AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

MAGDALENA HERUDZIŃSKA-KALETA, 2011-10-13
Bełchatów

Fizyka, Plany rozwoju zawodowego

Awans

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.
Imię i Nazwisko mgr inż. Magdalena Herudzińska-Kaleta

Szkoła II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego

Okres stażu 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011r-31.05.2014r)

Dyrektor szkoły mgr Małgorzata NowocieńLp. Kierunki rozwoju Zadania Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły( §7.ust1.pkt1.) Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznych W okresie stażu Potwierdzenie obecności
2.

Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych(§7.ust1.pkt.2.) 1. Ukończenie kursu egzaminatora maturalnego z fizyki.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
3. Udział w pracach zespołu przedmiotowego
4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne dotyczące nauczania fizyki i astronomii.
5. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego - Radach Szkoleniowych.
6.Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych itd. W okresie stażu
W okresie stażuW okresie stażuW okresie stażu

W okresie stażuW okresie stażuDyplom
ZaświadczeniePotwierdzeniaZaświadczenia

Spis zebranych pozycji, testy, czasopisma

Zbiór pomocy dydaktycznych


3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty(§7.ust1.pkt.3.) 1.Analiza dokumentacji
-Rozporządzenie MEN i S z 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
-Karta Nauczyciela
-Ustawa o systemie oświaty
2.Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet.)
3.Udział w radach szkoleniowych podejmujących w/w temat.


4.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego W okresie stażuW okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażuWłasne notatkiZbiór przeanalizowanych dokumentów


Potwierdzenie obecnościWłasne notatki
4. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu(§7.ust2.pkt.1.) 1.Współpraca z opiekunem stażu
-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
-Zawarcie kontraktu
-Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
-Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli-wnioski z obserwacji
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu-konsultacja, opracowanie konspektów zajęć oraz ich analiza
-Określenie słabych i mocnych stron własnej działalności
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
-Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
-Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych
3.Publikowanie własnych prac
-Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
4.Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne Systematycznie

Wrzesień 2011 rok

Wrzesień 2011 rokWrzesień 2011 roku
2 razy w roku szkolnym2 razy w roku szkolnym


Systematycznie

W okresie stażu

W okresie stażuSystematycznie
Wniosek o rozpoczęcie stażuPlan rozwoju zawodowego

Grafik spotkań
Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęćWłasne notatki
Własne notatki
Scenariusze zajęć


Wykonane pomoce dydaktyczne

Publikacje w InternecieDzienniki lekcyjne


5. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych(§7ust2.pkt.2.) 1.Współorganizowanie wycieczek dla młodzieży, organizowanie wyjść do kina, teatru.
2.Eksponowanie prac młodzieży o tematyce związanej z Fizyką W okresie stażuW okresie stażu Wpis do ewidencji wyjść, karty wycieczki


Ekspozycje prac młodzieży Potwierdzenie wykonania ekspozycji
6. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły(§7 ust.2pkt.3.) 1.Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno wychowawczych liceum
2.Przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach, olimpiadach, maturze Systematycznie

W okresie stażu Potwierdzenie dyrektora i nauczycieliPotwierdzenie udziału w konkursach
7. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej(§7ust2.pkt.4.) 1.Wykonanie środków dydaktycznych za pomocą np. komputera
2.Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć korzystając z komputera i nie tylko Systematycznie


Systematycznie Przygotowane materiały

Opracowane materiały
8. Wiedza z wybranych zagadnień psychologii ,pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki Zadań realizowanych przez nauczyciela (§7ust.2pkt.5) 1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzajach formach doskonalenia zawodowego w WOEWÓDZKIM OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
2.Samokształcenie-
zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin Systematycznie

Systematycznie Własne notatki

Własne notatki
9. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż oraz umiejętności posługiwania się tymi przepisami (§7ust.2pkt.6) 1.Udział w konferencjach o systemie oświaty
2.Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących w/w temat
3.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego W okresie stażu

W okresie stażuSystematycznie Zaświadczenie


Potwierdzenie dyrektoraUmiejętność korzystania z prawaPlan sporządziła mgr inż. Magdalena Herudzińska-Kaleta

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1129


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.