AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Błażej Witkiewicz, 2011-06-13
leszno

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Błażej Witkiewicz


Szkoła w której odbywa się staż: Zespół Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie
Opiekun stażu: mgr Iwona Waligórska
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy


A. Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.


B. Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w prowadzeniu zajęć z wychowania fizycznego.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.


C. Plan działania

I STREFA ORGANIZACYJNA STAŻYSTY

Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Uwagi
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Opracowanie planu rozwoju zawodowego Dyrektor szkoły, opiekun stażu IX .10 Poprawne opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Bezpośrednia rozmowa, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem Opiekun stażu IX. 10 Opracowanie zasad współpracy, napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu
3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych Opracowanie zakresów tematów i zajęć Opiekun stażu IX. 10-V. 11 Konspekty zajęći potwierdzenie opiekuna stażu
4. Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną Czytanie czasopism pedagogicznych Biblioteka IX.10-V.11
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, konspektów Opiekun stażu IX. 10-V.11 Teczka stażysty
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu V.10 Sprawozdanie z realizacji stażu
II. STREFA ORGANIZACYJNA SZKOŁY, ZADANIA I ZASADY JEJ FUNKCJONOWANIA


1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji w szkole Udział w radach pedagogicznych Dyrektor, opiekun stażu, nauczyciele IX.10-V.11 Lista obecności na radach
2. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami Obserwacja pracy i udział w spotkaniach rady pedagogicznej Dyrektor, zastępca dyrektora, opiekun stażu IX.10 Organizacja zajęć własnych
3. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: statut szkoły, program wychowawczy, dzienniki zajęć wychowawczych, rozkłady zajęć itp. Analiza dokumentacji , dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników Dyrektor, opiekun stażu IX-X.10 Wpisy w dziennikach
4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Lektura obowiązujących aktów prawnych Dyrektor, opiekun stażu IX-XI.10 Oświadczenie o znajomości przepisów i aktów prawnych
III. SFERA OSOBISTA
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego Hospitacja obserwowanych lekcji, omówienie i zapisanie jej wyników Opiekun, dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny IX.10-V.11 Wnioski z obserwacji i hospitacji
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza Dyrektor, opiekun stażu Raz w miesiącu IX.10-V.11 Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3. Ocena pracy dydaktycznej przez uczniów Opracowanie i przeprowadzenie ankiety oraz dokonanie analizy uzyskanych wypowiedzi Opiekun stażu I.11 Pisemna analiza uzyskanych od uczniów informacji- wnioski do dalszej pracy
4. Ocena własnych umiejętności analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy Samodzielna praca z opiekunem Na bieżąco Autorefleksja, autoanaliza
5. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu Zbierani informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach, lektura czasopism pedagogicznych Dyrektor opiekun stażu W ciągu trwania stażu Zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach oraz uzyskanych kwalifikacjach
6. Wspomaganie aktywności fizycznej młodzieży Przygotowanie wychowanków do udziału w zawodach sportowych. Współorganizacja zawodów sportowych , poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Dyrektor, opiekun stażu, nauczyciele W ciągu trwania stażu Potwierdzenia od organizatorów, dyplomy i sprawozdania
7. Rozszerzenie społecznej działalności pozalekcyjnej Zorganizowanie i poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej Opiekun stażu, dyrektor W ciągu trwania stażu Teczka stażysty
8. Doskonalenie multimedialnych technik pracy Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie Opiekun stażu W ciągu trwania stażu Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznymIV. SFERA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły Rozmowa Opiekun stażu, dyrektor IX.10 Teczka stażysty
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków Lektura pedagogiczna i psychologiczna Opiekun stażu, pedagog szkolny Na bieżąco
3. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Samoocena Dyrektor opiekun stażu V.11 Teczka stażysty

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3199


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.