AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Mędrycka, 2012-02-06
Drochlin

Język polski, Sprawdziany i testy

Składnia - sprawdzian dla klasy V

- n +

…………………………………………………………… WERSJA A
imię i nazwisko

SKŁADNIA – SPRAWDZIAN DLA KLASY V

Podczas rządów Popiela niedaleko Kruszwicy miał własną zagrodę zamożny kmieć Piast kołodziej. Szanowali i kochali go sąsiedzi, bo chętny był do rady i pomocy, uczynny
dla każdego, mądry i gospodarny.
Oprócz chaty i roli miał dużą pasiekę, która dostarczała mu miodu i wosku. Zarabiał także kołodziejstwem, więc pracy miał niemało, lecz i dostatek wszystkiego. Dobra żona Rzepicha pomagała mu w gospodarstwie, a wesołe i zdrowe dzieci stanowiły szczęście rodziców.
Właśnie podczas sporów z Popielem o wiece skończył lat siedem najstarszy syn Piasta. Była to dla rodziny bardzo ważna uroczystość, gdyż chłopiec z rąk matki przechodził
pod opiekę ojca. W dniu urodzin dziecka obchodzono tak zwane postrzyżyny. Ojciec po raz pierwszy obcinał synowi długie włosy, nadawał mu imię i wzywał dla niego błogosławieństwa przodków.
C. Niewiadomska „Piast”
1. Uzupełnij zdanie.
Tekst składa się z ….. wypowiedzeń.
2. Pierwsze wypowiedzenie tekstu jest zdaniem:
A. rozkazującym B. oznajmującym
C. pytającym D. wykrzyknikowym
3. Podkreśl podmiot jedna kreską, a orzeczenie dwiema.
Za czasów Popiela przybyli do Piasta dziwni goście.
4. Uzupełnij zdanie:
Podmiot i orzeczenie tworzą związek ……….., a pozostałe związki to związki …………..
5. Podkreśl wszystkie orzeczenia w ostatnim zdaniu tekstu.
6. Rozwiń podane zdanie, dodając określenia do podmiotu i orzeczenia.
Piast zajmował się.
…………………………………………………………………………………
7. Z podanych wyrazów ułóż wypowiedzenia.
gości, radością, przywitał, z, Piast, przybyłych.
…………………………………………………………………………………….
synowi, niezwykłe, Piasta, nadali, imię, Ziemowit, oni.
…………………………………………………………………………………….
8. Wskaż odpowiedź zawierającą związek główny zdania:
Opowieść o Piaście kołodzieju jest legendą.
A. opowieść o Piaście B. Piaście kołodzieju
C. opowieść jest D. jest legendą
9. Zdanie: Syn Piasta otrzymał niezwykłe imię Ziemowit. składa się z:
A. 3 związków B. 4 związków
C. 5 związków D. 6 związków
10. Wskaż równoważnik zdania:
A. Piast został nagrodzony za gościnność. B. Piast ich ugościł.
C. Rozpoczęcie tajemniczych obrzędów. D. Kmieć przyjął podróżnych.
11. Przekształć podane zdanie oznajmujące na pytające.
W legendzie wydarzenia realistyczne przeplatają się z fantastycznymi.
…………………………………………………………………………………………
12. Wskaż związek współrzędny.
A. Piast i Rzepicha B. rodzice Ziemowita
C. obrzęd postrzyżyn D. pogański obyczaj
13. Podany równoważnik zdania przekształć na zdanie o tej samej treści.
Kołodziej to człowiek wyrabiający wozy.
…………………………………………………………………………………………
14. Ostatni akapit tekstu składa się ze zdań:
A. 1 złożonego i 3 pojedynczych B. 2 złożonych i 2 pojedynczych
C. 3 złożonych i 1 pojedynczego D. 4 złożonych
15. Połącz podane zdania pojedyncze w jedno zdanie złożone:
Legendy podobne są do baśni. Baśnie też zawierają elementy fantastyczne.
………………………………………………………………………………………………………
16. Przekształć zdanie złożone w jedno zdanie pojedyncze.
Piast nie marzył, że zostanie księciem.
………………………………………………………………………………………………………
17. Wykonaj wykres zdania: Moja koleżanka wypożyczyła w bibliotece zbiór legend.…………………………………………………………………… WERSJA B
imię i nazwisko

SKŁADNIA – SPRAWDZIAN DLA KLASY V
Podczas rządów Popiela niedaleko Kruszwicy miał własną zagrodę zamożny kmieć Piast kołodziej. Szanowali i kochali go sąsiedzi, bo chętny był do rady i pomocy, uczynny
dla każdego, mądry i gospodarny.
Oprócz chaty i roli miał dużą pasiekę, która dostarczała mu miodu i wosku. Zarabiał także kołodziejstwem, więc pracy miał niemało, lecz i dostatek wszystkiego. Dobra żona Rzepicha pomagała mu w gospodarstwie, a wesołe i zdrowe dzieci stanowiły szczęście rodziców.
Właśnie podczas sporów z Popielem o wiece skończył lat siedem najstarszy syn Piasta. Była to dla rodziny bardzo ważna uroczystość, gdyż chłopiec z rąk matki przechodził
pod opiekę ojca. W dniu urodzin dziecka obchodzono tak zwane postrzyżyny. Ojciec po raz pierwszy obcinał synowi długie włosy, nadawał mu imię i wzywał dla niego błogosławieństwa przodków.
C. Niewiadomska „Piast”
1. Uzupełnij zdanie.
Tekst składa się z ….. wypowiedzeń.
2. Pierwsze wypowiedzenie tekstu jest zdaniem:
A. pytającym B. wykrzyknikowym
C. rozkazującym D. oznajmującym
3. Podkreśl orzeczenie dwiema kreskami, a podmiot jedną.
Tajemniczy goście uczynili nad synem Piasta znak krzyża.
4. Uzupełnij zdanie:
Podmiot i orzeczenie tworzą związek …………, a pozostałe związki to związki …………
5. Podkreśl wszystkie orzeczenia w ostatnim zdaniu tekstu.
6. Rozwiń podane zdanie, dodając określenia do podmiotu i orzeczenia.
Rzepicha pomagała.
…………………………………………………………………………………
7. Z podanych wyrazów ułóż wypowiedzenia.
gości, radością, przywitał, z, Piast, przybyłych.
……………………………………………………………………………………………
synowi, niezwykłe, Piasta, nadali, imię, Ziemowit, oni.
……………………………………………………………………………………………
8. Wskaż odpowiedź zawierającą związek główny zdania:
Opowieść o Piaście kołodzieju jest legendą.
A. opowieść jest B. Piaście kołodzieju
C. opowieść o Piaście D. jest legendą
9. Zdanie: Syn Piasta otrzymał niezwykłe imię Ziemowit. składa się z:
A. 6 związków B. 5 związków
C. 4 związków D. 3 związków
10. Wskaż równoważnik zdania:
A. Zły książę nie przyjął podróżnych. B. Piast został nagrodzony za gościnność.
C. Rozpoczęcie tajemniczych obrzędów D. Piast ich ugościł.
11. Przekształć podane zdanie oznajmujące na pytające.
W legendzie wydarzenia fantastyczne przeplatają się z realistycznymi.
…………………………………………………………………………………
12. Wskaż związek współrzędny.
A. rodzice Ziemowita B. Piast i Rzepicha
C. obrzęd postrzyżyn D. pogański obyczaj
13. Podany równoważnik zdania przekształć na zdanie o tej samej treści.
Postrzyżyny to dawny obrzęd.
…………………………………………………………………………………
14. Ostatni akapit tekstu składa się ze zdań:
A. 1 złożonego i 3 pojedynczych B. 3 złożonych i 1 pojedynczego
C. 2 złożonych i 2 pojedynczych D. 4 złożonych
15. Połącz podane zdania pojedyncze w jedno zdanie złożone:
Legendy podobne są do baśni. Baśnie też zawierają elementy fantastyczne.
……………………………………………………………………………………………
16. Przekształć zdanie złożone w jedno zdanie pojedyncze.
Piast nie marzył, że zostanie księciem.
……………………………………………………………………………………………
17. Wykonaj wykres zdania: Mój kolega pożyczył od przyjaciela zbiór legend
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6550


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.86Ilość głosów: 7