AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Pakosz
Lekcja wychowawcza, Plany metodyczne

Plan pracy wychowawcy klasowego

- n +

Plan pracy wychowawcy klasowego

I    Zapewnienie wszystkim uczniom udziału w planowaniu i realizacji zadań klasy i Samorządu Uczniowskiego.

1. Uwzględnianie propozycji uczniów w modernizowaniu regulaminów konkursów wewnątrzklasowych i wewnątrzszkolnych.
2. Reprezentowanie własnej klasy, szkoły m.in. w zawodach sportowych, turniejach wiedzy "Tęga Głowa".
3. Kształtowanie umiejętności nawiązania kontaktów z obcymi - np. równoległą klasą z sąsiedniej szkoły, nawiązanie z nią stałej formy współpracy.
4. Umożliwianie uczniom włączania do realizacji ich propozycji dotyczących planowanych imprez klasowych i szkolnych.
5. Zapoznanie uczniów z programami nauczania i kryteriami ocen osiągnięć edukacyjnych i zachowania - oceną opisową.
6. Przygotowanie imprez klasowych z okazji omówienia z rodzicami obserwacji i analizy możliwości uczniów, przedstawienie opracowanych arkuszy oceny opisowej.
7. Zaplanowanie i zorganizowanie imprez okazjonalnych w ramach klasy, w tym zajęć z udziałem rodziców.

II    Budzenie wrażliwości na potrzeby innych i rozbudzanie gotowości do niesienia pomocy- aktywizacja społeczna.

1. Stworzenie okazji do niesienia pomocy innym, budzenie chęci działania.
2. Zwrócenie uwagi uczniów na potrzeby innych ludzi - zebranie i przekazanie darów dla dzieci z Domu Dziecka.
3. Uczestnictwo w zespołowym działaniu na rzecz innych - nawiązanie kontaktu z różnymi instytucjami, np. PCK.
4. Kształtowanie postaw opiekuńczych - uwrażliwianie na potrzeby młodszych kolegów ( współpraca z grupą przedszkolną, dziećmi ze Szkoły Życia ).
5. Stwarzanie okazji do treningu ról społecznych - współpraca z dziećmi niepełnosprawnymi.
6. Zaplanowanie pomocy ludziom, którzy tego potrzebują - chorym, starszym, bezradnym - w różnych życiowych sytuacjach ( np. odwiedziny, zbiórki odzieży i rzeczy użytecznych im potrzebnych ).
7. Wyzwolenie chęci sprawienia przyjemności innym ludziom - zapraszanie tych osób na różne klasowe uroczystości i święta, występy artystyczne w klubie seniora - Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych.

III    Zawarcie kontraktu dotyczącego bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole - eliminowanie agresywnych zachowań uczniów.

1.Zidentyfikowanie uczniów o postawach agresywnych i objęcie ich zajęciami w zespołach terapeutycznych.
2. Wykorzystanie w pracy wychowawczej w klasie pozytywnych przykładów zachowań uczniów z naszej szkoły.
3. Nauka dostrzegania klasy jako grupy uczniowskiej o określonych prawach i obowiązkach.
4. Bezwzględne egzekwowanie zakazu przebywania osób "obcych" na terenie szkoły.
5. Zaktywizowanie nauczycieli i poprzez nich uczniów podczas dyżurów szkolnych.
6. Wdrożenie i przestrzeganie warunków zawartego kontraktu dotyczącego bezpieczeństwa w szkole.

IV    Wzbogacanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie zachowań proekologicznych.

1. Zaplanowanie i przeprowadzenie wycieczek łączących treści poznawczo - rekreacyjne z problematyką ochrony środowiska, np. wycieczka integracyjna - "Wielkie Grzybobranie".
2. Wyrabianie wrażliwości na problemy ochrony środowiska - pogadanki, udział w akcji "Sprzątanie Świata", zbieranie surowców wtórnych ( aluminiowych puszek, makulatury ).
3. Pobudzanie twórczej aktywności uczniów przez organizowanie, przeprowadzanie i branie udziału w konkursach o treściach ekologicznych ( konkursy plastyczne, przedstawienia teatralne ).
4. Podejmowanie się prac fizycznych na rzecz otoczenia - dbanie o czystość w szkole i poza jej terenem, sadzenie drzewek i krzewów, dbanie o rośliny.

V    Preferowanie prozdrowotnych zachowań uczniów - sport i rekreacja.

1. Zorganizowanie cyklu konkursów i imprez wyrabiających właściwe postawy zachowań ( np. Dzień Sportu w Szkole czy I Dzień Wiosny - promocja sportowego stylu życia ).
2. Zorganizowanie rozgrywek sportowych między klasami w ramach konkursu "Najbardziej usportowiona klasa".
3. Zorganizowanie cyklu zajęć z zakresu "Wychowania Komunikacyjnego". (pogadanki, spotkania z policjantem, praktyczne działanie - uczestnictwo w ruchu drogowym, konkursy plastyczne, konkursy wiedzy o ruchu drogowym).
4. Przeprowadzenie praktycznej nauki jazdy na rowerze.
5. Przygotowanie uczniów klas trzecich do egzaminu na kartę rowerową
6. Preferowanie zdrowego stylu życia, odżywiania - uwzględnienie cyklu pogadanek z pielęgniarką szkolną m.in. na temat dbania o higienę osobistą.

VI    Przygotowanie uczniów do bycia dawcami i odbiorcami kultury.
1. Prezentacja przedstawień teatralnych przez dzieci w szkole i poza jej terenem (m.in. udział w przeglądzie Małych Form Teatralnych w Miejskim Ośrodku Kultury, innych placówkach - szkołach, przedszkolach).
2. Udział w przedstawieniach i imprezach kulturalnych na terenie miasta (np. projekcje filmowe, teatrzyki, "Spotkania Jazzowe", wystawy artystyczne).
3. Organizowanie spotkań literackich - udział w zajęciach bibliotecznych.
4. Przeprowadzenie "Balu Karnawałowego" z licznymi konkursami dla dzieci.
5. Realizowanie imprez klasowych typu "Andrzejki", "Dzień Babci i Dziadka", "Urodziny Klasy", dyskoteka.
6. Przygotowywanie programów artystycznych z okazji różnych uroczystości szkolnych, np. "Obchody Dnia Patrona Szkoły".
7. Autoprezentacja dzieci przed ich rodzicami z okazji "Dnia Rodziny" - prace dzieci, taniec i śpiew, wspólne zabawy integracyjne dzieci, rodziców i wychowawcy.

VII    Objęcie opieką psychologiczno - pedagogiczną uczniów mających trudności w nauce i sprawiającymi trudności wychowawcze.

1. Otoczenie opieką uczniów sprawiających trudności wychowawcze ( rozmowy, kontakt z rodzicami, pedagogiem, psychologiem, lekarzem czy pielęgniarką szkolną, uczestniczenie w/w grupy dzieci w zajęciach terapeutycznych.
2. Zorganizowanie pogadanki lub szkolenia dla rodziców mających trudności wychowawcze z dziećmi (z pedagogiem szkolnym lub pracownikami Poradni Wychowawczo - Zawodowej).
3. Zaplanowanie i kontynuacja pomocy dla uczniów mających trudności dydaktyczne przez świetlicę szkolną.
4. Dokonywanie systematycznej analizy postępów i możliwości uczniów poddanych reedukacji i wyrównywaniu braków programowych - prowadzenie kart obserwacji ucznia.
5. Ustalenie i przestrzeganie terminu przynoszenia usprawiedliwień pisemnych.

VII    Współpraca wychowawcy z rodzicami uczniów.

1. Zaplanować pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych wspólnie z Klasowymi Radami Rodziców.
2. Zachęcanie rodziców do brania udziału we wszystkich organizowanych spotkaniach i imprezach klasowych oraz szkolnych.
3. Zapoznanie rodziców z opracowanym przez nauczyciela planem pracy wychowawcy klasowego.
4. Przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących uczniów ich rodzicom (na zebraniach, korespondencyjnie, telefonicznie, osobista wizyta w domu rodzinnym ucznia).
5. Zainteresowanie rodziców szkołą jako środowiskiem społecznym.
6. Zapoznanie rodziców z kontraktem zawartym między nauczycielem - wychowawcą i uczniami dotyczącego bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole, uzyskanie akceptacji warunków kontraktu przez rodziców.
7. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
8. Prowadzenie w sposób systematyczny i zaplanowany prelekcji w ramach pedagogizacji rodziców.
9. Zainteresowanie rodziców sprawami, problemami klasy, częsty kontakt z wychowawcą.
10. Uczestniczenie rodziców w życiu klasy, wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów, w tym związanych z pomocą materialną i sponsorowaniem ubogich dzieci z klasy, np. wycieczki szkolne, wyjścia do miejsc publicznych, gdzie należy uiszczać opłaty.
11. Nagradzanie rodziców za pracę społeczną na rzecz klasy i ich uczniów - wręczenie im "Dyplomów Uznania".

Opracowanie: mgr Anna Pakosz
do 31.08.2001 r. nauczyciel nauczania zintegrowanego

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7364


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.2Ilość głosów: 5

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.