AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Wasik, 2011-07-03
Nowogród

Historia, Konspekty

Powstanie warszawskie - przyczyny i skutki

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII- klasa III gimnazjum

TEMAT: POWSTANIE WARSZAWSKIE- przyczyny i skutki.

Cele lekcji:
-zapamiętanie daty 1 VIII 1944 r., 2 X 1944
-zapoznanie z terminami „Plan Burza”, godzina „W”,
-przedstawienie genezy, celów politycznych i militarnych planu „Burza” i powstania warszawskiego,
-ukazanie bohaterstwa mieszkańców stolicy osamotnionych przez armie ze Wschodu i Zachodu,
-nabywanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego,
-wskazywanie możliwych decyzji wobec wkraczającej armii sowieckiej
-określanie szans na wolność i zagrożeń powstania warszawskiego
-umiejętność pracy w grupie,

Metody nauczania: mini-wykład, praca w grupie, drzewo decyzyjne,

Środki dydaktyczne: mapa ścienna, Atlasy Historyczne, podręcznik do kl.III gimnazjum, ulotki z kalendarza ściennego z Muzeum Powstania Warszawskiego, schemat drzewa decyzyjnego,
Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca:
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji,
Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie i przyporządkowanie nazw powstań narodowych w dziejach Polski do dat 1794, 1830, 1863, 1919-1921,
Kto tworzył władze polskie i gdzie po 1943 r.? Stworzenie jakiej władzy zapowiadał Manifest lipcowy?

Faza realizacyjna:
1.Nauczyciel przedstawia uczniom plany rządu RP na uchodźstwie, działania Delegatury Rządu na Kraj oraz Państwa zwracając uwagę na podjęcie decyzji o akcji zbrojnej na ziemiach okupowanych pod kryptonimem „Burza”
2.Nauczyciel omawia na podstawie mapy Plan „Burza”: cele, zasięg oraz przebieg,
3.Nauczyciel dyktuje uczniom notatkę do zapisania w zeszycie.
Uczniowie przypominają: Co wydarzyło się 22 lipca 1944 na ziemiach polskich?
4.Nauczyciel omawia Powstanie warszawskie 1 VIII 1944-2 IX 1944r.:
Przyczyny wybuchu powstania, datę wybuchu i godzinę „W”,
5. Nauczyciel na podstawie mapy( atlas historyczny), zachęcając uczniów do wspólnego odczytywania mapy, omawia przebieg powstania oraz skutki.
6. Nauczyciel poleca uzupełnienie schematu drzewa decyzyjnego. Wyjaśnia pracę taką metodą i ustala z uczniami ich zadania: mają za pomocą drzewa decyzyjnego podjąć decyzję: Jak zachować się wobec wkraczających wojsk radzieckich?. Naprowadza uczniów, wyjaśnia iż każdy wybór był bardzo trudny. Dodaje, że do dziś trwają spory między historykami o słuszność decyzji o rozpoczęciu powstania.
7. Prowadzący proponuje pracę w zespołach dwuosobowych, wyjaśniając, że celem nie jest ustalenie jednej decyzji,wyszukanie stron pozytywnych, negatywnych i wartości jakie tym decyzjom przyświecały. Nauczyciel prosi o wyobrażenie sobie trudności decyzji tamtego czasu oraz konsekwencji tego działania.
8. Prowadzący po kilku minutach omawia z uczniami proponowane przez nich decyzje.
9. Zachęca uczniów do lektury: Mirona Białoszewskiego, Pamiętników z powstania warszawskiego, których fragmenty omawiali na j. polskim.

Faza podsumowująca:
1.Uczniowie przypominają datę wybuchu i czas trwania powstania określają przyczyny upadku powstania warszawskiego,
oceniają szanse Warszawiaków na wygraną.
2. Nauczyciel poleca opracowanie w domu przez każdego ucznia jeszcze jednej decyzji o wybuchu.

mgr Magdalena Wasik
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2212


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0