AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Żaneta Posmyk, 2012-02-02
Pajęczno

Matematyka, Konspekty

Prosta, półprosta, odcinek

- n +

SZKOŁA PODSTAWOWA
W CHORZEWIE

KONSPEKT DO LEKCJI MATEMATYKI W KL. IV

Temat: Prosta, półprosta, odcinek.
Prowadząca: Żaneta Posmyk

Cele operacyjne lekcji:
Uczeń:
- zna figury geometryczne: kwadrat, trójkąt, prostokąt, koło,
- wskazuje znane figury wśród przedmiotów znajdujących się w klasie,
- zna pojęcia prostej, półprostej, odcinka,
- rozpoznaje prostą, półprostą, odcinek,
- kreśli prostą, półprostą, odcinek.

Typ lekcji: wprowadzająca, ćwiczeniowa.
Metody pracy: pogadanka, opowiadanie, pokaz, ćwiczenia praktyczne, konkurs.
Formy pracy: indywidualna.
Środki dydaktyczne:
- plansze wyjaśniające pojęcia punktu, prostej, półprostej, odcinka,
- karta z opowiadaniem,
- zeszyt przedmiotowy,
- stoper,
- naklejki ,,zachętki”,
- zeszyt ćwiczeń.
PLAN ZAJĘĆ
1. Czynności wstępne:
- przywitanie z klasą,
- sprawdzenie listy obecności,
- sprawdzenie pracy domowej.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji.
3. Realizacja tematu.
4. Podsumowanie wiadomości. Ocena uczniów.
5. Omówienie pracy domowej.
6. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.
7. Pożegnanie uczniów.

Ad. 2. Nauczyciel pyta uczniów, jakie figury geometryczne znają.Uczniowie nazywają znane im figury i wskazują przedmioty w klasie, które według nich mają kształty figur geometrycznych.Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że istnieją jeszcze takie figury jak: prosta, półprosta, odcinek, po czym zapisuje temat na tablicy.

Ad. 3. Nauczyciel czyta uczniom opowiadanie (załącznik 1).
Nauczyciel wyjaśnia pojęcia punktu, prostej, półprostej i odcinka. Prezentuje sposób oznaczania i przedstawiania ich na płaszczyźnie. W tym celu wykorzystuje plansze z przedstawionymi figurami geometrycznymi
Uczniowie wykonują rysunki w zeszytach przedmiotowych.

Nauczyciel wyjaśnia zasady przeprowadzania konkursów. Głośno czyta instrukcje, a gdy uczniowie są gotowi do wykonania zadania, włącza stoper.
Konkurs I
Narysuj punkt A, następnie prostą l przechodzącą przez ten punkt. W ciągu 15 sekund narysuj za pomocą linijki jak najwięcej takich prostych.
Konkurs II
Narysuj punkty A i B, a następnie prostą m, która przez nie przechodzi. W ciągu 10 sekund narysuj jak najwięcej takich prostych.

Ad. 4. Nauczyciel zadaje zagadki dotyczące poznanych figur (załącznik 3).Załącznik 1

PODRÓŻE PUNKTU PO KRÓLESTWIE GEOMETRII

W Królestwie Geometrii mieszkał sobie punkt A. Był on bardzo ciekawski i wszystko chciał wiedzieć. Gdy tylko zobaczył jakąś linię, zaraz pytał:
- Jak się ta linia nazywa? Czy jest ona długa, czy krótka?
Pewnego razu punkt pomyślał:
- Jak wiele tracę, tkwiąc ciągle w tym samym miejscu! Wyruszam w podróż.
Jak pomyślał, tak zrobił. Wszedł na prostą. Szedł po niej bardzo długo. W końcu zmęczył się, stanął i powiedział:
- Jak długo mam tak iść? Czy daleko jeszcze do końca tej prostej?
Prosta roześmiała się:
- Och, punkcie! Wcale nie dojdziesz do końca: nie wiesz, że prosta nie ma końca?
- To ja zawracam – powiedział punkt A. – Na pewno poszedłem nie w tę stronę, co trzeba.
- Z drugiej strony też nie ma końca. Linia prosta wcale nie ma końców.
Punkt zmartwił się:
- To jak to: będę szedł i szedł bez końca?
- Jeżeli nie chcesz iść bez końca, to wezwijmy na pomoc nożyczki.
- O, tak, tak – ucieszył się punkt A. – Ale po co?
- Zaraz zobaczysz – odpowiedziała prosta.
Nożyczki zjawiły się natychmiast. Ciach, ciach i przecięły prostą.
– Jest koniec, brawo! - krzyknął punkt. - A czy można zrobić koniec z drugiej strony?
- Czemu nie – zgodziły się nożyczki.
- Jakie to ciekawe! – zawołał punkt A. – Co to się zrobiło z mojej prostej! Z jednej strony koniec, z drugiej strony koniec. Jak to się nazywa?
- To jest odcinek – powiedziały nożyczki. – Właśnie, punkcie, jesteś na odcinku prostej.
- Odcinek, odcinek prostej – z zadowoleniem powtarzał punkt, spacerując po odcinku tam i z powrotem.
- Zapamiętam tę nazwę. Fajnie być na odcinku. Ale prosta też mi się podobała. Szkoda, że jej już nie ma. Przecież teraz, zamiast prostej, mam odcinek i jeszcze dwa te... nie wiem, jak to się nazywa. Też odcinki?
- Nie – odpowiedziały nożyczki. – Przecież one mają tylko z jednej strony koniec, a z drugiej strony końca nie ma. Nazywają się inaczej.
- A jak się nazywają?
- Półproste.
Punkt zawołał z radością :
- One są podobne do promieni słońca!
I pobiegł dalej szukać nowych figur w tym ciekawym Królestwie Geometrii...(opowiadanie zaczerpnęłam z czasopisma "Matematyka w Szkole")


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3123


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1