AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Cap, 2011-10-19
Świnoujście

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO - Aleksandra Cap

SZKOŁA - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świnoujściu

ZAJMOWANE STANOWISKO - Pedagog szkolny

CZAS TRWANIA STAŻU - 2 lata i 9 miesięcy

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU - 1 września 2008r.

DATA UKOŃCZENIA STAŻU - 31 maja 2011r.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się awans na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

WSTĘP DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO


Na stanowisku pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 pracuję od sześciu lat. Ukończyłam różne formy doskonalenia zawodowego, które pomagają mi rozwijać swój warsztat pracy oraz umiejętności. Mogę wspierać nauczycieli i rodziców w ich działaniach wychowawczych jak i pomagać dzieciom w różnych sytuacjach rodzinnych, losowych ale także dbać o poczucie bezpieczeństwa ich w szkole.
Myślę, że okres stażu pomoże mi uporządkować i ukierunkować moje działania na tle działań szkoły, mojego miejsca w niej i specyficznych potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli.
Ubieganie się o status nauczyciela dyplomowanego stało się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie pozwoli zweryfikować opinię jakim jestem pedagogiem.
Przedstawiony Plan Rozwoju jest dokumentem otwartym tzn. możliwe jest dokonywanie jego modyfikacji w trakcie realizacji.


Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Czynności organizacyjne.


1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego i przygotowanie planu rozwoju - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju - gromadzenie dokumentacji
- praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju - przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego plan rozwoju
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Udział w różnych formach podnoszących poziom pracy szkoły - praca w zespole wychowawczym (okresowe spotkania wychowawców, omawianie problemów wychowawczych uczniów)
- praca w zespole opracowującym program profilaktyki szkoły, plan pracy szkoły, praca nad zmianą Statutu Szkoły

2. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw bezpieczeństwa - okresowe spotkania zespołu zadaniowego
- ocena stanu bezpieczeństwa szkoły i przedstawiania wniosków na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy - aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych doskonaleniach zawodowych (rady pedagogiczne, rady i zespoły szkoleniowe, warsztaty, kursy, konferencje)
4. Promocja szkoły w środowisku - współpraca ze świetlicą środowiskową (andrzejki, mikołajki)
- współorganizowanie przedstawień o charakterze profilaktycznym na terenie świetlicy środowiskowej i przedszkola
5. Prowadzenie dodatkowych zajęć - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów nie radzących sobie z emocjami
- prowadzenie zajęć integracyjnych i socjoterapeutycznych dla uczniów klas IV – VI
- prowadzenie zajęć wychowanie do życia w rodzinie
6. Organizowanie konkursów i przedstawień w ramach koordynowania programu profilaktyki szkoły - przygotowanie uczniów do konkursów w zakresie profilaktyki
- przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniach profilaktycznych na terenie szkoły i poza nią


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie Internetu w pracy pedagoga regularne śledzenie przepisów prawa oświatowego
- korzystanie z internetowych portali edukacyjnych
2. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej - samodzielne przygotowanie pomocy naukowych na zajęcia
- pisanie sprawozdań, planów pracy, programów profilaktyki, scenariuszy przedstawień, imprez szkolnych, ankiet
- Przygotowanie dla uczniów dyplomów za udział w konkursach
3. Organizowanie konkursu o tematyce profilaktycznym - ulotka antynikotynowa
- przewodnik po zdrowym stylu życia
4. Współtworzenie gazetki szkolnej - praca w zespole redagującym gazetkę (spotkania z uczniami)
- przygotowywanie poszczególnych wydań pisma
- Współorganizowanie sprzedaży pisma


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu - sporządzenie kontraktu
- pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- opracowanie harmonogramu współpracy
- hospitowanie zajęć prowadzonych przez stażystę, omówienie zajęć, wyciąganie wniosków
- prowadzenie zajęć przez opiekuna stażu, omawianie lekcji
- sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami - wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań wychowawczych
- opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć na godziny wychowawcze
- współorganizowanie obozu integracyjno – sportowo – językowego (z nauczycielem j. angielskiego oraz W-F)
- współorganizowanie przedstawień charakterze profilaktycznym, „Karaoke”, zielonych szkół.
3. Dzielenie się wiedzą nabytą podczas kursów i szkoleń - przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom
4. Współpraca w przygotowywaniu ogólnoszkolnych imprez i akcji profilaktycznych - Pomoc w doborze repertuaru, przygotowanie scenariuszy,
- aktywna pomoc w organizacji imprez szkolnych


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Wspólne opracowanie programu profilaktyki szkoły - koordynowanie działań i realizacja opracowanego programu profilaktycznego
2. Propagowanie działań mających na celu przeciwdziałanie nałogom i patologiom - organizowanie akcji antynikotynowych oraz prozdrowotnych
- przedstawienia profilaktyczne
3. Współorganizowanie zielonych szkół - wybór oferty zielonej szkoły
- opracowanie programu wyjazdu uczniów na zieloną szkołę
4. Prowadzenie zajęć integracyjnych i terapeutycznych - opracowanie scenariuszy zajęć


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie pomocy dla uczniów - rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów
- realizacja programu „Wyprawka szkolna” i „Stypendia szkolne”
- organizowanie dożywiania
- akcja podziel się przyborami szkolnymi
- współpraca z MOPR w celu rozpoznawania środowiska i pomocy dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiom
- współpraca z wychowawcami i Radą Rodziców w celu zorganizowania Mikołaja
2. Współpraca ze świetlicą Towarzystwa Przyjaciół dzieci - organizowanie dla wychowanków świetlicy środowiskowej imprez: andrzejki, mikołajki
- organizowanie kiermaszów w celu pozyskania funduszy na zakup gier dydaktycznych do świetlicy
3. Współorganizowanie imprez środowiskowych - współorganizowanie Dnia Dziecka, festynu rodzinnego, kiermaszów bożonarodzeniowych i wielkanocnych
4. Akcje charytatywne - pozyskiwanie funduszy na cele charytatywne poprzez organizowanie: kiermaszów, sprzedaż gazetki, stroików


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi, osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca ze świetlicą środowiskową, Policją, Sądem, MOPR, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, - współpraca z policją w realizacji programu profilaktycznego
- kontakty z kuratorami w celu kontrolowania rodziców nad sprawowaniem opieki nad dziećmi
- spotkania z pracownikami socjalnymi w celu diagnozowania środowiska i udzielania pomocy dzieciom
- stałe kontakty z pracownikami PPP (kierowanie uczniów na badania, konsultacje)
2. Współorganizowanie akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Zorganizowanie zbiórki pieniędzy (kiermasz, kwesty)§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi - indywidualne oraz wspólne z wychowawcą spotkania z rodzicami
- ustalanie i zastosowanie środków zaradczych
2. Studium przypadku - rozpoznanie i rozwiązanie problemu opiekuńczego ,Opis i analiza przypadku


Aleksandra Cap
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6794


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.