy.
• Przeglądanie stron internetowych a w szczególności strony Ministerstwa Edukacji Narodowej w celu aktualizacji wiedzy na temat przepisów prawa oświatowego.
• Analiza znowelizowanych dokumentów dotyczących prawa oświatowego.
• Udział w kursie o tematyce związanej z awansem zawodowym.
2. Analiza prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
• Analiza Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły
(Kserokopie dokumentów)Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1492


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.