AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Krom, 2011-06-01
Drygały

Ogólne, Ankiety

Ewaluacja oferty edukacyjnej 2010-2011

- n +


Obszar 2.Procesy zachodzące w szkole lub
w placówce.

Wymaganie 2.2.Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.


Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, w jaki sposób
w szkole oferta edukacyjna wynika
z podstawy programowej i czy umożliwia rozwój zainteresowań uczniów. Podjęcie decyzji o kontynuacji bądź modyfikacji działań.

Przedmiot ewaluacji oraz pytania kluczowe HARMONOGRAM
Termin, odpowiedzialni za przeprowadzenie ewaluacji oraz zapisanie wyników
Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana
i wzbogacana.
PYTANIA KLUCZOWE
Czy oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową? Czy oferta edukacyjna w pełni odpowiada potrzebom i oczekiwaniom uczniów zarówno w aspekcie działalności dydaktycznej, jak i wychowawczej? Czy szkoła podejmuje dodatkowe działania wykraczające poza ramy podstawy programowej ?
* Przeprowadzenie badań.
* Przedstawienie wyników ewaluacji w zespole.
* Dyskusja nad wnioskami.
* Zaprojektowanie nowych rozwiązań.

TERMIN:X-XI
Osoby odpowiedzialne:
Oferta edukacyjna szkoły umożliwia rozwój zainteresowań uczniów.
PYTANIA KLUCZOWE
W jaki sposób w szkole zdobywamy informacje na temat zainteresowań uczniów? W jaki sposób rozwijamy zainteresowania uczniów? Czy wszyscy uczniowie mają możliwość rozwoju zainteresowań ? Czy oferta edukacyjna
w zakresie rozwoju zainteresowań jest dla uczniów atrakcyjna? (Czy powinniśmy coś zmienić w zakresie rozwijania zainteresowań – co i dlaczego?)
* Przeprowadzenie badań.
* Przedstawienie wyników ewaluacji w zespole.
* Dyskusja nad wnioskami.
* Zaprojektowanie nowych rozwiązań.

TERMIN: XII-I
Osoby odpowiedzialne:
W szkole są realizowane nowatorskie rozwiązania programowe.
PYTANIA KLUCZOWE
Czy w szkole realizowane są nowatorskie rozwiązania programowe? W jaki sposób realizowane są nowatorskie rozwiązania programowe? W jaki sposób nowatorskie rozwiązania programowe podnoszą efektywność nauczania? Czy nowatorskie rozwiązania programowe mogą ułatwić indywidualne podejście do ucznia ?
* Przeprowadzenie badań.
* Przedstawienie wyników ewaluacji w zespole.
* Dyskusja nad wnioskami.
* Zaprojektowanie nowych rozwiązań.

TERMIN: II-III
Osoby odpowiedzialne:
*Ustalenie wniosków końcowych.
*Sformułowanie raportu końcowego z ewaluacji.

TERMIN: IV
Osoby odpowiedzialne:


ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Ankieta jest anonimowa. Jej celem jest zdobycie informacji, czy oferta edukacyjna naszej szkoły ulega zmianom i czy jest wzbogacana. Proszę o szczere i rzetelne odpowiedzi.

1. Czy modyfikuje Pan(i) ofertę edukacyjną szkoły?
TAK / NIE
*Jeśli TAK, to w jaki sposób?

Dydaktyka ...............................................................................................................

Wychowanie............................................................................................................

Opieka .................................................................................................................Promocja szkoły.......................................................................................................
2. Czy wzbogaca Pan(i) ofertę edukacyjną szkoły?
TAK / NIE
*Jeśli TAK, to w jaki sposób ?


Dydaktyka ...............................................................................................................

Wychowanie............................................................................................................
Opieka .................................................................................................................Promocja szkoły.......................................................................................................3. Czy podejmując działania modyfikujące lub wzbogacające ofertę edukacyjną natrafia Pan(i) na ograniczenia lub przeszkody?

TAK / NIE
Jeśli tak, to proszę je wymienić ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4. Jakie działania modyfikujące lub wzbogacające ofertę edukacyjną należałoby w naszej szkole Pani/Pana zdaniem przeprowadzić?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Kwestionariusz ankiety opracowała:
ANKIETA DLA RODZICÓW

Ankieta jest anonimowa. Jej celem jest zdobycie informacji, czy oferta edukacyjna naszej szkoły modyfikowana i wzbogacana.
Proszę o szczere i rzetelne odpowiedzi.

1. Czy w szkole Pani/Pana zdaniem następują zmiany w ofercie edukacyjnej szkoły?
TAK / NIE
*Jeśli TAK, to czego te zmiany dotyczą?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Czy nauczyciele Pani/Pana zdaniem wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły?
TAK / NIE
*Jeśli TAK , to w jaki sposób ?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Co zmieniłaby Pani/Pan w ofercie edukacyjnej szkoły ?
TAK / NIE

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Kwestionariusz ankiety opracowała:
ANKIETA DLA UCZNIÓW
Ankieta jest anonimowa. Jej celem jest zdobycie informacji, czy oferta edukacyjna naszej szkoły jest zmieniana i wzbogacana. Proszę więc o szczere i rzetelne odpowiedzi.


1. Wymień działania nauczycieli, które Twoim zdaniem wzbogacają
zajęcia szkolne:

a)na lekcjach
..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

b) poza lekcjami

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


2. Co w ofercie edukacyjnej naszej szkoły :

zmieniłbyś : ........................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...................................................................................................................................dodał : ....................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................


Dziękuję za wypełnienie ankiety.
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Ankieta jest anonimowa. Jej celem jest zdobycie informacji, czy oferta edukacyjna naszej szkoły w zakresie rozwoju zainteresowań jest dla uczniów atrakcyjna i czy umożliwia im rozwój zainteresowań. Prosimy o szczere i rzetelne odpowiedzi.

5. Czy zdobywa Pan(i) informacje na temat zainteresowań uczniów?
TAK / NIE
*Jeśli TAK, to w jaki sposób?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

6. Czy wszyscy uczniowie Pani / Pana zdaniem mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w naszej szkole?
TAK / NIE
*Jeśli NIE, to dlaczego ?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................


7. W jaki sposób rozwija Pan(i) zainteresowania uczniów?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................


8. Proszę określić, w jakim stopniu oferta edukacyjna naszej szkoły
w zakresie rozwoju zainteresowań jest dla uczniów atrakcyjna?

/ 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 /

5. Czy powinniśmy coś zmienić w zakresie rozwijania zainteresowań
uczniów ?
TAK / NIE
Jeżeli TAK, to co i w jaki sposób?
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Kwestionariusz ankiety opracowała:
ANKIETA DLA RODZICÓW

Ankieta jest anonimowa. Jej celem jest zdobycie informacji, czy oferta edukacyjna naszej szkoły w zakresie rozwoju zainteresowań jest dla uczniów atrakcyjna i czy umożliwia im rozwój zainteresowań. Prosimy o szczere i rzetelne odpowiedzi.

4. Czy Państwa zdaniem nauczyciele zdobywają informacje na temat zainteresowań uczniów?
TAK / NIE
*Jeśli TAK, to w jaki sposób?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

5. Czy wszyscy uczniowie Państwa zdaniem mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w naszej szkole?
TAK / NIE
*Jeśli NIE, to dlaczego ?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................


6. Czy nasza szkoła rozwija zainteresowania uczniów?
TAK / NIE
Jeśli TAK , to w jaki sposób? / Jeśli NIE , to Państwa zdaniem dlaczego ?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Proszę określić, w jakim stopniu oferta edukacyjna naszej szkoły
w zakresie rozwoju zainteresowań jest dla uczniów atrakcyjna?

/ 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 /

5. Czy szkoła Państwa zdaniem powinna coś zmienić w zakresie rozwijania
zainteresowań uczniów ?
TAK / NIE

Jeżeli TAK, to co i w jaki sposób?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Dziękuję za wypełnienie ankiety.


ANKIETA DLA UCZNIÓW
Ankieta jest anonimowa. Jej celem jest zdobycie informacji, czy oferta edukacyjna naszej szkoły w zakresie rozwoju zainteresowań jest dla Was atrakcyjna i czy umożliwia rozwój waszych zainteresowań Prosimy więc o szczere i rzetelne odpowiedzi.

1. Czy nauczyciele zbierają informacje na temat zainteresowań uczniów?
TAK / NIE
*Jeśli TAK, to w jaki sposób?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................


2. Czy masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań w naszej szkole?
TAK / NIE
* Jeśli TAK, to jakie?
*Jeśli NIE, to dlaczego ?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Czy rozwijasz swoje zainteresowania w naszej szkole?
TAK / NIE
Jeśli TAK, to w jaki sposób? / Jeśli NIE, to dlaczego?


.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................


7. Proszę określ, w jakim stopniu oferta edukacyjna naszej szkoły
w zakresie rozwoju zainteresowań Twoim zdaniem jest dla
uczniów atrakcyjna?

/ 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 /

8. Czy szkoła Twoim zdaniem, powinna coś zmienić w zakresie rozwijania
zainteresowań uczniów ?
TAK / NIE
Jeżeli TAK, to co i w jaki sposób?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Dziękuję za wypełnienie ankiety

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Ankieta jest anonimowa. Jej celem jest zdobycie informacji na temat nowatorskich rozwiązań programowych. Prosimy o szczere i rzetelne informacje.

1. Czy realizuje Pani/Pan nowatorskie rozwiązania programowe?

TAK / NIE
*Jeśli TAK, to jakie?
................................................................................................................................................................................................................................................................................

*W czym przejawia się nowatorstwo Pani/Pana rozwiązań programowych?
................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Czy chciałaby (chciałby) Pani (Pan) realizować nowatorskie rozwiązania programowe ?

TAK / NIE
*Jeśli TAK, to czego one miałyby dotyczyć?
................................................................................................................................................................................................................................................................................
*Jeśli NIE, to dlaczego?
................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Czy nowatorskie rozwiązania Pani/Pana zdaniem podnoszą efektywność nauczania?

TAK / NIE
*Jeśli TAK, to proszę określić w jakim stopniu ?
/ 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 /

4. Czy w naszej szkole są potrzebne nowatorskie rozwiązania programowe?

TAK / NIE
*Jeśli TAK, to w rozwiązaniu których problemów naszej szkoły mogłyby być pomocne?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................


Dziękuję za wypełnienie ankiety.
Kwestionariusz ankiety opracowała: ...

ANALIZA WYNIKÓW EWALUACJI

OBSZAR 2: Procesy zachodzące w szkole lub placówce.

WYMAGANIE 2.2 : Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

CHARAKTERYSTYKA WYMAGANIA :

Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów. Szkoła lub placówka realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.


PRZEDMIOT EWALUACJI: Oferta edukacyjna szkoły umożliwia rozwój
zainteresowań uczniów.


CEL EWALUACJI: pozyskanie informacji, czy oferta edukacyjna umożliwia rozwój
zainteresowań uczniów; podjęcie decyzji o kontynuacji, bądź
modyfikacji działań.

Odpowiedzialne: ----------------------------------------------------------------------------------------

* PYTANIE KLUCZOWE – W JAKI SPOSÓB W SZKOLE ZDOBYWAMY
INFORMACJE NA TEMAT ZAINTERESOWAŃ
UCZNIÓW ? ( Pytanie nr 1 w ankiecie)
Na część I pytania 1. - Czy nauczyciele zdobywają informacje na temat zainteresowań
uczniów? - udzielono następujących odpowiedzi.

Respondenci TAK NIE

NAUCZYCIELE 17 0
100% 0%

RODZICE 8 11
42% 58%

UCZNIOWIE 8 13
38% 62%

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli , nauczyciele w 100% stwierdzili, że zdobywają informacje na temat zainteresowań uczniów. Rodzice w 42% odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, a uczniowie tylko w 38%.
58% ankietowanych rodziców i 62% uczniów uznała, że nauczyciele nie zdobywają informacji na temat zainteresowań uczniowskich.

Na część II pytania 1. - Jeśli tak, to w jaki sposób? (pytanie otwarte)
( na to pytanie odpowiedzi udzielili respondenci, którzy stwierdzili, że w szkole są zbierane informacje na temat zainteresowań uczniów) – udzielono następujących odpowiedzi.

Respon-
denci Rozmowy
doraźne Lekcje
wychowaw-
cze Ankiety Na lekcjach
przedmiotu Udział
w
konkursach Rozmowy
z
rodzicami Obserwacja
Naucz. 14 6 3 6 1 7 3
Rodz. 5 2 - 1 1 - -
Uczn. 4 3 2 1 1 - -

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że najwięcej sposobów zbierania informacji
o zainteresowaniach uczniów wymienili nauczyciele ( 7 ), uczniowie wyróżnili tylko 4 z nich,
a rodzice 5.
Wszyscy respondenci zgodnie stwierdzili, że najczęściej stosowaną formą zbierania informacji o zainteresowaniach uczniowskich są rozmowy doraźne z uczniami. W następnej kolejności wymieniono lekcje wychowawcze, ankiety, lekcje przedmiotu, udział
w konkursach.
Rozmowa z rodzicami wymieniona przez nauczycieli na 2.miejscu, przez rodziców i uczniów została pominięta. Również obserwacja – została wymieniona tylko przez nauczycieli.* PYTANIE KLUCZOWE - CZY WSZYSCY UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ
ROZWIJANIA SWOICH ZAINTERESOWAŃ ?
TAK / NIE
Jeśli TAK, to jakie ?
Jeśli NIE, to dlaczego ? (Pytanie nr 2 w ankiecie)
Na I część pytania – Czy wszyscy uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w naszej szkole ? – udzielono następujących odpowiedzi.
Respondenci TAK NIE

NAUCZYCIELE 4 13
23% 77%

RODZICE 5 14
26% 74%

UCZNIOWIE 10 11
48% 52%
Każda grupa respondentów twierdzi w większości, tj. nauczyciele (77%), rodzice (74%) i uczniowie (52%), że wszyscy uczniowie nie mają możliwości rozwijania swoich zainteresowań w naszej szkole.

Na III część pytania - Jeśli NIE, to dlaczego ? – wymieniono następujące przyczyny:
Respon
denci Dowożenie
uczniów Niewystar-
czająca
oferta
szkoły Brak fachowców
wśród nauczycieli
(umiejętności
i predyspozycji
nauczycieli) Brak zaplecza
i odpowiednich
środków
finansowych
Brak warunków
lokalowych
i wyposażenia
Nauczy
ciele 12 6 3 9 5
Rodzice 9 10 --------- 1 ---------
Ucznio
wie 4 8 1 ---------- 1
Z analizy odpowiedzi ankietowanych wynika, że nauczyciele podali najwięcej przyczyn, dla których zainteresowania uczniów w naszej szkole nie są rozwijane. Wśród nich za najważniejsze uznali , kolejno:
I- Dowożenie uczniów,
II- Brak zaplecza i odpowiednich środków finansowych
III- Niewystarczająca oferta szkoły kierowana do uczniów
IV- Brak warunków lokalowych i wyposażenia
V- Brak umiejętności i predyspozycji nauczycieli (brak fachowców)
Rodzice i uczniowie twierdzą, że najbardziej znaczącą przyczyną jest niewystarczająca oferta szkoły i dowożenie uczniów; tylko jeden rodzic dostrzegł brak zaplecza i odpowiednich środków finansowych i tylko jeden uczeń podał brak warunków lokalowych i wyposażenia.
Rodzice nie dostrzegają w przyczynach :
- braku umiejętności i predyspozycji nauczycieli,
- braku warunków lokalowych i wyposażenia
- tylko jeden rodzic dostrzega brak odpowiednich środków finansowych i zaplecza,

Uczniowie również nie dostrzegają problemu :
- braku zaplecza i odpowiednich środków finansowych,
- braku warunków lokalowych i wyposażenia,
- braku umiejętności i predyspozycji nauczycieli.

Na II część pytania : Jeśli TAK, to jakie zainteresowania uczniowie mają możliwość rozwijać
w naszej szkole ?
uzyskano następujące odpowiedzi:
- czytanie książek w bibliotece
- internet w bibliotece
- zainteresowania przedmiotowe na lekcjach
- taneczno-muzyczne
- sportowe ( na treningach )
- matematyczne , misyjne na kołach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PYTANIE KLUCZOWE - W JAKI SPOSÓB ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA
UCZNIÓW ? (Pytanie nr 3 w ankiecie)

NAUCZYCIELE – na pytanie :
W jaki sposób rozwija Pan(i) zainteresowania uczniów?
Udzielono następujących odpowiedzi:
1-organizowanie zajęć pozalekcyjnych przedmiotowych,
2-organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych,
3-organizowanie konkursów przedmiotowych szkolnych,
4-organizowanie turniejów,
5-rozmowy z uczniami,
6-dodatkowe prace domowe, przygotowywanie przez uczniów pomocy do lekcji,
zlecanie uczniom dodatkowych prac wg ich zdolności i zainteresowań,
7-Uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych:
- stosowanie różnorodnych metod (przedstawienia teatralne, filmy, ilustracje, zdjęcia)
- ciekawostki ( dodatkowe informacje)
- odsyłanie do różnych źródeł informacji, polecanie lektur,
- stwarzanie możliwości prezentowania dodatkowej wiedzy uczniów
8-wykonywanie gazetek klasowych, plakatów,
9- pomoc w przygotowaniu do międzynarodowych konkursów i stworzenie możliwości
udziału,
10-zajęcia biblioteczne w zakresie edukacji czytelniczej i multimedialnejRODZICE – na pytanie : Czy nasza szkoła rozwija zainteresowania uczniów ?
Udzielili następujących odpowiedzi:

TAK NIE
11 8
58% 42%

Jeśli TAK, to w jaki sposób? Jeśli NIE, to dlaczego?
-rozwijane są tylko zainteresowania przedmiotowe,
-organizowane są koła zainteresowań,
-organizowanie konkursów szkolnych
-dodatkowe zajęcia z tenisa i piłki nożnej,
-wycieczki krajoznawcze,
-wyjazdy na basen,
-udział w projektach edukacyjnych i programach profilaktycznych,

Rodzice twierdzą, że niewystarczająca jest oferta zajęć artystycznych.
-brakuje kół zainteresowań poza przedmiotowych, na których uczniowie mogliby się zrelaksować,
-brakuje kół artystycznych, bo brak nauczycieli tej specjalizacji i brak zaplecza,
-brak szerszej oferty,
-niemożliwość uczestniczenia w zajęciach ze względu na dojazdy uczniów,

UCZNIOWIE – na pytanie : Czy rozwijasz swoje zainteresowania w naszej szkole?
udzielili następujących odpowiedzi.


TAK
NIE Brak
odpowiedzi
12 9 2
52% 39% 9%

Jeśli TAK, to w jaki sposób? Jeśli NIE, to dlaczego?
-na lekcjach
-na kółkach zainteresowań
-na treningach
-ciekawe prace domowe zadawane przez nauczycieli,
-przygotowanie i udział w różnorodnych konkursach

-brak zajęć zgodnych z moimi
zainteresowaniami,
-mała hala sportowa,
-ograniczony dostęp do sali gimnastycznej,
lekcje na korytarzu lub w świetlicy,
-bo są tylko zajęcia dla uczniów mających
problemy w nauce,
-ze względu na dojazdy,
-brak chęci ze strony nauczycieli,
-brak funduszy,

W wielu ankietach brak odpowiedzi

Na podstawie analizy odpowiedzi można stwierdzić, że nauczyciele, rodzice i dzieci są zgodni co do sposobów rozwijania zainteresowań w naszej szkole. W każdej grupie wymieniono następujące sposoby:
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych przedmiotowych i sportowych (tenis i piłka nożna),
- organizowanie konkursów.

Nauczyciele i uczniowie wymieniają ponadto rozwijanie zainteresowań na lekcjach i poprzez zadawanie przez nauczycieli dodatkowych prac domowych i zadań na dodatkową ocenę.
Tylko w grupie nauczycieli, jako jeden ze sposobów rozwijania zainteresowań pojawiły się zajęcia biblioteczne. Jedynie w grupie rodziców wymieniono wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na basen, udział w projektach edukacyjnych i programach profilaktycznych. Rodzice uważają, że za mało jest kół artystycznych.
Należy zauważyć, że rodzice w 58% a dzieci w 52% twierdzą, że szkoła rozwija zainteresowania uczniów. Zaś 42 rodziców i 39 uczniów ma odmienne zdanie.

Wśród powodów, dla których zainteresowania uczniów nie są w naszej szkole rozwijane uczniowie i rodzice zgodnie podają:
- brak właściwej oferty ( zajęć artystycznych, pozaprzedmiotowych),
- dojazdy dzieci,
Uczniowie wskazują jeszcze brak funduszy, brak chęci ze strony nauczycieli oraz brak odpowiedniej hali sportowej.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


* PYTANIE KLUCZOWE - CZY OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE
ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ JEST DLA UCZNIÓW
ATRAKCYJNA ? (Pytanie nr 4 w ankiecie)

Na pytanie nr 4 w ankiecie - W jakim stopniu oferta edukacyjna naszej szkoły w zakresie
rozwoju zainteresowań jest dla uczniów atrakcyjna ?
grupy respondentów udzieliły następujących odpowiedzi.

Respondenci Wybrane noty Średnia
ocena
Nauczyciele 3,3,3,3,4,3,4,4,4,4,3,3,4,4,4,4,2 3,47
Rodzice 3,3,5,4,3,4,4,3,4,2,2,1,1,1,3,2,1,2,4 2,74
Uczniowie 3,4,4,5,4,3,4,4,5,3,4,2,3,1,2,3,,1,3,2,4,4, 3,24
Uczniowie gimnazjum ofertę ocenili średnio na 2,7.
Uczniowie szkoły podstawowej na 3,47.

Średnia ocena atrakcyjności oferty edukacyjnej naszej szkoły w zakresie rozwoju zainteresowań uczniów wystawiona przez nauczycieli wynosi 3,47 i jest równa ocenie wystawionej przez uczniów szkoły podstawowej. Najwyżej atrakcyjność oferty oceniają niestety nauczyciele -3,47 , następnie uczniowie – 3,24. Najniższą ocenę atrakcyjności wystawili rodzice – tj. 2,74.
Należy tu zauważyć, że ocena wystawiona przez uczniów gimnazjum i rodziców jest identyczna (2,74).
Średnia ocena ( w skali 1—6 ) wystawiona przez ogół ankietowanych wynosi 3,14 .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* PYTANIE KLUCZOWE - CZY POWINNIŚMY COŚ ZMIENIĆ W ZAKRESIE
ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ – CO i DLACZEGO?
(Pytanie nr 5 w ankiecie)

Na pytanie nr 5 w ankiecie - Czy powinniśmy coś zmienić w zakresie rozwijania
zainteresowań uczniów? TAK / NIE
-ankietowani udzielili odpowiedzi:
Respondenci TAK NIE

NAUCZYCIELE 16 1
94% 6%

RODZICE 17 2
89% 11%

UCZNIOWIE 17 4
81% 19%

Jeśli TAK, to w jaki sposób ?
Res-
pon-
denci Dostosować
koła do zaintereso-
wań uczniów Dostosować
czas zajęć
dodatkow.
do uczniów
dojeżdżających Stworzyć
odpowied-
nia bazę
dydaktycz.
wyposa-żyć
pracownie w odp. sprzęt,
również multime-
dialny Zdobyć środki finansowe na wycieczki,
wyjazdy do teatru,
kina, muzeum
-rodziców
nie stać Zwiększyć
wydatki
na nowości
wydawni-
cze, Zatrudnić
odpow.
instrukto-
rów Inne
Naucz. 6 3 9 6 3 3 -
Rodz. 10 4 1 ----- ----- 1 +
Uczn. 12 2 1 2 1 ----- +
Jak wynika z zamieszczonych odpowiedzi, wszystkie grupy ankietowanych twierdzą, ze należy dokonać zmian w zakresie rozwoju zainteresowań uczniów. W najwyższym stopniu tego zdania są nauczyciele (94%), rodzice(89%), a uczniowie w 81 %.
Na pytanie – „ W jaki sposób dokonać zmian w zakresie rozwoju zainteresowań uczniów ? – najszerzej wypowiedzieli się nauczyciele.

Wśród wszystkich grup ankietowanych pojawiły się następujące sposoby:
- zwiększenie oferty kół zainteresowań i dostosowanie rodzaju kół do zainteresowań uczniów,
- dostosowanie czasu zajęć pozalekcyjnych do czasu wolnego uczniów dojeżdżających,
- stworzenie odpowiedniego zaplecza ( wyposażyć pracownie w odpowiednią bazę
dydaktyczną) i warunków lokalowych do prowadzenia zajęć.

Nauczyciele i uczniowie dodają również :
- zdobycie środków finansowych na wycieczki do teatru, kina muzeum ( bo większości rodziców nie stać na pokrycie kosztów).

Nauczyciele i rodzice wskazują na :
- potrzebę zatrudnienia odpowiednich instruktorów do prowadzenia niektórych zajęć.

Tylko nauczyciele zaznaczają potrzebę zwiększenia wydatków na nowości wydawnicze
i powiększenie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz zakup sprzętu multimedialnego.

Ponadto RODZICE wskazują , jako jeden ze sposobów rozwijania zainteresowań -uczestniczenie uczniów w zajęciach unijnych. Twierdzą również, że za mało jest zajęć prowadzonych na hali sportowej i odpowiednich zajęć wychowania fizycznego.

UCZNIOWIE monitują potrzebę zwiększenia ilości treningów sportowych i bezpłatnego na nie dojazdu. Uważają też, że należy zdobyć rzetelne informacje na temat zainteresowań uczniów i wyznaczyć nauczycieli do prowadzenia odpowiednich zajęć. Przed lekcjami chcieliby wprowadzić zajęcia z tenisa, bo jak twierdzą – w świetlicy marnują czas.

UCZNIOWIE monitują także potrzebę :
-wybudowania hali sportowej,
-zwiększenia ilości treningów sportowych ( bezpłatny autobus na treningi sportowe tak, jak do ....................)
-zdobycia rzetelnych informacji na temat zainteresowań uczniów i wyznaczenia odpowiednich nauczycieli do prowadzenia kół zainteresowań.
- wprowadzenia przed lekcjami zajęć z tenisa ( bo w świetlicy marnują czas).


Opracowała:

RAPORT Z EWALUACJI

Obszar 2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE
Wymaganie 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej


Charakterystyka wymagania Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów. Szkoła lub placówka realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.


Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, w jaki sposób
w szkole oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej i czy umożliwia rozwój zainteresowań uczniów. Podjęcie decyzji o kontynuacji bądź modyfikacji działań.
Metody badawcze Ankiety przeprowadzone wśród :
-nauczycieli,
-uczniów,
-rodziców,


Sposób prezentacji wyników ewaluacji Spotkania nauczycieli w zespole- prezentacja wyników badań i materiałów roboczych.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – prezentacja wyników badań.
WYNIKI EWALUACJI

TO ROBIMY DOBRZE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA
W ZAKRESIE MODYFIKOWANIA I WZBOGACANIA OFERTY EDUKACYJNEJ
*Nauczyciele modyfikują ofertę edukacyjną szkoły w następujący sposób:
-zmieniają i modernizują programy nauczania (podręczniki szkolne),
-dostosowują programy zajęć wyrównawczych
i kół zainteresowań do możliwości i potrzeb uczniów,
-poprawiają na miarę własnych możliwości wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne,
-wprowadzają zmiany zgodnie
z rozporządzeniami,
- uczestniczą w wielu szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje,
*Ponadto:
-w szkole modernizowane jest boisko sportowe,
-w bibliotece powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (skaner, drukarka, kopiarka oraz zestaw multimedialnych programów edukacyjnych), sukcesywnie wzbogacany jest księgozbiór,
-nastąpiły pozytywne zmiany w zagospodarowaniu terenów zielonych przed szkołą,
*W planach:
-pracownia językowa i fizyko-chemiczna,
*Nauczyciele wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły w następujący sposób:
-realizują projekty edukacyjne oraz programy profilaktyczne,
-tworzą i realizują programy autorskie, ?
-realizują programy edukacyjne pod patronatem Unii Europejskiej,
-wprowadzają nowe metody pracy aktywizujące pracę uczniów,
-prowadzą społecznie zajęcia wyrównawcze (czasami w dni wolne od nauki szkolnej),
-organizują dla uczniów dodatkowe zajęcia sportowe (w ferie zimowe i wakacje), wyjazdy na basen (niektóre sponsorowane),
-prowadzą społecznie koła zainteresowań dla uczniów zdolnych i średnio zdolnych,
-angażują uczniów do udziału w gminnych imprezach kulturalnych oraz w środowisku lokalnym,
-organizują wycieczki krajoznawcze , biwaki,
-organizują przedstawienia religijne dla społeczności .......,
-organizują i przygotowują uczniów do różnorodnych konkursów,
-angażują uczniów do udziału w akcjach charytatywnych,
-prowadzą działania na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej oraz poprawy stanu środowiska najbliższej okolicy,
-prowadzą zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne,
-współpracują z instytucjami, jednostkami samorządowymi, ośrodkami kultury,
*Ponadto:
-prowadzona jest strona internetowa szkoły. -uczniowie niechętnie uczestniczą w niektórych przedmiotowych kołach zainteresowań, uzasadniając to zbytnim zmęczeniem ,
-pracownie przedmiotowe wymagają wyposażenia w nowoczesne audiowizualne środki dydaktyczne,
-w ICIM w bibliotece brak możliwości kopiowania, drukowania i kserowania ze względu na brak tuszu,
-mimo wzbogacania księgozbioru biblioteki, jest on mało atrakcyjny dla młodzieży,
-pracowania internetowa wymaga doposażenia
w postaci zasłon światła słonecznego,
-w szkole istnieje zapotrzebowanie na realizację programów edukacyjnych pod patronatem Unii Europejskiej umożliwiających zakup pomocy i środków dydaktycznych,
-brakuje środków finansowych na dofinansowanie do wycieczek,
-nie ma systematycznej współpracy z Sołeckim Centrum Kultury,
-na stronie internetowej szkoły rzadko zamieszczamy notatki o wydarzeniach z życia szkoły, nie chwalimy się osiągnięciami,
-zbyt rzadko współpracujemy z pracownikami Nadleśnictwa na rzecz wiedzy o regionie, poprawy środowiska najbliższej okolicy.

W ZAKRESIE ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ

*Nauczyciele rozwijają zainteresowania uczniów
w różnorodny sposób :
-organizują zajęcia pozalekcyjne (przedmiotowe koła zainteresowań, zajęcia sportowe, informatyczne, taneczno-muzyczne),
-prowadzą zajęcia biblioteczne w zakresie edukacji czytelniczej i multimedialnej,
-organizują konkursy, turnieje,
-przygotowują uczniów do konkursów międzynarodowych, międzyszkolnych, kuratoryjnych,
-organizują wycieczki krajoznawcze, do teatru, kina, muzeum,
-uatrakcyjniają zajęcia lekcyjne poprzez stosowanie różnorodnych metod, prezentowanie ciekawostek,
-stwarzają uczniom możliwość prezentowania dodatkowej wiedzy, wykonywania dodatkowych prac, gazetek, plakatów,
-odsyłają uczniów do różnorodnych źródeł
informacji,
-angażują uczniów do udziału w projektach edukacyjnych i programach profilaktycznych,


*Nie wszyscy uczniowie mają możliwość rozwoju
swoich zainteresowań w naszej szkole. Główne przyczyny to:
-niewystarczająca oferta szkoły ( brak kół zainteresowań artystycznych
i pozaprzedmiotowych),
-ograniczona dostępność zajęć pozalekcyjnych dla uczniów dojeżdżających.

*Mała atrakcyjność kół zainteresowań organizowanych przez nauczycieli wynika m.in.
z powodu:
-braku odpowiednich środków finansowych na
zakup niezbędnych pomocy do prowadzenia
zajęć,
-niewystarczającego wyposażenia pracowni, braku odpowiedniego zaplecza, warunków lokalowych )
-braku umiejętności i predyspozycji nauczycieli do prowadzenia niektórych zajęć.

*Uczniowie i rodzice monitują konieczność stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

*Wielu uczniów nie bierze udziału
w organizowanych wycieczkach z powodu braku środków finansowych.
Nauczyciele ze względu na ograniczone możliwości finansowe rodziców zmuszeni są organizować wycieczki tańsze (szczególnie
w gimnazjum), przez to mniej atrakcyjne.

W ZAKRESIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ PROGRAMOWYCH
*Nauczyciele naszej szkoły nie realizują nowatorskich rozwiązań programowych, choć poszukują nowatorskich form i metod pracy,
*Nauczyciele chcieliby realizować nowatorskie rozwiązania programowe; uważają że podnoszą one efektywność nauczania, dlatego są w naszej szkole potrzebne; dostrzegają wiele obszarów
w których mogłyby być wprowadzane.
*Nie wszyscy nauczyciele odczuwają potrzebę realizowania nowatorskich rozwiązań programowych.
* Pojęcie nowatorskich rozwiązań programowych jest dla większości nauczycieli mało znane.
PROPOZYCJE POPRAWY PRACY SZKOŁY

W ZAKRESIE MODYFIKOWANIA I WZBOGACANIA OFERTY EDUKACYJNEJ
-Polepszyć wyposażenie i warunki lokalowe świetlicy szkolnej,
-Zagospodarować uczniom dojeżdżającym czas oczekiwania na autobus,
-Objąć większą grupę uczniów zajęciami logopedycznymi i korekcyjno-kompensacyjnymi,
-Stworzyć pracownię językową i fizyko-chemiczną ( przeprowadzanie doświadczeń),
-Z większą starannością promować sukcesy uczniowskie, np. na szkolnej stronie internetowej,
-Polepszyć promocję szkoły w środowisku poprzez organizację ciekawych kulturalnych imprez dla społeczności lokalnej, lepszą współpracę z rodzicami i instytucjami, aktualizowanie szkolnej strony internetowej,
- Wzbogacić tradycje szkoły o nowe elementy.
-Zaangażować uczniów i rodziców w pozyskiwanie środków finansowych na rzecz szkoły.
-Stworzenie placu zabaw dla uczniów klas młodszych.
-Nawiązać wydajniejszą współpracę z Nadleśnictwem, Sołeckim Centrum Kultury.
- stworzenie nauczycielom możliwości udziału w programach edukacyjnych pod patronatem Unii Europejskiej.

W ZAKRESIE ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ
Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez:
-Zdobycie środków finansowych na nowoczesne wyposażenie pracowni przedmiotowych (komputery, Internet, tablice interaktywne, środki dydaktyczne) oraz różnorodnych materiałów biurowych umożliwiających prowadzenie zajęć różnorodnymi metodami,
-wyposażenie pracowni w odpowiedni sprzęt i pomoce (polepszenie bazy dydaktycznej),
-zdobycie środków na dofinansowanie do wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do teatru, kina, muzeum,
-zwiększenie wydatków na nowości wydawnicze,
-zatrudnienie odpowiednich instruktorów,
-organizowanie zajęć dodatkowych w czasie odpowiednim dla uczniów dojeżdżających,
-poprawę warunków prowadzenia zajęć sportowych.

W ZAKRESIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ PROGRAMOWYCH
-Mobilizowanie i inspirowanie nauczycieli do wprowadzania nowatorskich rozwiązań prowadzących do pozytywnych zmian w nauczaniu, wzbogacających praktykę pedagogiczną o nowe elementy ; wykorzystanie ich możliwości twórczych.
-Wspomaganie nauczycieli w ich przedsięwzięciach.
-Zapoznanie nauczycieli z przykładowymi nowatorskimi rozwiązaniami programowymi.

Zespół w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Podpisy członków zespołu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 12942


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.