Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Małgorzata Krom, 2011-06-01
Drygały

Ogólne, Różne

WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO OKE

- n +

WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW

EGZAMINU GIMNAZJALNEGO OKE

CZĘŚCI
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

przeprowadzonego 28 kwietnia 2010 roku

w ............................


Opracowała :
Małgorzata J. Krom

I. Wprowadzenie
Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 39 uczniów klas trzecich, z czego 38 uczniów pisało zestaw standardowy A1- GMP, a 1 osoba zestaw dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.
Opracowanie zawiera analizę wyników uczniów piszących zestaw standardowy.

II. Ogólne wyniki sprawdzianu

Trzecioklasiści uzyskali średni wynik 22,8 pkt, co stanowi 46% punktów możliwych do zdobycia. Jest to wynik niższy od wyniku województwa warmińsko-mazurskiego- 23,2 pkt i niższy od wyniku krajowego- 23,9 pkt.

Wyniki w poszczególnych oddziałach są zróżnicowane:
-Średni wynik uczniów klasy III a - to 24,4 pkt (49% punktów możliwych
do uzyskania). Jest to wynik wyższy od wyniku krajowego i wyższy od
wyniku województwa).
-Średni wynik uczniów klasy III ab - to 20,8 pkt (42% punktów
możliwych do uzyskania). Jest to wynik niższy od wyniku krajowego
i niższy od wyniku województwa).

Wynik uczniów naszej szkoły w 9.stopniowej skali staninowej ustalonej na podstawie średnich wyników wszystkich szkół w kraju- wynik ŚREDNI,
STANIN 5.


III. Osiągnięcia uczniów według standardów wymagań


Obszar umiejętności
(standard )Max.
liczba
pkt.
do
zdobycia
Procent uzyskanych punktów
Średnia liczba punktów

Klasa
IIIa
Klasa IIIb
Szkoła
Woj.
w-m
Kraj

I- Umiejętne stosowanie terminów, pojęć
i procedur...


15
49%
7,3pkt
40%
6,0pkt
45%
6,7
41%
42%

II- Wyszukiwanie
i stosowanie informacji

12
65%
7,8pkt
67%
8,1pkt
66%
7,9pkt
69%
70%

III- Wskazywanie
i opisywanie faktów,
związków i zależności....


15
39%
5,8pkt
29%
4,4pkt
35%
5,2pkt
40%
42%

IV- Stosowanie zintegrowanej
wiedzy i umiejętności...

8
44%
3,5pkt
29%
2,3pkt
37%
3,0
34%
36%

III.1 Osiągnięcia uczniów
w obszarze I – „Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur...”
Nr
zad.
Standard I

Sprawdzana czynność
Max.
liczba
punktów
Łatwość zadań Porówn.
wyn.
szkoły
z wyn.
woj.
W-m

Woj.
w-m
Kl.
IIIa
Kl.
IIIb
Szko-
ła
6 Określanie pochodzenia węgla(I.1) 1 0,72 0,81 0,71 0,76 +0,04
7 Rozróżniania odnawialnych
i nieodnawialnych źródeł energii(I.1) 1 0,72 0,76 0,71 0,74 +0,02
23 Obliczenie pola powierzchni figury przestrzennej(I.3) 1 0,59 0,43 0,47 0,45 -0,14
24 Posługiwanie się własnościami figur-porównanie obwodów figur(I.3) 1 0,38 0,24 0,24 0,24 -0,14
26 Wykonywanie obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych(I.2) 3 0,32 0,54 0,37 0,46 +0,14
27 Wykonywanie obliczeń
w różnych sytuacjach praktycznych(I.2) 3 0,28 0,45 0,27 0,37 +0,09
29 Posługiwanie się własnościami figur(I.3) 2 0,56 0,665 0,59 0,63 +0,07
30 Posługiwanie się własnościami figur(I.3) 3 0,27 0,27 0,257 0,26 -0,01

Najłatwiejsze dla piszących okazało się określenie pochodzenia węgla
i rozróżnienie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii (zad.6 i 7).
Najtrudniejsze - posługiwanie się własnościami figur, porównanie obwodów figur (zad.24 i 30).III.2. Osiągnięcia uczniów
w obszarze II – „Wyszukiwanie i stosowanie informacji”


Nr
zad.
Standard II


Sprawdzana czynnośćMax.
liczba
punktów
Łatwość zadań
Porówn.
wyn.
szkoły
z wyn.
woj.
W-m

Woj.
w-m
Kl.
IIIa
Kl.
IIIb
Szko-
ła
1 Przetwarzanie informacji
z diagramu kołowego(II.2) 1 0,75 0,71 0,76 0,74 -0,01
2 Porównanie informacji przedstawionych na diagramach kołowych (II.2) 1 0,82 0,81 0,82 0,82 0,0
4 Zinterpretowanie informacji
z rysunku przekroju geologicznego (II.2) 1 0,50 0,33 0,41 0,37 -0,13
8 Oszacowanie długości
i szerokości geograficznej na podstawie mapy (II.1) 1 0,69 0,62 0,76 0.68 -0,01
9 Przetworzenie informacji
z mapy (II.2) 1 0,62 0,62 0,71 0,66 +0,04
10 Odczytanie informacji
z wykresu słupkowego (II.1) 1 0,92 0,90 0,88 0,89 -0,03
11 Porównanie informacji przedstawionych w formie wykresu słupkowego (II.2) 1 0,87 0,95 0,94 0,95 +0,08
12 Wnioskowanie na podstawie wykresu słupkowego (II.2) 1 0,75 0,90 0,59 0,76 +0,01
16 Odczytanie informacji
z układu okresowego (II.1) 1 0,54 0,29 0,29 0,29 -0,25
18 Odczytanie informacji z układu okresowego (II.1) 1 0,71 0,57 0,76 0,66 -0,05
25 Zinterpretowanie informacji przedstawionych w formie tekstu (II.2) 1 0,83 0,90 0,88 0,89 +0,06
36 Operowanie informacją (II.2) 1 0,28 0,14 0,24 0,18 -0,10

Uczniowie najlepiej poradzili sobie z porównaniem informacji przedstawionych w formie wykresu słupkowego (zad.11), odczytaniem informacji z wykresu słupkowego(zad.10), interpretacją informacji przedstawionych w formie tekstu (zad.25), porównaniem informacji przedstawionych na diagramach kołowych (zad.2), wnioskowaniem na podstawie wykresu słupkowego (zad.12), przetworzeniem informacji z diagramu kołowego (zad.1).

Najtrudniejsze okazało się odczytywanie informacji z układu okresowego (zad.16).
III.3 Osiągnięcia uczniów
w obszarze III– „Wskazywanie i opisywanie faktów, związków
i zależności...”


Nr
zad.
Standard III


Sprawdzana czynnośćMax.
liczba
punktów
Łatwość zadań
Porówn.
wyn.
szkoły
z wyn.
woj.
W-m

Woj.
w-m
Kl.
IIIa
Kl.
IIIb
Szko-
ła
3 Wyjaśnienie przyczyny zahamowania wzrostu rośliny(III.1) 1 0,42 0,33 0,12 0,24 -0,18
5 Ustalenie kolejności powstawania węgli kopalnych(III.1) 1 0,54 0,52 0,35 0,45 -0,09
17 Ustalenie nazwy pierwiastka na podstawie budowy jądra atomowego(III.1) 1 0,08 0,10 0,12 0,11 +0,03
19 Wybranie właściwego równania reakcji(III.2) 1 0,62 0,57 0,47 0,53 -0,09
20 Wskazanie substancji powstających podczas spalania(III.1) 1 0,83 0,95 0,82 0,89 +0,06
21 Wykorzystanie zależności między wielkościami fizycznymi(III.1) 1 0,50 0,52 0,41 0,47 -0,03
28 Wskazywanie prawidłowości
w procesach,
w funkcjonowaniu układów
i systemów(III.1) 3 0,14 0,15 0,06 0,11 -0,03
31 Posługiwanie się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych(III.2) 2 0,37 0,38 0,24 0,32 -0,05
33 Posługiwanie się funkcjami na podstawie informacji zdobytych w wyniku analizy tekstu naukowego (III.3) 1 0,64 0,52 0,59 0,55 -0,09
34 Posługiwanie się funkcjami na podstawie informacji zdobytych w wyniku analizy tekstu naukowego (III.3) 1 0,29 0,29 0,06 0,18 -0,11
35 Wskazywanie prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów(III.1) 2 0,49 0,40 0,41 0,41 -0,08


W najwyższym stopniu uczniowie opanowali umiejętność wskazywania substancji powstających podczas spalania (zad.20).
Pozostałe umiejętności okazały się trudne.III.4 Osiągnięcia uczniów
w obszarze IV – „Stosowanie zintegrowanej wiedzy
i umiejętności ...”


Nr
zad.
Standard IV


Sprawdzana czynnośćMax.
liczba
punktów
Łatwość zadań
Porówn.
wyn.
szkoły
z wyn.
woj.
W-m

Woj.
w-m
Kl.
IIIa
Kl.
IIIb
Szko-
ła
13 Wnioskowanie na podstawie faktów i wyników doświadczenia(IV.1) 1 0,47 0,43 0,29 0,37 -0,10
14 Wyjaśnienie opisanego zjawiska, stosowanie techniki twórczego rozwiązywania problemów(IV.1) 1 0,33 0,38 0,24 0,32 -0,01
15 Zinterpretowanie wyniku obserwacji, opracowanie wyniku(IV.5) 1 0,41 0,52 0,53 0,53 +0,12
22 Przewidzenie wyniku doświadczenia, stosowanie techniki twórczego rozwiązywania problemów(IV.1) 1 0,21 0,14 0,12 0,13 -0,08
32 Tworzenie i realizowanie planu rozwiązania (IV.4) oraz opracowanie wyników(IV.5) 4 0,33 0,51 0,28 0,41 +0,08

Najlepiej uczniowie poradzili sobie z interpretacją wyniku obserwacji i opracowaniem wyniku (zad.15).
Najtrudniejsze okazało się przewidywanie wyniku doświadczenia (zad.22).


IV. WNIOSKI

Z analizy wynika, że uczniowie w najwyższym stopniu opanowali następujące umiejętności:

STANDARD I
- określanie pochodzenia węgla (0,76),
- rozróżnianie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii (0,74),
- posługiwanie się własnościami figur (0,63)

STANDARD II
- przetwarzanie informacji z diagramu kołowego (0,74),
- porównanie informacji przedstawionych na diagramach kołowych (0,82),
- odczytanie informacji z wykresu słupkowego (0,89),
- porównanie informacji przedstawionych w formie wykresu słupkowego (0,95),
- wnioskowanie na podstawie wykresu słupkowego (0,76),
- zinterpretowanie informacji przedstawionej w formie tekstu (0,89).

STANDARD III
- wskazanie substancji powstającej podczas spalania (0,89)

W słabym stopniu uczniowie opanowali umiejętności:

STANDARD I
- posługiwanie się własnościami figur (0,24; 0,26)

STANDARD II
- operowanie informacją (0, 18)
- odczytywanie informacji z układu okresowego (0,29)

STANDARD III
- wskazywanie prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów
i systemów (0,11)
- posługiwanie się funkcjami na podstawie informacji zdobytych w wyniku analizy treści tekstu naukowego (0,18)
- ustalenie nazwy pierwiastka na podstawie budowy jądra atomowego (0,11)
- wyjaśnienie przyczyny zahamowania wzrostu rośliny (0,24)

STANDARD IV
- przewidzenie wyniku doświadczenia, stosowanie techniki twórczego
rozwiązywania problemów (0,13).

Pozostałe czynności badanych standardów opanowane zostały w stopniu zadowalającym.


Uczniowie najlepiej opanowali umiejętności z obszaru II – „ wyszukiwanie
i stosowanie informacji”.
Najsłabiej poradzili sobie z umiejętnościami obszaru III –„ wskazywaniem
i opisywaniem faktów, związków i zależności...”


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2530
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016